Home

Yttrandefrihet och tryckfrihet

Yttrandefrihet och tryckfrihet Yttrandefrihet (freedom of speech) innebär att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad en rätt att offentligen uttrycka sina tankar, åsikter, känslor och i övrigt lämna uppgifter om vad som helst Reglerna om tryck- och yttrandefrihet finns för att människor fritt ska kunna uttrycka vad de tänker och tycker, diskutera och argumentera för sin åsikt. Här är tryckfrihetsförordningen från 1766 Tre av våra grundlagar innehåller regler om yttrandefrihet: regeringsformen, tryckfrihets-förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Därutöver gäller som svensk lag Europa-konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. En rad vanliga lagar påverkar samtidigt våra rättigheter att söka och sprida information Slutligen angående integritetsskydd vid citering kan man först konstatera att yttrande och tryckfriheten går långt i dagens samhälle. I 3 kap 1 § TF sägs dock att den som har lämnat meddelande, det vill säga berättat något för X för offentliggörande, inte är skyldig att lämna sitt namn

Vad är det för skillnad på Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) Tryckfriheten är en viktig demokratisk rättighet i Sverige. Den ger alla som vill rätt att fritt ge ut böcker, tidningar och tidskrifter. Myndigheterna har ingen rätt att i förväg granska eller censurera det som skrivs I Sverige har vi yttrandefrihet och tryckfrihet. Vad betyder det? Får man säga precis vad som helst? Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld • Yttrandefrihet är idag en del i tre av våra fyra grundlagar: regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF) och den nyare yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Yttrandefrihet är en grundregel som innebär, med några få undantag, att alla svenskar har rätt att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor i alla typer av medier och sociala samanhang Censur och yttrandefrihet. Censur innebär motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. Om det råder censur, som till exempel i en diktatur, får man INTE uttrycka sig fritt inom de områden som är censurerade. Yttrandefriheten är idag vår viktigaste grundlag (dvs. en viktig lag som riksdagen inte kan ändra så lätt)

Yttrandefrihet och tryckfrihet Svenska Förläggareföreninge

Yttrandefrihet. Våra demokratiska principer bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Yttrandefriheten har därmed en central ställning i svensk demokrati och finns även inskriven i Artikel 10 i Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna Tryck- och yttrandefrihet. Sveriges generösa och välskyddade tryck- och yttrandefrihet gör att även tidningar som är emot alla människors lika värde, som till exempel den högerextrema Nationell Idag, får publiceras. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT. Det är lag på att vi ska ha tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige Yttrandefrihet och medier. Nordkorea rankas i det absoluta bottenskiktet i världen i fråga om pressfrihet, även om den liksom yttrande-, mötes- och tryckfrihet är inskrivet i författningen (se rankningslistan här). Alla massmedier är strikt censurerade och används som regimens propagandainstrument

Grundlagarna - Riksdage

 1. 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio
 2. 2.4 Yttrandefrihet och tryckfrihet i den svenska rätten 19 2.5 Yttrandefrihet i Europarätten 21 2.6 Gränsdragningar i yttrandefriheten 22 2.7 Ärekränkningsbrotten 23 2.8 Europakonventionen och svenska rättens hierarki 26 2.9 Internet, sociala medier och #metoo 27 2.10 Rättsfall kopplade till #metoo 29 2.11 Näringskedjan och sexualbrott 3
 3. Häftad, 2012. Den här utgåvan av Yttrandefrihet & tryckfrihet : Handbok för journalister är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken har 1 läsarrecension
 4. Yttrandefrihet och tryckfrihet är därmed två närstående begrepp, där det senare har en snävare teknisk definition. Men en fråga om tryckfrihet handlar alltid också om yttrandefrihet. I juridiskt hänseende regleras i Sverige yttrandefrihet i Regeringsformen medan tryckfrihet regleras i Tryckfrihetsförordningen för tryckta medier och Yttrandefrihetsgrundlagen för övriga medier (radio, TV, film etcetera)
 5. Press- och yttrandefrihet. Prenumerera. Enligt organisationen Reportrar utan gränser som varje år sammanställer graden av pressfrihet i världen är skillnaden mellan länderna i Europa är stor. Den allra största graden av pressfrihet finns i Norge, Finland, Danmark, Sverige och Nederländerna
 6. Sverigedemokraterna och Partiet Nyans för därmed i praktiken en till förväxling lik politisk linje inom det rättsliga område som omfattar demokrati, yttrandefrihet och tryckfrihet. En rimligare väg framåt är att driva opinon för att pressa aktörer såsom P3 och Aftonbladet till att presentera en bredare bild av de artister de lyfter fram som föredömen
 7. 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden

yttrandefrihet för sina medborgare. Har du själv varit i eller bott i ett land utan yttrandefrihet? Kunde du märka att det saknades yttrande- eller tryckfrihet i landet? Hur då? 2. Varför är yttrandefrihet hotfull för de som har makten i auktoritära regimer? 3 Kina har lång väg till åsikts- och yttrandefrihet. Slutreplik till Kinas ambassad | Mänskliga rättigheter. Lulu Zhou, andrasekreterare och talesperson för Kinas ambassad i Stockholm hävdar i en replik på SvD Brännpunkt den 27/6 till vår debattartikel Kina-OS får inte bli propaganda för förtryck att värdskapet för de olympiska spelen kommer utan. Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet och Tryckfrihet 29 augusti 2012 av norah4you Jag måste säga att jag undrar hur i hela fridens namn diskussionen om det var rätt eller fel att neka Vilks ställa ut utifrån Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet och Tryckfrihetslagstiftningen ens har hamnat på tapeten Yttrande- och tryckfrihet Yttrandefrihet? - jo, men bara inom bubblan Av Knut Lindelöf • 2021-09-26 • 7 kommentarer. NU HAR JAG drivit denna webbsida sedan sommaren 2005 då jag fick domänen (lindelof.nu) och en enkel hemmagjord bloggsida i i 60-årspresent av min dotter och måg Både yttrandefrihet och tryckfrihet har stor roll i vårt samhälle, och ses som grunden för en väl fungerande demokrati. Syftet med hemsidan. Målet med denna sida är att fördjupa era kunskaper i detta ämne och ge en bredare överblick på omvärlden

Yttrandefrihet är liberalismens kärna. Den liberala rörelsen föddes i kampen för rätten att fritt få säga sin mening och kritisera de styrande. Modiga liberaler från 1700-talet och framåt har tagit strid för den yttrandefrihet som vi tar för självklar i dag i Sverige LIBRIS titelinformation: Grundlagsskyddad yttrandefrihet / Håkan Strömberg, Bengt Lundell Tryckfrihet innebär rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt i text, till exempel via böcker, internet, tidningar eller flygblad.Tryckfriheten innebär att medborgare och grupper inom landet får publicera alster utan att någon förhandsgranskning eller censur äger rum. Envar har också rätt att fritt distribuera producerade texter Tryck- och yttrandefrihet. Justitiekanslern är ensam åklagare på tryck- och yttrandefrihetens område. Det innebär att det endast är Justitiekanslern som får besluta om att inleda förundersökning och väcka allmänt åtal för tryck- och yttrandefrihetsbrott och andra straffbelagda överträdelser av tryckfrihets­förordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)

Tryck- och yttrandefrihet. En av TU:s viktigaste uppgifter är att försvara en av demokratins grundpelare - tryck- och yttrandefriheten - som är reglerad i den svenska grundlagen. Det är lag på att vi ska ha tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige Tryckfrihet och yttrandefrihet är förutsättningar för fria medier, och därmed förutsättningar för demokrati. Utan dessa lagar skulle medierna inte kunna granska makten, skriva avslöjande nyheter och reportage och de skulle egentligen inte vara till någon nytta, mer än nöje Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten. Publicerad 18 augusti 2020. 2018 års tryck-och yttrandefrihetskommitté är en parlamentariskt sammansatt kommitté som har haft i uppdrag att, med utgångspunkt i det nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet, se över grundlagsregleringen på området i ett antal. Yttrandefrihet och artistiskt nyskapande har följt hennes framgångsrika och långa karriär. Att i mitt klassrum introducera henne som sagoförfattare är det få som kan föreställa sig. Boken Herr Peabodys äpplen av Madonna, som förövrigt är dedicerad till världens alla lärare, har för mig blivit en trogen följeslagare i klassrummet sedan den utgavs 2003 tryckfrihet. tryckfrihet, form av yttrandefrihet som främst gäller tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker. Begreppet används även om rätten. (17 av 120 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln

Yttrandefrihet och tryckfrihet : handbok för journalister

 1. Att tryckfrihet hänger ihop med åsikts- och yttrandefrihet råder knappast några tvivel om. Faktum är att man historiskt sett kan sätta likhetstecken mellan tryckfrihet och åsikts- och yttrandefrihet, då boktryckarkonsten öppnade nya dörrar för den som ville sprida sina åsikter effektivt
 2. Till att börja med är det viktigt att dra gränsen mellan att tycka/tänka något och att uttrycka denna åsikt. Det som begränsas ilag är alltid någon form av uttryck för en åsikt (jfr själva termen yttrandefrihet - frihet att uttrycka något).Själva tanken är, som man ibland säger, fri
 3. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet tillhör den rättighetskategori som benämns medborgerliga och politiska rättigheter. De benämns också som positiva opinionsfriheter, där åsiktsfriheten är obegränsad medan yttrandefrihet kan ha vissa begränsningar i praktiken som föranleds av skyddet för andra rättigheter
 4. Yttrandefrihet banar väg för reflektion och samtal, men med det fria ordet följer också ett ansvar. Det är viktigt att alla människors lika värde respekteras

Yttrandefrihet och tryckfrihet - Juristresurse

Yttrandefrihet och mediernas roll. Kortfattad pedagogisk genomgång (2:41 min) där du kan lära dig lite om hur yttrandefrihet fungerar i Sverige jämfört med andra länder och medias roll när det gäller pressetik. Materialet presenteras av Studi.se I Sverige har vi yttrandefrihet och tryckfrihet. Vad betyder det? Får man säga precis vad som helst? Visa mer. Avsnitt Om programmet Pedagogiskt material Liknande. Det svenska samhället. Avsnitt 1 · 4 min 33 sek · Om Sverige - och om allt vi som bor här har tillsammans. Demokrati Afghanistan har aldrig tidigare haft fler nyhetskanaler som i dag med över 200 tryckta medier, 44 tv-stationer, 141 radiostationer och minst åtta nyhetsbyråer. Men våldet mot nyhetsorganisationer, journalister och författare har å andra sidan inte minskat. Fackföreningar och människorättsorganisationer kan rapportera om hundratals fall av sådant våld mellan 2001 och 2011

Vad är det för skillnad på Tryckfrihetsförordningen (TF

 1. Igenom luddiga och subjektiva lagar som hets mot folkgrupp, så har vi idag i Sverige inte yttrandefrihet. Amerikaner får igenom sitt first amendment i sin konstitution 100% yttrandefrihet. Du får säga vad som helst som inte är en uppmaning till handling. Att i USA uppmana till upplopp är brottsligt
 2. Det fria ordet - Yttrandefrihet och Tryckfrihet uppdaterad 9 mars. 08 januari 2015 av norah4you. Det fria ordet Yttrandefrihetsgrundlagen. Vad menar vi i Sverige med det fria ordet? Det har lång historisk tradition i Sverige, men har aldrig varit helt fritt. Det är t.ex. inte tillåtet att sprida eller på något sätt trycka.
 3. Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att ge ut skrifter om vad som helst utan hinder eller censur från myndigheterna. Det finns dock en handfull undantag. Straffbara missbruk av tryckfriheten är till exempel olaga våldsskildring, hets mot folkgrupp, förolämpning och förtal

Yttrandefrihet på nätet - Information från fackföreningen Visio Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Tryckfrihet, yttrandefrihet och mediernas makt Vidare så diskuteras även ett antal frågor som rör mediernas makt i samhället: - Medierna har rätt att granska dem som har makt i samhället Att tryckfrihet hänger ihop med åsikts- och yttrandefrihet råder knappast några tvivel om Yttrandefrihet, sociala medier och makten. Vi har sedan länge blivit förda bakom ljuset. Vi blir alla, varje dag och varje timme, förda bakom ljuset. Ovanstående yttrande skulle kunna vara skrivet av någon nutida konspirationsteoretiker eller högerextremist. Men yttrandet är från 1968 och taget ur boken Indoktrineringen i Sverige. Nordkorea är motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. De får inte tycka och tänka som de vill och om de gör det är straffet hårt. Många hamnar upp till 10 års fängelse och vissa grova yttranden kan få dödstraff. De är några som talar om staten och att de vill ha demokrati som fått dödstraff

Yttrandefrihet Så funkar Sverige UR Pla

Yttrandefrihet och tryckfrihet Sammanfattning - Studienet

Censur och yttrandefrihet Historia SO-rumme

 1. Tyngdpunkten är lagd på digital upphovsrätt, olika avtalsformer om nyttjande av digitala resurser och tjänster samt frågan om yttrandefrihet och integritet på Internet. Följande Anders R. (2012). Yttrandefrihet & tryckfrihet handbok för journalister. (7 uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 23-38, 59-160, 166-193 (143 s.) Radio- och TV.
 2. aliserar.
 3. Yttrandefrihet och tryckfrihet. Yttrandefrihet (freedom of speech) innebär att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad en rätt att offentligen uttrycka sina tankar, åsikter, känslor och i övrigt lämna uppgifter om vad som helst Inskränkningar i yttrandefrihet. Inskränkningarna varierar starkt mellan olika länder
 4. bestämmelse är felaktig eller strider mot lag kan den tolkas contra legem även om så ska ske med stor försiktighet. I Mobilfilmen borde därför Högsta domstolen ha resonerat vidare kring svenska lagtolkningsprinciper eftersom det är avgö-rande för om en nationell domstol får frångå principen om EU-konform tolk-ning på grund av contra legem eller ej
 5. Vad betyder tryckfrihet? den grundlagsskyddade rättigheten att fritt uttrycka tankar och åsikter i tryck. Ur Ordboken. Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010. Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex negativ
 6. Yttrandefrihet och lojalitet har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att främja en öppen demokratisk debatt och stärka politiker och chefer i deras roller. Skriften tar upp viktiga frågor för arbetsgivaren, som lagar och arbetsrättsliga regler, frågeställningar om vad arbetsgivaren får och kan göra och vilka regler som gäller för anställdas yttrande- och.
 7. Björn Häger och Terje Carlsson varnar för hemligstämplingarna som hindrar granskning av myndighetschefer och tjänstemän Pressfrihet - Synonymer och betydelser till Pressfrihet. Vad betyder Pressfrihet samt exempel på hur Pressfrihet används . Pressfrihet - Globali . Tryckfrihet och yttrandefrihet. Vad krävs för att vi ska ha demokrati

Yttrandefrihet och pressfrihet ä en fundamental mänsklig

 1. Yttrandefrihet och tryckfrihet är knepiga grejer. För lekmannen kan debatterna esomoftast te sig förvirrande. Men misströsta inte. Världens gång-redaktionen tar sitt ansvar. Här följer en liten sammanfattning av alla svenska yttrande- och tryckfrihetsdebatter de senaste 22 åren. 1) Yttrandefriheten och tryckfriheten skyddas genom.
 2. Yttrandefrihet och tryckfrihet handbok för jour av Anders R. Olsson (Bok) 2002, Svenska, För vuxna. Behandlar regler som berör efterforskning (meddelarfriheten o rätten till offentliga handlingar), vad som får publiceras samt statens möjligheter att ingripa mot meddelare, journalister o utgivare. Även om publ. på Internet
 3. yttrandefrihet och tryckfrihet inte bara kritisk reflexion; det gäller också att tala om de värden och ideal som dessa begrepp står för. Tomas von Vegesack har i sin bok Smak för friheten utgiven 1995 skrivit om den först

Att så många fått uppfattningen att Voltaire skrev till kungen, kan bero på att den annars noggranne juristen H.L. Rydin i sin klassiska bok Om yttrandefrihet och tryckfrihet från 1859 tyvärr missuppfattat vem som skrivit vad Yttrandefrihet och tryckfrihet. Yttrandefrihet (freedom of speech) innebär att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad en rätt att offentligen uttrycka sina tankar, åsikter, känslor och i övrigt lämna uppgifter om vad som helst Tryck- och yttrandefrihet. Stäng. Det är lag på att vi ska ha tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige. Här har yttrandefriheten och särskilt tryckfriheten starkare traditioner och bättre stöd i lagstiftningen än i de flesta länder. Stödet är förankrat i grundlag: i regeringsformen och i tryckfrihetsförordningen (TF), som har mer. Tv-program för mellanstadiet. Del 5 av 10 i serien Så funkar Sverige. Om yttrandefrihet och tryckfrihet i Sverige Det är till exempel här det står att alla medborgare har yttrandefrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Det är också här det tas upp exempelvis att dödsstraff och diskriminering på grund av etniskt ursprung, hudfärg, sexuell läggning eller kön inte är tillåtet i Sverige

Dåtidens historia för yttrandefrihet och tryckfrihet Tryckfrihetslagen är den äldsta grundlagen, den infördes som grundlag år 1766 och är en av grundpelarna för demokratin. Tryckfrihetslagen har vuxit fram tillsammans med yttrandefriheten där människor kunde fritt uttrycka sina åsikter, men även ge ut böcker Yttrandefrihet och tryckfrihet. Hej! Jag undrar, om ni kan få fram svar på de frågor jag ställde till Manustävlingen: 1) Är det OK att X i Förord helt förvränger utslag från såväl Försäkringskassa som Tingsrätt - med uppsåt Häftad, 2009. Den här utgåvan av Yttrandefrihet och tryckfrihet : handbok för journalister är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare

Yttrandefrihet: Våra demokratiska principer bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Yttrandefriheten har därmed en central ställning i svensk demokrati och finns även inskriven i Artikel 10 i Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna Yttrandefrihet: I Sverige har man rätt att tycka och säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person Yttrandefrihet är en grundregel som innebär, med några få undantag, att alla svenskar har rätt att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor i alla typer av medier och sociala samanhang. Du har rätt att säga att uttrycka dina åsikter och tankar om t.ex. invandring och hur vår regering sköter sig. De finns dock undantag då yttrandefriheten inte gäller

Tryckfrihet och yttrandefrihet - StuDocu

Censur innebär motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. Om det råder censur, som till exempel i en diktatur, får man INTE uttrycka sig fritt inom de områden som är censurerade.. Yttrandefriheten är idag vår viktigaste grundlag (dvs. en viktig lag som riksdagen inte kan ändra så lätt).. Med yttrandefrihet menas att alla i samhället får tycka och tänka som de vill utan att bli. Yttrandefrihet och tryckfrihet är därmed två närstående begrepp, där det senare har en snävare teknisk definition. Men en fråga om tryckfrihet handlar alltid också om yttrandefrihet. I juridiskt hänseende regleras i Sverige yttrandefrihet i Regeringsformen medan tryckfrihet regleras i Tryckfrihetsförordningen för tryckta medier och Yttrandefrihetsgrundlagen för övriga medier. Häftad, 2012. Den här utgåvan av Yttrandefrihet & tryckfrihet : Handbok för journalister är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken har 1 läsarrecension Vill Karolina Wallström (L) upphäva grundlag om tryckfrihet? 24 oktober 2021 07:33. I ett inlägg på sociala medier efterlyser kommunalrådet Karolina Wallström riktlinjer och regler för ledartexter. Ja, regler finns - i våra grundlagar

Vår yttrande- och tryckfrihet garanteras i vår grundlag. Men om det ska bevaras för framtida generationer måste vi känna till våra rättigheter, skriver ledarsidans Bawar Ismail. Nils Gunnar Kempe (L) vill att Sandvikens politiker läser på om yttrandefrihet. När Gefle Dagblad ställde ett antal, grundläggande, frågor om yttrande- och. Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna. Vi har haft flera insändare i UNT angående elsparkcyklar. Efter den senaste som var i UNT den 12 oktober 2021 har vi dels. Yttrandefrihet, tryckfrihet och frihet på internet. Av Per Pettersson. Sveriges förhandlare för telekompaketet i EU förstår inte varför tillgång till internet skulle kunna ses som en mänsklig rättighet. Om han läser detta borde det bli uppenbart

Diskussion om yttrandefrihet: ”Alla morgonmöten handladeNya utmaningar för JK från Skaraborg

Video: Yttrandefrihet och tryckfrihet i u-lände

Sky News Australia skrattar högljutt åt Greta och LeonardoZ diode, a zener diode is a special type of diode designed toFörsvarsministern som borde bli krigsminister - FrihetligaThe great wall of china from space - the great wall of china,Teman - artiklar med historiska källmaterialSamhällskunskap