Home

Villkorlig dom grovt rattfylleri

RH 2000:23 lagen.n

RH 2000:23. Tingsrätt har dömt en tilltalad för grovt rattfylleri till villkorlig dom med samhällstjänst 40 timmar samt 60 dagsböter om 300 kr. På talan av endast den tilltalade har hovrätten bestämt påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar För grovt rattfylleri är fängelse det vanligaste straffet. Fängelsestraffet verkställs i stor utsträckning med elektronisk fotboja. Om det är ett förstagångsbrott och om föraren inte har orsakat någon olycka, brukar straffet bli villkorlig dom eller skyddstillsyn kombinerat med samhällstjänst För grovt rattfylleri är straffet fängelse i högst 2 år. Normalt återkallas även ens körkort vid båda brotten. Grovt rattfylleri är ett så kallat artbrott, Det kan då istället bli aktuellt med skyddstillsyn eller villkorlig dom och samhällstjänst som straff Grovt rattfylleri är dock ett brott som till sin art brukar anses bryta presumtionen mot fängelse. Påföljden kan trots detta i vissa fall bestämmas till villkorlig dom eller skyddstillsyn istället för fängelse RH 2004:50: Fråga om påföljden för grovt rattfylleri kan stanna vid villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst när föraren haft en blodalkoholhalt om 1,27 promille och körningen varit trafikfarlig. Frågan har besvarats nekande. NJA 2015 s. 895: Grovt rattfylleri

Kvinna dömd för grovt rattfylleri – skyllde på

Vad händer den som rapporteras för rattfylleri? - Trafikverke

Grovt rattfylleri utgör dock brott av sådan art att påföljden normalt ska bestämmas till fängelse, ett så kallat artbrott. Det finns flera alternativ till fängelse där de vanligaste är villkorlig dom (se 30:7-8 BrB) samt skyddstillsyn (se 30:9 BrB) En 21-årig man döms för grovt rattfylleri. Påföljden blir villkorlig dom med samhällstjänst i 50.. Som exempel kan nämnas att om det finns särskilda skäl, t.ex. lämplig för och villig att utföra samhällstjänst, kan domstolen för grovt rattfylleri döma till villkorlig dom jämte 50 timmars samhällstjänst. Om den dömde inte är villig att utföra samhällstjänst skulle hen ha fått fängelse i en månad Särskilda straff för ungdomar. I Sverige kan man bara bli straffad för brott om man har fyllt 15 år. Det finns dessutom speciella regler för unga mellan 15 och 21 år. Ungdomar får kortare straff än vuxna. Den som är under 15 år kan inte dömas till straff. Men om ett barn begår brott, får det ändå följder för barnet och familjen Olaga hot, grovt rattfylleri och brott mot knivlagen. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst 240 timmar. Han ska även betala skadestånd till Polismyndigheten med 163 770 kr. Den tidigare polisanställde hade redan avslutat sin anställning vid Polismyndigheten vid tiden för domen

Göran Zachrisson erkände grovt fylleri i tingsrätten

Hur lång tid tar det att få en dom för rattfylleri och

Tommy Salo har erkänt grovt rattfylleri, men yrkade att hovrätten skulle bestämma påföljden till villkorlig dom och samhällstjänst.. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning i. Bestämmelserna om rattfylleri och grovt rattfylleri finns i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen). I dessa fall kan det även bli aktuellt att döma ut samhällstjänst i förening med antingen en villkorlig dom eller en skyddstillsyn En 70-årig man i en inlandsby döms till villkorlig dom och 100 dagsböter för grovt rattfylleri. Den 29 augusti 2008 körde han på gatorna i byn med 1,59 promille alkohol i blodet Grovt Rattfylleri: 0,50 mg/l alkohol i utandningsluften eller 1,0 promille alkohol i blodet. (vanligtvis): fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom med samhällstjänst mm. Därefter utgör även trafiknykterhetsbrottet skäl för ett ingripande mot körkortet

en sådan särreglering för den som döms för grovt rattfylleri. I de fall det finns tecken på att en person som har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri också har en alkoholrelaterad problematik talar redan det förhållandet mot att välja villkorlig dom som påföljd.() Det är också utredningens uppfattning att denna påföljd skal Döms för grovt rattfylleri - körde inte själv. En man, boende i Älvdalens kommun, döms till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Det efter att mannen ska ha kört bil med 0,61 milligram alkohol i blodet. Genom att alkoholkoncentrationen uppgick till minst 0,50 mg/l i utandningsluften, handlar det om grovt rattfylleri

I mars 2013 dömdes han av Sundsvalls tingsrätt för grovt rattfylleri. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst i 50 timmar. Några månader senare beslutade Transportstyrelsen att återkalla chaufförens körkort på två år (den så kallade spärrtiden) Rattfylleri, även grovt 8%: 452: Rån, även grovt 3%: 159: Sexualbrott 2%: 123: Tillgreppsbrott 11%: 675: Trafikbrott, ej rattfylleri 1%: 52: Våldsbrott 15%: 899: Övrigt 7%: 390: Villkorlig dom med samhällstjänst. Under 2020 påbörjade 2 645 klienter en villkorlig dom med samhällstjänst inom frivården. 12 % var kvinnor och 88 % var män Villkorlig dom skall normalt förenas med ett bötesstraff, som när det gäller grovt rattfylleri måste vara kännbart. Utrymmet för villkorlig dom som påföljd för den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri är emellertid begränsat till följd av att en stor majoritet av dem har kroniska alkoholproblem Omparkering av hjullastare inte grovt rattfylleri - trafikfara saknades. Hovrätten lindrar domen mot en man i 60-årsåldern som dömts till villkorlig dom och samhällstjänst för grovt rattfylleri. Mannen har parkerat om en hjullastare och detta har huvudsakligen skett på inhägnat område Del I RATTFYLLERI OCH GROVT RATTFYLLERI 2 Bakgrund.....51 2.1 Historik 5.5.5 Verkställighet av villkorlig dom.....128 5.5.6 Verkställighet av frivårdspåföljd förenad med föreskrift om.

Påföljd för grovt rattfylleri - Påföljder - Lawlin

Västervikspelaren Jacob Bjerselius har blivit dömd för grovt rattfylleri Bjerselius har erkänt brottet och tilldelats en villkorlig dom med samhällstjänst på 40 timmar. - Jag är oerhört besviken på mig själv och jag ber om ursäkt till alla, säger han till Västervikstidningen RATTFYLLERI Återkallelsetider för rattfylleri, grovt rattfylleri, sjöfylleri, narkotikapåverkan, opålitlighet i nykterhetshänseende. UPPREPADE BROTT Påföljder vid upprepade brott som exempelvis tidigare fortkörningar, ringa förseelser (bilbälte, spärrlinje etc.) SMITNING Nedkörd vägskylt, parkeringsskada, trafikolycka, allvarligare smitningsbrott grovt rattfylleri sänktes från 1,5 till 1,0 promille och att maximistraffet höjdes från ett till två års fängelse. Samtidigt ändrades bestämmelserna om vållande till annans död och vållande till kroppsskada eller sjukdom i 3 kap. 7 och 8 §§ brottsbalken

Döms för grovt rattfylleri efter vådlig bilfärd nyheter. 2021-10-4 Under en bilfärd mellan Rossön och Backe i somras inträffade en bilolycka och Polisen larmades till platsen. Genast kunde konstateras att mannen inte var nykter. Nu har dom fallit för grovt rattfylleri Döms för rattfylleri - invändning om eftersupning fruktlös. Varken tingsrätten eller hovrätten tror på en 64-årig mans utsaga att han druckit sju-åtta starköl efter bilfärden och han döms därför för grovt rattfylleri till en månads fängelse. Även om viss eftersupning kan ha förekommit var alkoholkoncentrationen så pass. RH 2004:50. Fråga om påföljden för grovt rattfylleri kan stanna vid villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst när föraren haft en blodalkoholhalt om 1,27 promille och körningen varit trafikfarlig Tingsrätten har beslutat att döma mannen för grovt rattfylleri. Påföljden blir villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst. Om fängelse i stället valts som påföljd hade han fått skaka galler i en månad. Domen kan överklagas till Göta hovrätt senast den 11 april K.S. (offentlig försvarare advokaten L.B.) sökte revision och yrkade att åtalet för olovlig körning d 25 maj 1991 och för snatteri skulle ogillas samt att rattfylleribrottet inte skulle bedömas som grovt rattfylleri. För det fall att rattfylleribrottet bedömdes som grovt yrkade han att påföljden skulle bestämmas till villkorlig dom

NJA 2000 s. 17: Fråga om villkorlig dom med samhällstjänst för grovt rattfylleri (I och II) och för misshandel (III). NJA 2000 s. 190 : Vid skattebrott med ett straffvärde om fängelse tre månader har särskilda skäl ansetts föreligga att döma till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst 5.4 Påföljderna för brottet grovt rattfylleri 45 5.4.1 Böter 45 5.4.2 Fängelse 45 5.4.3 Villkorlig dom och skyddstillsyn 47 5.4.4 Samhällstjänst 48 5.4.5 Kontraktsvård 50 5.4.6 Överlämnande till särskild vård 51 5.4.7 Övriga sanktioner 51 5.5 Det differentierade påföljdssystemet 52 5.6 Sammanfattande kommentarer 54 6 FORSKNING.

En kommuninvånare som för några år sedan medverkade i ett folkkärt tv-program dömdes nyligen till villkorlig dom för grov rattfylleri. Kommuninvånaren var 2013 med i ett folkkärt tv-program. Nu har han dömts till villkorlig dom för att han i juni 2016 körde med alkohol i kroppen,0,57 milligram per liter enligt åtalet Rattfylleri gav villkorlig dom Nyhetsnotisen i ljudform: Mannen körde i somras alkoholpåverkad i en skärgårdskommun, bilen hade dubbdäck och mannens utandningsluft indikerade att han hade en alkoholhalt på minst 1,95 promille

Vänersborgs tingsrätt dömer Tommy Dahlman till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst för grovt rattfylleri. (Natanael Johansson) Av Johannes Ottestig. 27 februari 2016 11:00. Det var natten till den 30 december som Tommy Dahlman stoppades i en poliskontroll i centrala Trollhättan Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader, grovt rattfylleri kan bestraffas med högst två års fängelse. Den som döms för rattfylleri blir normalt av med körkortet i ett år, Han körde sedan iväg med 1,2 promille och fick villkorlig dom. Kommunen hade rätt att avskeda honom. 9/16 För hela år 1991 avgavs 6 120 tingsrättsdomar för grovt rattfylleri varav 43 % avsåg fängelse, 27 % avsåg skyddstillsyn och 28 % avsåg villkorlig dom. Sedan Högsta domstolen under år 1991 kommit med ett antal klargörande rättsfall (se 1991/92:JuU2 s. 7 f) kan nu ses en ny tendens i rättspraxis Tre dömda för grovt rattfylleri. Kumla, Rönneshytta, Sköllersta Han döms istället till villkorlig dom som kombineras med 50 timmars samhällstjänst (det motsvarar fängelse i en månad). Han ska också betala 800 kronor till Brottsofferfonden. Kvinna körde kraftig berusad

Grovt rattfylleri lagen

 1. RH 1997:34: Påföljden för grovt rattfylleri har bestämts till villkorlig dom jämte dagsböter med hänsyn till de svårigheter i sin yrkesutövning som den tilltalade till följd av brottet drabbats av. RH 1997:57: Påföljd för grovt rattfylleri har bestämts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan avseende öppen vård
 2. En kvinna i 40-årsåldern döms till fängelse i två månader för grovt rattfylleri, efter att ha stoppats när hon körde berusad till en förskola. Blodprovet visade att hon hade 3,25 promille alkohol i blodet. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille
 3. Omparkering av hjullastare inte grovt rattfylleri - trafikfara saknades. Hovrätten lindrar domen mot en man i 60-årsåldern som dömts till villkorlig dom och samhällstjänst för grovt rattfylleri. Mannen har park..
 4. Hovrätten ändrar dom om grovt rattfylleri Göta hovrätt dömer henne för samma brott men ändrar straffet till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst

Vid grovt rattfylleri dömer domstolarna till strängare påföljd än ren villkorlig dom eller ren skyddstillsyn i ca tre fjärde delar av fallen. HD fortsätter med att, i likhet med vad man gjorde i menedsfallet, tala om behovet av en individualiserad bedömning av i vilken grad brottets art talar för fängelse En Anebybo i 40-årsåldern har dömts för grovt rattfylleri efter att han kört bil genom samhället med 1,5 promille i blodet. Påföljden blev villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst För grovt rattfylleri och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål döms 23-åringen nu till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Om mannen inte hade befunnits lämplig för samhällstjänst hade han i stället döms till en månads fängelse Kommer från Ukraina men har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Har tidigare dömts till villkorlig dom med samhällstjänst för grovt rattfylleri och brott mot trafikförordningen. Är, enligt handlingar i tingsrätten, misstänkt för att ha upprättat falska handlingar och ha utnyttjat andra identiteters bankkonton

Alkoholrelaterat Rattfylleri - Brott, Straff och Påföljd

 1. Mariestadsbon döms för grovt rattfylleri och får villkorlig dom med samhällstjänst. Foto: Thomas Kühnel. Den 9 juni stoppade polisen en 42-årig Mariestadsbo när han körde bil på Göteborgsvägen. Vid en kontroll visade det sig att han hade 1,26 promille alkohol i blodet
 2. Genom sitt agerande har BP varit grovt oaktsam och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom. Tingsrättens dom BP erkände gärningarna. Tingsrätten dömde BP för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik till fängelse i fyra månader. I påföljdsdelen anförde tingsrätten följande
 3. alvårdens olik

I det femte kapitlet redogör jag för de olika påföljder som aktualiseras vid grovt rattfylleri. Vidare redogör jag för den rangordning som råder mellan olika påföljder. De påföljder som dominerar är fängelse samt de alternativa påföljderna skyddstillsyn och villkorlig dom. Under 1990-talet skedde ett antal reformer Påföljden villkorlig dom med samhällstjänst har tillämpats på en svensk medborgare som är permanent bosatt utomlands. Lagrum 30 kap. 7 § brottsbalken (1962:700) Mölndals tingsrätt. J.S. åtalades vid tingsrätten för grovt rattfylleri med följande gärningsbeskrivning:. Artbrott Av jur. kand. E VA S TENBORRE. Påföljdsbestämningen innebär att domstolen vid påföljdsvalet enligt 30 kap. 4 § 2 st.BrB som skäl för fängelse skall beakta dels vilket straff värde det åtalade brottet har, dels om det utgör ett artbrott samt dels om den tilltalade tidigare begått brott. — Begreppet artbrott behandlas i denna artikel med hänsyn till att det kan vara. Erkännandet innebar att åklagaren beslutade om ett så kallat strafföreläggande. I stället för åtal och rättegång dömdes Tommy Dahlman till böter för grovt rattfylleri samt grov olovlig körning. 2016 dömdes Tommy Dahlman också för grovt rattfylleri. Den gången blev straffet villkorlig dom och samhällstjänst bötesbelopp grovt rattfylleri. Home » Uncategorized » bötesbelopp grovt rattfylleri . 29 Au

Mannen är i 50-års åldern, yrkeschaufför och hemmahörande i kommunen. Han döms av Göteborgs tingsrätt till villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst för grovt rattfylleri. Mannen förekommer sedan tidigare i belastningsregistret för i huvudsak trafikbrott Mannen har nu dömts för grovt rattfylleri och smitning från trafikolycksplats. Straffet blev villkorlig dom och samhällstjänst i 50 timmar. Så jobbar vi med nyhete

Fängelse för föraren i vältolyckan på E4. Föraren som körde trailerekipaget som körde igenom mitträcket på E4 vid Gränna, döms för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och narkotikabrott till fängelse i 10 månader. Mannen ska även stanna kvar i häkte tills domen vinner laga kraft. Kvinnan får villkorlig dom Inför tingsrättsförhandlingen hade mannen erkänt rattfylleri av normalgraden men nekat till grovt rattfylleri. I dag dömdes han dock för grovt rattfylleri till villkorlig dom och 50 timmars. En man i 60-årsåldern, hemmahörande i Helsingborg fälls för grovt rattfylleri av Halmstads tingsrätt. Mannen klarade sig med villkorlig dom och samhällstjänst. Annons Fortsätt till H HD - En följd av den nya lagstiftningen är att domstolen vid grovt rattfylleri måste göra en bedömning i det enskilda fallet av om förutsättningar föreligger för att bestämma påföljden till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst Göteborgs tingsrätt menar att brottet är bevisat och dömer nu mannen för grovt rattfylleri, till villkorlig dom med 50 dagsböter om 50 kronor. Egentligen motsvarar brottet en månads fängelse, men tingsrätten tar hänsyn till att det gått ovanligt lång tid sedan brottet begicks och till att föraren har bestående men efter händelsen

Undersökningen visar att rattfylleri av normalgraden oftast leder till ett strafföreläggande, det vill säga dagsböter. I cirka 50 procent av fallen med grovt rattfylleri är domen fängelse. De övriga två huvudpåföljderna är skyddstillsyn och villkorlig dom. De två påföljderna var ungefär lika vanliga, 21-24 procent 2003 och 2010 rattfylleri. År 2003 ökade antalet personer dömda till fängelse för grovt rattfylleri med 600 personer eller 26 procent. Uppgången ska ses i ljuset av att HD i att antal domar bedömt att andra påföljder än fängelse (t.ex. villkorlig dom med samhällstjänst) generellt inte ska dömas ut för grovt rattfylleri

Rattfyllerist slipper fängelse - utredningen dröjde SVT

 1. Allmänhetens syn på påföljden för grovt rattfylleri 2006-01-12 Erik Karlsson Henrik Hägglund Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 1 1.1 Bakgrund 1 1.1.1 Rattfylleri 3 1.1.2 Grovt rattfylleri 4 1.1.3 Påföljder 4 1.1.3.1 Fängelse 5 1.1.3.2 Villkorlig dom
 2. FÖR GROVT RATTFYLLERI MED LÄTT LASTBIL. En Norbergsbo i 55-årsåldern har dömts till villkorlig dom förenat med 50 timmars samhällstjänst för grovt rattfylleri. Mannen stoppades av polisen när han kom åkande på Hedemoravägen vid halv tiotiden på förmiddagen i somras
 3. Mannen döms av Vänersborgs tingsrätt till en månads fängelse för att olovligen har kört bil samt för grovt rattfylleri. Han är tidigare dömd för narkotikabrott, ringa brott och bedrägeri. Kvinnan döms till villkorlig dom för tillåtande av olovlig körning och medhjälp till grovt rattfylleri. Boten fastställs till totalt 7 500.
 4. nsd.s
 5. Ungdomstränaren gick fram och tillbaka till bilen och drack vin under sitt arbete hos en lokal idrottsförening. På vägen hem togs tränaren av polisen och har nu dömts till villkorlig dom och samhällstjänst för grovt rattfylleri, men får fortsätta att arbeta med barn och ungdomar i klubben

OSKARSHAMN En man i 60-årsåldern, med adress i Oskarshamn, döms för djurplågeri. Han får en villkorlig dom som är kopplad till dagsböter på 4 000 kronor. Mannen ska även betala 800 kronor till brottsofferfonden. I domen står det att han utsatte en katt för lidande någon gång mellan juni och. Villkorlig dom och samhällstjänst är inte tillräckligt ingripande för grovt rattfylleri med 1,61 promille i blodet hos föraren. Det anser Högsta domstolen och fastställer hovrättens dom. Två ledamöter är skiljaktiga Villkorlig dom med samhällstjänst vid grovt rattfylleri Ulväng, Magnus Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law Domslut. TR:n dömde S. H. enligt 4 a § trafikbrottslagen (1951:649) för grovt rattfylleri till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse en månad ha dömts ut. Åklagaren överklagade i Svea HovR och yrkade att S. H. skulle dömas till fängelse. S. H. bestred ändring

Kolerasjukhus kan bli spa-hotell

En man som dömts till fängelse för grovt rattfylleri får i stället villkorlig dom i hovrätten på grund av en hjärntumör. Hovrätten beaktar också att alkoholkoncentrationen endast med liten marginal överskred 1,5 promille samt att han knappast kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet NJA 1999 s. 9: Val av påföljd för grovt rattfylleri. NJA 2000 s. 17: Fråga om villkorlig dom med samhällstjänst för grovt rattfylleri (I och II) och... NJA 2003 s. 495: Straffmätning vid upprepade fall av grovt rattfylleri. Även fråga om... NJA 2005 s. 674: Påföljd för vållande till annans död, grovt brott, och grovt rattfylleri minskat under nästan hela 1990-talet nu åter ökat. Sporre visar också att villkorlig dom med samhällstjänst har blivit en relativt vanlig påföljd i samband med grovt rattfylleri sedan 1 Vilgeus, Jan, Rattfylleribrottets historia 70 år, Stockholm 199 Skådespelerskan dömdes till villkorlig dom för grovt rattfylleri och kronor i dagsböter. -Pettersson är lite imponerad. 83 år, pojkvän. Nu åtalas hon för grovt rattfylleri - hon hade 1,35 promille i kroppen Skådespelerskan i årsåldern har varit anställd på Dramaten Mannen döms till samhällstjänst och villkorlig dom för grovt rattfylleri. Under förhör har han enligt VLT erkänt brott men skyllt händelsen på att han var nyinflyttad, ensam och hade.

Straff för rattfylleri - Familjens Juris

 1. PÅFÖLJDER VID GROVT RATTFYLLERI I samband med brottet grovt rattfylleri förekommer ett antal olika lagföringsbeslut. De vanligaste påföljderna är fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom. Beträffande påföljden fängelse kan det tillägga
 2. alvårdens redovisning om återfall 2008). Statistik från Kri
 3. nesluckor krockade - får villkorlig dom trots grovt rattfylleri. Nyheter. Publicerad: 2013-11-21 12:23. En 26-årig man som kört rattfull med 1.11 promille alkohol i blodet slipper fängelse. Orsaken är att han är tidigare ostraffad. Detta är en låst artikel
 4. En domstol kan döma till böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård och de olika påföljderna kan kombineras. Varje brott har en straffskala. För rattfylleri är den böter eller fängelse i högst sex månader och för grovt rattfylleri är den fängelse i högst två år. Böte
 5. Vad innebär samhällstjänst? Samhällstjänst är en påföljd som du kan dömas till i kombination med exempelvis villkorlig dom. Om du döms till detta står det i domen hur många timmar samhällstjänst du ska utföra. Samhällstjänst innebär att du ska arbeta gratis för samhället. Det kan exempelvis vara att arbeta i butik.

Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst två år och körkortet kan återkallas under 24 månader. Grovt rattfylleri i kombination med grovt vållande till annans död kan ge upp till åtta års fängelse. Straffet för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser NJA 1982 s. 17: Fråga om val av påföljd för grov stöld, särskilt med avseende på möjligheten att förena skyddstillsyn med fängelse. 1 kap 7 §, 27 kap 2 §, 28 kap 2 och 3 §§ BrB. NJA 1982 s. 190: Val av påföljd för rattfylleri m m För grovt rattfylleri kan föraren dömas till fängelse i högst två år. 2.2 Påföljdsval Påföljd för grovt rattfylleribrott är straff som böter, fängelse, villkorlig dom

Villkorlig dom för grov rattfylla - Östersunds-Poste

Stenungsund: Körkortslös 18-åring döms till villkorlig dom och ungdomstjänst 35 timmar för grov olovlig körning, rattfylleri samt vårdslöhet i trafik. NyheterSTO 18 februari Strängnäs: 40-årig körkortslös man döms till ett års fängelse för grov misshandel, olovligt brukande av en motorcykel och grovt rattfylleri Enligt domen från den 21 februari 2019 har NN dömts av tingsrätten för grovt rattfylleri, två fall av vållande till kroppsskada, grovt brott samt narkotikabrott, ringa brott, till villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar. Straffvärdet för gärningarna motsvarar fängelse åtminstone tre månader Fängelsedom och sportsligt avbräck för tidigare OS-ryttare. Dubbla straff En av Sveriges mer kända dressyrryttare döms till en månads fängelse för grovt rattfylleri, efter en händelse i vintras då han satte sig berusad bakom ratten. Händelsen får också sportsliga följder för ryttaren, efter att Svenska Ridsportförbundet har agerat Västervikspelaren Jacob Bjerselius har blivit dömd för grovt rattfylleri. Bjerselius har erkänt brottet och tilldelats en villkorlig dom med samhällstjänst på 40 timmar. - Jag är oerhört besviken på mig själv och jag ber om ursäkt till alla, säger han till Västervikstidningen. Läs hela artikeln hä

Den äldre kvinnan dömdes till en månads fängelse för grovt rattfylleri och den yngre fick - på grund av hennes ringa ålder och den begränsade trafikfaran hon utgjorde på en gata i Charlottenberg klockan 03.35 - villkorlig dom med samhällstjänst Grovt rattfylleri 4a § trafikbrotts lagen (1951 :649) 2. Brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor Påföljd m.m. 3 § 1 st 6 P och 4 § 1 st lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Om fångelse i stället hade valts som påföljd skulle fangelse 1 månad ha dömts ut Tingsrätten beslutar dock att döma mannen för grovt rattfylleri. Detta eftersom normalgraden möjligen kan vara aktuellt om körsträckan varit mycket kort, som exempelvis en omparkering. Då mannen i detta fall körde i flera mil på riksväg 31/40 döms han för grovt rattfylleri. Domen blir villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst Östersunds tingsrätt dömer kvinnan för grovt rattfylleri. Hon får villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Om rätten dömt ut fängelse hade kvinnan fått en månads fängelse. Rätten menar att kvinnan lever under ordnade förhållanden och hon har samtyckt till samhällstjänst, vilket gör samhällstjänst till bästa påföljden En 55-årig man, bosatt på en ort i Skellefteå kommun, döms vid Skellefteå tingsrätt för grovt rattfylleri. Händelsen inträffade för lite drygt ett år sedan när mannen, som enligt domen uppgett att han mått dåligt en tid, satte sig i bilen och körde, trots att han under en period haft hög alkoholkonsumtion

Ungdomstränare fast för rattfylla – får fortsätta jobba

Tingsrätten i Halmstad dömer mannen för grovt rattfylleri, men med en villkorlig dom med samhällstjänst på 50 timmar. I resonemanget om straffet lägger tingsrätten in förmildrande omständigheter för mannen, då brottet var nära att hamna under gränsen för att inte vara grovt rattfylleri. Tredje rattfyllan - men tror inte på. Enligt tingsrätten var alkoholhalten så pass hög så han ska dömas för grovt rattfylleri och normalt hade han dömts till fängelse. Men mannen är sedan tidigare ostraffad och har självmant påbörjat en vårdplanering tillsammans med Socialtjänsten för sina alkoholproblem Källa: Hovrätt Målnr/Dnr: 2010-B 9541 Beslutsdatum: 2011-01-27 Organisationer: Södertälje kommun Lag om handel med Läkemedel - 2 kap 1 § Lag om handel med Läkemedel - 9 kap 1 § En man dömdes för olovlig läkededelsförsäljning till villkorlig dom och 140 dagsböter. Mannen hade utan tillstånd importerat läkemedel från Thailand och sålt vidare från sin bostad i Sverige En 31-åring döms för grovt häleri till villkorlig dom. En 30-åring döms för grovt häleri, häleri, rattfylleri och ringa narkotikabrott till nio månaders fängelse. Mannen från Onsala döms till villkorlig dom för häleri och grovt häleri. Häleribrottet avser stulna skor som också fanns i hans bostad. Tobias Sandblom [email protected Älvsbyn: Körkortslös kraftigt berusad man som skadas svårt i en MC-olycka döms till villkorlig dom och dagsböter för grovt rattfylleri (1,69 promille) och olovlig körning. Piteå Tidning 12 november Herrljunga: Man i 30-årsåldern åtalas för olovlig körning, grovt rattfylleri och våldsamt motstånd efter att ha kört omkull med sin MC

Vilken påföljd ska väljas? Domarblogge

Åklagaren åtalade R.W. för grovt rattfylleri och uppgav i samband därmed att R.W. den 27 april 1999 hade deponerat 27 300 kr. Varbergs tingsrätt (2000-11-21, rådmannen Anders Ranmar samt nämndemännen Rose-Marie Bengtsson, Börje Kottorp och Renée Sylvan) dömde R.W. för grovt rattfylleri till villkorlig dom och 100 dagsböter å 270 kr. Såvitt avsåg dagsbotens storlek [ Straffet om en person döms skyldig för grovt rattfylleri är som mest fängelse i två år. - Den normala påföljden i den här typen av brott är villkorlig dom och samhällstjänst, men det är tingsrätten som gör den bedömningen, säger åklagaren ti 16-mar 10:00 - 11:30 Huvudförhandling B 478-20 grovt rattfylleri m.m. Sal 10 ti 16-mar 10:00 - 12:00 Sammanträde Ä 2427-20 anordnande av godmanskap Sal 8 16:00 Sammanträde B 74-21 undanröjande av villkorlig dom med samhällstjänst Sal 10 ti 23-mar 09:00 - 15:30 Huvudförhandling B 231-21 grov misshandel m.m. Sal En man i 55-årsåldern klarar sig undan fängelsestraff trots grovt rattfylleri i samband med en bilfärd

Sveriges Television - SVT - SVT1 - SVT2: Lärare vidTommy Salo överklagar fängelsedomen till hovrättenBlåljus - norrteljetidning

Mannen erkände och för en tid sedan åtalades han för grovt rattfylleri. I normalfallet skulle 47-åringen ha dömts till en månads fängelse. Men tingsrätten valde att ge honom ett mildare straff. Med villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst ska 47-åringen nu sona sitt brott DOM: Hotade att bussa hund på poliser - döms i hovrätten. Frigavs i tingsrätten - nu ändras domen. 7 juni 2021 Timmele. Brott: Kraschade bilen med åtta starköl i kroppen - kände mig lite lullig Man i 20-årsåldern döms till samhällstjänst för grovt rattfylleri.. Hovrättens dom . Hovrätten har fastställt tingsrättens dom varigenom LC dömts för grovt pen-ningtvättsbrott till villkorlig dom. Hovrätten har funnit utrett att LC tagit emot 250 000 kronor på sitt bankkonto, dvs. att han tillhandahållit sitt bankkonto för denna åtgärd. Han har också låna