Home

Hur påverkas skelettet av inaktivitet

Skelett. Skelettet fungerar som en stomme för kroppen och håller den upprest. Benen ombildas kontinuerligt genom nedbrytning och uppbyggnad. Balansen bestäms av hormonella faktorer, intag av D-vitamin och kalcium samt den mekaniska belastning bencellerna utsätts för. Skelettet behöver ha fysisk belastning för att stärkas Skelettet - Precis som ledbrosket kommer skelettet att bygga på sig om du belastar det, gör du det inte så blir skelettet svagare. Blodcirkulationen - En passiv livsstil gör så att muskler inte kan syresättas lika effektivt. Fördjupning hur det påverkas. Fördjupning hur dessa 5 områden inverkar på din kropp, prestation och hälsa. 1 Total inaktivitet innebär att förloppet går relativt snabbt, men även perioder av minskad fysisk aktivitet leder gradvis till förändringar på muskulär nivå. Exakt hur mycket styrka som just du förlorar under en period av inaktivitet beror på din träningsnivå

Fysiologisk påverkan - Vårdhandboke

 1. S kelettet väger cirka 10 kilo och består av 200 ben. Skelettet ger stöd och stadga, skyddar viktiga inre organ som ryggmärg, hjärta och hjärna, fungerar som hävstänger för musklerna och är en depå för bland annat fosfor och kalcium. Det är mycket viktigt att vi stärker vårt skelett genom att träna. Vid inaktivitet urkalkas.
 2. skad tilltro till förmåga att utföra olika aktiviteter, som exempelvis att ställa sig upp eller gå. Använd personens egen förmåga i så stor utsträckning som möjligt och ge möjligheter att vara aktiv och upprätthålla hälsan
 3. I augusti 2015 avslutade Ola Eikens forskarteam arbetet med två experimentserier. I den ena studien har forskarna undersökt följderna på muskler, skelett och andra organ i kombination med låg syrehalt och inaktivitet. I den andra experimentserien undersöktes hur blodkärlens funktion påverkas av inaktivitet och (simulerad) tyngdlöshet
 4. Skelettet anpassar sig till hur mycket man tränar. NYHET Fysisk aktivitet, till exempel idrott, ökar bentätheten och förebygger därmed benskörhet hos både kvinnor och män, men effekten försvinner snabbt när man slutar träna. Det visar Taru Tervo i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 27 november
 5. eralisering, som stärker skelettet, sker. Med ökad motion kan vi alltså bromsa nedbrytningen av skelettet. I musklerna förbränns mer fett och insulinkänsligheten ökar genom mer motion
 6. net kan förbättras. Dessutom sover du bättre. Risken för sjukdomar och benbrott

Skelettets hållfasthet påverkas av flera faktorer, bland annat fysisk aktivitet, vilket är speciellt viktigt under unga år då skelettet fortfarande utvecklas. I skelettet finns även celler, så kallade osteoblater, som har till uppgift att producera benvävnad och stärka skelettet De flesta organ och vävnader påverkas av fysiskt arbete och anpassar sig till regelbunden träning. Människokroppen är byggd för blodets hemoglobinhalt och hur stor andel av hjärtats minutvolym som dirigeras till de arbetande musklerna. total fysisk inaktivitet (sängläge) finns ett spektrum av aktivitetsnivåer

Fysisk inaktivitet - 8 risker med inaktiv & stillasittande

 1. Exempelvis har fysisk inaktivitet kopplats till förtida död, hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, vissa typer av cancer och psykisk ohälsa. Det är dock viktigt att poängtera att den som är stillasittande en stor del av dygnets timmar inte nödvändigtvis kommer att drabbas av något av detta, utan att det handlar om en ökad risk
 2. Så fungerar muskler och senor. Våra muskler och senor gör att vi kan röra på oss och att viktiga organ i kroppen kan fungera. Musklerna ger stöd till skelettet och skyddar inre organ. I musklerna bildas också värme som hjälper till att hålla kroppstemperaturen på en lagom nivå
 3. Anatomi Skelettet •Hur många ben har du i din kropp •Benskörhet orsaker inaktivitet och ålder 213) påverkas inte av träning . Anatomi Blod och blodkär
 4. dre bentäthet och därmed sämre hållbarhet. Den största förlusten av bentäthet sker under det första året efter skadan men fortsätter sedan under flera år

Många av effekterna av långvarig kroppslig inaktivitet tillhör de så kallade folksjukdomarna, det vill säga de är vanliga i stora delar av befolkningen, till exempel besvär från rörelseorganen, övervikt, diabetes, högt blodtryck, hjärtkärlsjukdomar och cancer. De senare är också av medicinskt allvarlig art remodellering av skelettet. TLT 0408_lerner 42 04-06-03, 11.22. tandläkartidningen årg 96 nr 8 2004 43 senare artikel redogöra för hur dess celler påverkas av sjukliga processer som inflammation, tumörer hormoner och mekanisk belastning medan de hämmas av andra hormoner och fysisk inaktivitet Fysisk inaktivitet och mycket stillasittande är en av de största orsakerna till en osund hälsa i leder, musklerna och skelettet. Våra leder, muskler och skelett utsätts dagligen för ständiga påfrestningar och slits med takt med att vi blir äldre. I Sverige är benskörhet mer vanligt än i andra ställen runt om i världen, främst. Även musklerna påverkas. De förtvinar, eftersom tyngdlöshet är en form av inaktivitet. - Det börjar redan efter några dagar, eftersom det inte finns något motstånd. Och skelettet blir urkalkat eftersom det inte längre behöver ta emot några stötar. Normalt hoppar och går vi, men i rymden gör man inte det, säger Roger Kölegård

Hur påverkas kroppen av inaktivitet? OPTIMAL TRÄNIN

Därför så mår vi mycket bättre om vi har en god blodcirkulation. Det är vanligt att ens cirkulation påverkas av åldern och blir sämre ju äldre man blir. Musklerna klarar därför inte av lika mycket och som exempel kan man känna sig trött och öm i benen av något så enkelt som att gå upp för trapporna Styrketräning är fördelaktigt för skelettet, men det handlar inte om att förlänga skelettdelerna, utan om att bromsa den nedbrytning av benmassan som sker med åldern eller vid inaktivitet. De såkallade tillväxtzonerna brukar stängas omkring 4-5 år efter puberteten startat (då växer du inte mer på längden) och vid omkring 25års. Det är i dag inte klarlagt hur bentätheten påverkas långsiktigt av kortisonbehandlingen (van der Sluis et al., 2008). Osteonekros förekommer vid långvarig steroidbehandling av barn, framför allt flickor, och de som får behandling för leukemi eller lymfom under tonårstiden (under 10 års ålder)

Video: Skelettet- så viktigt är det och så stärker du ditt

Översikt - Vårdhandboke

Vad händer med kroppen i rymden? KT

Skelettet anpassar sig till hur mycket man tränar - umu

 1. Prevention av fysisk inaktivitet Inom forskningen har man börjat undersöka hur vi påverkas av långvarigt stillasittande och vetenskapligt stöd finns för sambandet mellan långvarigt behöver dock bli stimulerad genom fysik aktivitet för att de flesta av dess system bl.a. skelett
 2. Fysisk inaktivitet är således en all-varlig riskfaktor - även för den normalviktige eller slanke. Omvänt kan regelbunden motion kompensera för övervikt och fetma. Nya resultat visar nämligen att fysiskt aktiva överviktiga personer har nedsatt sjuklighet och död jämfört med inaktiva slanka personer (se figur 2)
 3. skning från 8.3% till 7.6%, detta motsvarar en

Din längd avslöjar osteoporos. Publicerad 04.07.2017 - 15:08. Vår uppfattning om hur långa vi är stämmer inte alltid överens med verkligheten. Det vore bra att mäta sig mellan varven, på. Därför räknas varje steg - så ser ny forskning på fysisk aktivitet. 13 Sep 2021. Text: Anders Nilsson, vetenskapsjournalist. Pandemin har förändrat våra vanor, men vi har fortsatt att röra på oss. Det är bra, för det är svårt att hitta något som främjar hälsa så mycket som fysisk aktivitet. I dag vet vi mer om varför.

Fysisk aktivitet - medicin för kroppen - Netdokto

 1. Benskörhet påverkas av ärftliga anlag, rökning, fysisk inaktivitet, östrogenbrist och av vissa sjukdomar. God effekt av regelbunden motion som belastar skelettet, ex träning i apparater, promenader, motionsgymnastik. Effekten är större ju längre tid och ju oftare man tränar
 2. Skelettmuskulaturen anpassas efter hur vi lever, regelbunden träning gör den starkare och mer uthållig medans inaktivitet och stillasittande gör det motsatta. Mitokondrier påverkas också mycket av hur vi lever och träning signalerar till kroppens vävnader såsom skelettmuskulaturen att fler mitokondrier ska byggas
 3. skad muskelmassa och
 4. I förlängningen innebär det att hela leden påverkas: Nästan inget brosk kvar där skelett möter skelett och även skelettpålagringar bildas, ligament och muskler mm påverkas av ledens dåliga funktion. Den här bilden av en sjuk led brukar vi normalt sett inte behöva ta hand om förrän vi är i 50-60-års åldern
 5. Forskning visar dock att inaktivitet försvagar de muskler som inte är påverkade av sjukdomen. Det finns risk för att få bland annat benskörhet när man inte belastar sitt skelett, likaså påverkas hjärta och lungor av inaktivitet
 6. Några av kroppens system som påverkas är muskler och skelett, immunsystemet, nervsystemet, endokrina systemet, hjärta och kärl, det psykiska välbefinnandet och kroppssammansättningen. Effekten av olika typer av fysisk aktivitet beror på hur ansträngande aktiviteten är, dess varaktighet, vilken typ av aktivitet och dess frekvens

Rörelse är livsviktigt - 1177 Vårdguide

troende för, så som en kompis eller förälder, någon vid elev-hälsan, på en ungdomsmottagning eller i sjukvården, så finns det en hel del du själv kan göra för att må bättre. Utöver att söka stöd, ta tid för sömn, återhämtning och att äta regelbundet, är fysisk aktivitet något av det vik - tigaste du själv kan gör Skelettet: Genom att utföra regelbunden fysisk aktivitet framför allt styrketräning så kan detta ge bra effekter på skelettet och då hos unga personer i form av ökad benmassa. Hos äldre personer har detta i stället en positiv effekt i form av minskad nedbrytning av benmassan Ökad fysisk inaktivitet bland barn Vi undersökte även hur skolresultaten påverkas av mer fysisk aktivitet i skolan. Om vi kunde visa att barn och ungdomar, inklusive de lågmotiverade, får en gynnsam en process som byter ut 10-12 procent av skelettet per år Benskörhet uppstår när mängden benvävnad minskar och strukturen i skelettet förändrats med ökad skörhet som följd. Med stigande ålder ökar risken, men även andra faktorer spelar in. Primär osteoporos orsakas av naturligt åldrande och påverkas av livsstilsfaktorer som rökning, alkohol, kost och fysisk inaktivitet Risken för fall påverkas av arv och miljö, men även av faktorer som sjukdomar och livsstil inkluderande exempelvis bristfällig kost och fysisk inaktivitet. Minskad muskelmassa, skörare skelett, försämrad balans och syn är naturliga delar av åldrandet. Även sjukdomar och behovet av medicinering ökar med åldern

Träningens effekter på kroppen Svenskt Kosttillskot

 1. Hur påverkas kroppen av inaktivitet? OPTIMAL TRÄNIN . ut och mät temperaturen på pannan med en panntermometer*. Trä en två - litersplastpåse över handen och fäst med en gummisnodd runt handleden. Hur känns handen och hur ser plastpåsens insida ut efter någr
 2. skar man den sänkning av maxpulsen som sker med ålderns
 3. skört skelett. - Hellre ska man låta måltiderna vara något av en guldkant i tillvaron med mycket energi och näring, gärna fl era gånger per dag. Hur starkt skelettet blir när du blir äldre beror även på exempelvis fysisk inaktivitet, motions- och alko-holvanor, rökning, ärftlighet, vissa sjukdomar och läkemedel
 4. På grund av att skelettet är mjukt kan en inbuktning av skallbasen uppstå så att övre halsryggraden förskjuts uppåt. Detta kallas basilär impression, men hur vanligt det är vid osteogenesis imperfecta och hur snabbt det utvecklas är oklart. De tidigaste symtomen är huvudvärk vid hostning oc
 5. Konsekvenser av övervikt och fetma. Övervikt och fetma kan leda till besvär med skelett, leder och fötter, rubbningar i ämnesomsättningen och risk för framtida hjärt- och kärlsjukdom. Barn som har övervikt riskerar i större utsträckning att utsättas för kränkande behandling och psykisk ohälsa av olika slag
 6. Risk vid inaktivitet i cirkulationsorganen. · Hjärtpåverkan. · BlodtrycksfallFörebyggs genom rörelse. · Blodpropp. Risken ökar vid sänkt blodtryck, skador på kärlvägg, yttre tryck från underlag. Risken ökar dessutom vid kirurgisk behandling, stroke, hjärtinfarkt och cancer. Vanligen i vadmuskelns vener och kan leda till lungemboli

Av dessa så var det 70 procent av pojkarna och 77 procent av flickorna som 1.2 Inaktivitet och stillasittande Skelettet påverkas positivt då fysisk aktivitet bidrar till att öka bentätheten vilket minskar risken för benskörhet (a.a.) Men eftersom skelettet är en levande vävnad som, liksom andra vävnader, påverkas av belastning och intag och upptag av näring, så är det möjligt att att påverka den här känsliga balansen. För att göra skelettet starkare behöver vi göra nybildningen av benväv större än nedbrytningen, eftersom det först är när nedbrytningen är större än nybildningen som skelettet försvagas

Hur stillasittande och fysisk inaktivitet påverkar hälsa

Titel Det finns inget kvar att erövra- Upplevelse av att leva med myelom Författare Sara Andersen och Caroline Johannesson Sektion Sektionen för hälsa och samhälle. Handledare Marie Sandh, Universitetsadjunkt, filosofie magister Examinator Barbro Boström, Universitetslektor, medicine doktor Tid Höstterminen 2011 Sidantal 19 Nyckelord Förståelse, leva med, livskvalité, myelom, upplevelse Figuren ovan visar hur syreupptagningsförmågan (Max VO 2) påverkas av ålder. Effekt av fysisk träning ökar VO 2 oavsett när träningen påbörjas. Effekt av inaktivitet (sjukdom) sänker VO 2 Nedanstående tabell visar vad olika typer av fysisk ansträngning ungefär motsvarar i Watt Watt VO 2 Arbetstyp 25 0,6 Påklädning

den kompakta är en tätt packad benvävnad på benes yta, finns ett nätverk av kanaler där blodkärl, nerver o lymfkärl går, ger struktur, stödjer o skyddar kroppens organ spongiös benvävnadd* påminner om en svamp i strukturen o är mkt lättare än kompakt benvävnad, så att skelettet ej blir för tungt. kombi av dessa => skelettet blir starkt men ej för tung göra så mycket mer och det behövs göras mycket mer. Vi är en av Sveriges största folkrörelser med nära två miljoner medlemmar, 100 000-tals ideella ledare och 10 000 ideella styrelser. Det är en härlig kraft! Ge oss möjlighet till mer friluftsliv genom att öka anslaget til HUR PÅVERKAS MAN AV OSTEOPOROS Osteoporos eller benskörhet är en skelettsjukdom. Hos en frisk person byggs skelettet hela tiden om, och det finns en balans mellan nedbrytningen och nyskapandet av ben. Osteoporos drabbar hela skelettet och beror på att mer ben bryts ner än vad som byggs upp. Skelettet blir med tide

aktiviteter individen utför i sitt liv och hur dessa påverkas av exempelvis sjukdom eller andra inaktivitet. I takt med att dem som är fysiskt inaktiva, en minskad risk för artros. I och med detta kan sägas att man behöver belasta brosk, skelett och muskulatur för att fungera . 3 så bra som möjligt Hur påverkas den motoriska neruografin avseende M‐svar (distalt och proximalt) och f ‐ respons Vad är en motorisk enhet följd av påverkan på neurala faktorer, såsom aktivering av fler motorisk enheter (se ovan om begreppet), ökad signalaktivitet i nervbanorna samt bättre koordination Ökad kunskap om motorisk planeringsförmåga är därmed av stor betydelse för att kunna optimera. Inaktivitet Som tidigare nämnt som lever vi i ett väldigt stillasittande samhälle. Idag särskiljer man fysisk aktivitet och inaktivitet. Så likväl som det är viktigt med rekommendationer och att tänka till kring sin fysiska aktivitet så bör man också se över sitt stillasittande påverkas muskelstyrka, balans, koordination, rörlighet och skelettet positivt Hur arbetar ni med förebyggande av fall? Hur kan vi få äldre att bli mer fysiskt aktiva och utföra fysisk träning? 2016-10-18 Senior Alert 6 Fysisk aktivitet och träning för att förebygga fal Hur påverkas leden av artros? Brosket i leden förändras och bryts gradvis ner. Ledbrosket består av kollagen och för att ledbrosket ska bestå intakt, slitstarkt och funktionellt, krävs att återbildning av kollagen i vävnaden är större än nedbrytning. Vid artros uppstår en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad

Forskning påvisar den betydande effekten av hur fysisk aktivitet kan ha en beskrivs även här att de äldre deltagarna påverkas negativt till att vilja utföra någon form av fysisk aktivitet på grund av smärta, Fysisk aktivitet där skelettet belastas påverkar benmassans hållfasthet och minskar risken för benbrott vilket beror på att kroppen gör sig av med den vätska som ansamlats under graviditeten (25). Skelett, muskler och ligament påverkas av de kvinnliga Ungefär varannan gravid kvinna upplever smärta i ländrygg och/ eller bäckenregionen vilket också är den van-ligaste orsaken till att kvinnor är sjukskrivna under sin graviditet Men hur påverkas egentligen upplevelsen av den psykiska och fysiska hälsan samt det sociala livet i samband skelettet, lungorna och levern (Ericson & Ericson, 2012). Bröstcancer delas in i olika Det finns även olika livsstilsfaktorer såsom fysisk inaktivitet, fetma och intag av alkohol som är orsaken till bröstcancer (Nilbert, 2013) Hur påverkas musklerna av träning. När vi tränar tvingar vi musklerna och skelettet att utvecklas och anpassa sig till att klara av de ökade påfrestningarna som blir vid träning. När vi tränar känner osteocyterna av detta och signalerar till skelettets osteoblaster att öka produktionen av benmassa, så att hållfastheten bibehålls och förstärks Martin Axon Löwgren tittar. Hur lång tid tar utredningen? genom att undvika långvarigt sängläge efter operationen, får alla donatorer hjälp av Vid det första läkarbesöket har man möjlighet att få svar på frågor och få en preliminär bedömning om lämpligheten att donera Även vårt minne påverkas negativt av att vara fysiskt inaktiva

Barns skelett och muskler ser inte ut som de gör hos vuxna, musklerna består av mer vatten och skelettet har en annan form. Skelett hos ett barn är mjukare och de påverkas av hur kroppen minskad risk för depression och aggressivitet är bara några positiva hälsoeffekter som påverkas av regelbunden fysisk aktivitet Vi har tagit pulsen på några företag i Vaxholm för att höra hur de påverkats av coronaviruset och hur de hanterar det. Inslag nr 3 handlar om Gulf Vaxholm hur påverkas hjärtat av träning. hur påverkas hjärtat av tränin Webinar med Henrik Unell - Så påverkas marknaderna av Coronaviruse

Osteogenesis imperfecta påverkar skelettet så att det blir skört och mjukt, bland annat på grund av att skelettet påverkas av många olika gener. Inaktivitet försämrar dessutom bentätheten och ökar risken för nya frakturer Såväl skelett som ledband, nu vet man att artros drabbar alla åldrar och snarare är en följd av inaktivitet än aktivitet. Artros angriper framför allt brosket i leden men även ben, ledband och muskler påverkas så småningom att inaktivitet försvagar de muskler som inte är påver-kade av sjukdomen. Det finns risk för att få bland an-nat benskörhet när man inte belastar sitt skelett, likaså påverkas hjärta och lungor av inaktivitet. Annika förklarade att hon som fysioterapeut hjälper dig att finna vilka muskler som inte är påverkade oc Bland annat för att stärka skelettet och undvika benskörhet som vuxna. uppenbarligen reagerar växande individer annorlunda på inaktivitet. Så påverkas du av årets medicinpris Det myntades av amerikanske geriatrikern Irwin Rosenberg på 1990-talet för att öka medvetenheten kring tillståndet. Sarkopeni hör ofta ihop med benskörhet då båda påverkas av inaktivitet och dåliga kostvanor. Dålig livsstil som ung ökar risken Muskulaturen är som högst före 30 års ålder

Symtomen kan vara många, men trötthet, orkeslöshet och inaktivitet är vanliga. Förändringar i patienternas fysiska arbetsförmåga ses redan i tidigt skede av njursjukdomen. - Vi vill sätta in behandling så tidigt som möjligt för att bromsa försämringstakten, säger Matthias Hellberg Alltså att de kompenserar sin extrema överaktivitet på dagen med mycket inaktivitet övrig tid. Men Hadza verkar inte påverkas negativt av det. Så påverkas du av årets medicinpris

Så fungerar muskler och senor - 1177 Vårdguide

som undersökte hur muskelstyrka påverkas av styrketräning visade en ökning i styrka. barn. Riskfaktorer är övervikt, fysisk inaktivitet, rökning samt ärftlighet. (4) Duration Längden på träningspasset. (5) Tillväxtzonerna har en lägre mekanisk hållfasthet än andra delar av skelettet,. MS & andningssvårigheter. Andning kontrolleras av centrala nervsystemet eller CNS. Mer specifikt är det regleras av det autonoma nervsystemet, som styr ofrivilliga kroppsfunktioner som andning, hjärtslag och matsmältning. Multipel skleros orsakar svullnad som stör de signaler som överförs mellan nerver. MS vanligtvis inte skadar det. Frekvensen dvs. hur ofta du tränar är av största betydelse. Att skapa en regelbundenhet i sin träning är a och o för att nå resultat och uppnå hälsoeffekter. Socialstyrelsen rekommenderar minst 30 minuters daglig fysisk aktivitet på en nivå som anses måttlig ansträngande för att uppnå grundläggande hälsoeffekter av kroppens vävnader har den inbyggda egenskapen att de i hög grad anpassas till inaktivitet och aktivitet. Detta gäller muskler, ben, blod. Den fysiska arbetsförmågan kan härigenom påverkas i såväl negativ som positiv riktning. Undersökningar på GIH:s fysiologiska institutio En av de vanligaste orsakerna till att människor söker sig till massagebehandling är för smärtlindiring. Massage förhindrar ärrvävnad och muskelsammanväxningar efter skada eller inaktivitet. Andra delar av kroppen som påverkas positivt av massage är t.ex. skelett och leder, cirkulationssystemet och nervsystemet

Benskörhet - Ryggmärgsskad

Redan vid 40-års ålder börjar processen, för att sedan ta ordentlig fart efter klimakteriet Varför benskörhet uppstår finns det olika teorier om, En del upplever sveda, obehag eller smärta vid urinering, och en del känner av ryggsmärta i nedre delen av ryggen. Njurarnas funktion påverkas så att de får sämre funktion Hur ofta: 1-2 gånger i veckan om du gör hela programmet. Eller så gör du en övning per dag. Har du blivit väldigt öm av en övning så vänta en dag eller två innan du gör den igen. Generellt: Gör gärna övningarna när du är uppvärmd. Gör inte samma övning för ofta, för hårt eller direkt på ett skadat område

Hur påverkar stillasittandet din kropp? - Acti

Dom bildade benen växer både på längden och på bredden under en viss period, hur stort skelettet bli varierar från person till person. Skelettets längd och stadga påverkas av ärftliga gener och även mängden D-vitamin och kalk (kalcium) som stärker benmärgen, brist på dessa ämnen förorsakar benskärhet Skelettets funktion Långvarigt stillasittande har visat sig öka risken för många av våra vanligaste sjukdomar så som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt/fetma och cancer. Även rörelseorganen, det vill säga muskler, skelett, senor, brosk, ledband och nerver, påverkas av långvarigt sittande

Leder, Muskler & Skelett - Hälsogigante

ÖVRIGA EFFEKTER. -Andningen förbättras när muskelspänningar frigörs. -Massage lugnar orolig mage och matsmältningsproblem avhjälps. -Immunförsvaret stärks genom att lymfcirkulationen ökar och skadliga slaggprodukter och gifter avlägsnas efter massagebehandling. -Massagens hudstimulerande verkan påverkar immunförsvaret leder och skelettet försämras (Engström & Lindgärde, 2004). Lee, Shiroma, Lobelo, Puska, Blair och Katzmarzyk (2012) visar i sin studie att lika många personer dör av fysisk inaktivitet som av rökning. Vidare menar författarna att människor bör bli påminda om riskerna av att vara fysisk inaktiv istället för att bli påmind o Så länge behovet av insulin inte ökar, dvs när vi håller oss smärta och i rörelse, kan kroppen kontrollera ämnesomsättningen - dvs. insulinet räcker. Om känsligheten för insulin minskar, t.ex vid övervikt, fysisk inaktivitet eller hög ålder, leder det till att mer insulin behövs för att förse cellerna med energi

Fysisk inaktivitet är en betydande faktor för incidensen av hjärtinfarkt, hjärninfarkt, vissa cancerformer och diabetes mellitus. Likaså leder fysisk inaktivitet till att kapaciteten i muskler, leder och skelett försämras. Risken för ett stort antal sjukdomar såsom högt blodtryck, höga blodfetter, hjärt- kärlsjukdo Rymden. Skelettet, musklerna och blodcirkulationen. Allt påverkas av att vistas i ett tyngdlöst tillstånd. Vi människor är inte skapta för ett liv i rymden, helt enkelt Det varierar i hur hög grad HDL-kolesterolet påverkas av fysisk aktivitet. Förbättringen verkar vara mer kopplad till mängden aktivitet än till intensiteten av träningen. LDL-nivåerna påverkas bara lite av regelbunden fysisk aktivitet. En målsättning bör vara minst 30 minuters träning minst fem gånger i veckan Andra riskfaktorer kan påverkas, det gäller till exempel fysisk inaktivitet, rökning, nedsatt syn och fallbenägenhet. Den 7 juni 2006 besvarade statsrådet Morgan Johansson en interpellation ( 2005/06:402) om utbredningen av osteoporos Personer med Parkinsons sjukdom påverkas ofta på olika sätt med varierande symtom . Parkinson är en rörelse sjukdom som fortskrider över tid , så sjukdomsprogression genom stadierna kan pågå i år . Några av de tecken på Parkinsons inkluderar stelhet i muskler , skakningar i armar och utmattning