Home

Idrott och hälsa orientering

Orientering - Idrott och hälsa i skola

  1. Orientering - Idrott och hälsa i skolan
  2. Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler. Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
  3. Hälsa. Hälsa och livsstil. Svett; Droger. Alkohol; Kost och näringslära; Att rädda liv; Träningsformer. Styrketräning; Mentalträning; Konditionsträning; Utevistelse. Orientering; Friluftsliv; Iskunskap; Vind och kyla; Rörelse. Gymnastik och redskapsövningar. Bom; Lian; Parkour; Ring övningar; Räck; Ribbstolsövningar; Övningar på matta; Simning; Boll och Racket; Dans och rörelse. Bug
  4. Friluftsliv och utevistelse i idrott och hälsa. Friluftsliv och utevistelse innehåller flera moment. I denna del fokuserar vi endast på orientering. Vi förtydligar två frågeställningar i det centrala innehållet och delar erfarenheter från lärare som använder digitala verktyg för att träna kartkunskap och förmågan att orientera sig
  5. Punktorientering. Punktorientering kan man använda sig av på två sätt. Dels om man vill att eleverna ska lära känna en ny miljö. För att öka tryggheten hos eleverna i början så kan man använda sig av punktorientering/skogspromenad. Det andra sättet att använda sig av punktorientering är när man ska bedöma elevernas kunskaper

Lektionsplanering, idrott och hälsa - Orientering åk 2, inomhus. Lektionen är en introduktion över orientering för en årskurs 2. Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.. Förstå hur en karta är ritad samt att den måste stämma överens med verkligheten Träna Orienteringstecken, Orientering och Karttecken i Idrott och hälsa gratis. Lär dig på 3 nivåer. Vad betyder karttecknet? Bli bättre på orientering Orientering. I slutet av 1800-talet föddes idrotten orientering. Orientering betyder hitta väderstreck. Det härstammar från det latinska ordet oriens som har med Österlandet och solens uppgång att göra. Tävlingsformen går ut på att hitta kontroller med hjälp av en karta och kompass, på så kort tid som möjligt Orientering för årskurs 6. Denna vecka startar vi med arbetsområdet orientering. Det kommer att pågå i tre veckor och innehåller en massa spännande lektioner med bl.a. stjärnorientering i Judarskogen, en orienteringsdag samt en kartpromenad. Detta blir troligtvis sista gången vi orienterar tillsammans under mellanstadiet så det är. De två hjälpmedel man har i orientering är karta och kompass. K arta och kompass används för att snabbt hitta vägen mellan olika kontrollpunkter i terrängen. Man kan även säga att orientering syftar till att hitta den snabbaste vägen mellan punkt A och punkt B. Kartan är orienterarens bästa hjälpmedel och är en grundförutsättning för att kunna bedriva sporten överhuvudtaget

Orientering - Idrott och Häls

Att orientera! - text + aktiviteter av Svenska Orienteringsförbundet om grunderna i orientering i Idrott och hälsa för grundskolans alla stadier Genom Undervisningen i drott och hälsa ska eleven kunna värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. I ämnet idrott & hälsa kommer vi att genomföra ett antal fysiologi laborationer. De aktiviteter som berörs är Bollspel/Racketspel/Lekar/Rörelse till musik/Kondition Hitta orientering - Officiell app från Svenska Orienteringsförbundet (Apple/Android) Hippsomapp - GPS-orientering (Android) Elevspel.se - Karttecken-quiz Spela orientering. Turf - Herre på täppan med orientering (Apple/Android) Runbit - Jaga Idrott och hälsa.

Grundskola 7 - 8 Idrott och hälsa Orientering, ett av målen som eleverna ska klara är att kunna orientera i okänd miljö med hjälp av kartor och andra hjälpmedel. Innehål Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter Ha mycket goda kunskaper om de vanliga karttecknen och skala, både i praktiken och i teorin. Orientering och friluftsliv. Utevistelser i alla årstider. Vandring och reflektion. Viss anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Anpassa av klädsel och utrustning beroende på aktivitet och väder. Vad har friluftslivet för betydelse för din hälsa

Orientering - Idrott och hälsa - WordPress

  1. Allemansrätten och friluftsliv; Simning 1-6B; Utvärdering av Skoljoggen & hälsoveckan; Resultat Skoljoggen; Orientering i skogen; Simundervisning; Intervaller; Orientering; Hälsoveckan: Yoga; Sagan om ringen; Kamratpromenad; Hälsovecka v.38; Alla barnen-dagen på Friskis och Svettis; Skoljoggen 2013; Kunskarav; Kamratorientering; Se hit; stjärnorientering; Kartpromena
  2. Idrott och motion har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Träna dig i dessa idrottsspel och hälsospel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Idrott och hälsa. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn
  3. Tingvallaskolan Idrott och hälsa. Meny Friluftsliv och Allemansrätten; Grovplanering Idrott och Hälsa; Friluftsdagar; Dans; Orientering; Kontakta oss; Orientering. Här kommer en repetitionsfilm om orientering: De vi har lärt oss på lektion under hösten 2019. Du kan även göra repetitioner på: https:.
  4. Orientering. Hej alla läsare! Denna vecka har bjudit på orientering för hela slanten! Vi har repeterat kartans uppbyggnad med färger och karttecken. Till det blev det en karttecken-stafett. Vi har tittat på tre korta filmer från Svenska orienteringsförbundet och övat praktiskt ute både med kartpromenad och egen orientering 2o2

Idrott Och Hälsa Orientering. i denna film visar vi olika karttecken, kartans färger och jämför kartan med verkligheten. presentation av individuellt val i kursen idrott och hälsa specialicering. handbollsspelaren tilda spelar idag på elitnivå. i filmen,. Du kommer under denna period orientera med hjälp av karta och kompass i okänd terräng. Målet är att du ska känna dig säker på hur kartan fungerar, kunna orientera med hjälp av kartans symboler, välja smarta vägval m.m. Vi kommer jobba med: Träna på karttecken. Orienteringsbanor av varierande svårighet. Orientering med mobiler Idrott och hälsa - åk 9 - Orientering. Publicerad maj 4, 2016 juni 20, 2016. Idrott och hälsa 15-16,solen. Ansvarig lärare: Henrik Forselius När, under vilka veckor? v.37-42 Vad? Frågeställning (och följdfrågor): Vad är Orientering? När kan du ha nytta av att kunna läsa en karta

I kuvertet ligger det 6 bilder där du steg för steg tar hand om en medvetslös person med puls och lägger i stabilt sidoläge. Bilderna ska läggas i rätt ordning. På varje bild finns en siffra som tillsammans bildar en kombination som tar eleverna till nästa problem. Andra problemet är en text med olika begrepp om hälsa Hälsa och livsstil. Samtal kring idrott och hälsa. Fördjupande kring fair play. Säkerhet kring i gymnastiksal (hantering av material) Friluftsliv och utevistelse. Orientering - Skolgård; Skogslekar. Friidrott - Stafetter Skridsko; År 4. Rörelse. Fotboll; Innebandy; Badminton; Simtest; Motoriskt test; Regelgenomgångar; Dans - Jenka, vals och stree 38 Orientering Orientering E 39 Orientering IDROTT OCH HÄLSA TERMINSPLANERING ÅR F-1, HT-14 VECKA TISDAG TORSDAG 35 Samarbete Lekar 36 Bollspel Bollspel U 37 Friidrott Friidrott T 38 Orientering Orientering E 39 Lekar Lekar.

Idrott och hälsa - Wikiskola

ÅRSKURS 7 - Idrott & Hälsa. Under sjuan kommer du att få dina första kunskaper i momenten. Dessa kunskaper kommer du sedan att använda dig av i åttan och nian och det är därför viktigt att du är med och deltar i undervisningen redan nu. Tänk på att vara noga med att alltid kolla planeringen så du kommer till rätt plats, med rätt. BEDÖMNINGSSTÖD I ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA - GYMNASIESKOLAN - SKOLVERKET DET HÄR MATERIALET riktar sig till gymnasielärare som . undervisar i idrott och hälsa och ska bidra till en likvär-dig bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i idrott och hälsa. Bedömningsstödet behandlar exem-pel från kursen idrott och hälsa 1 till Kursplan för idrott och hälsa (Skolverket, 2011e), Kommentarmaterial till kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2011d), Bedömningsstöd idrott och hälsa (Skolverket, 2011a). - Aktivitetsbeskrivning; beskriv de delar som ingår i era lektioner så att någon utomstående kan förstå och använda planeringen Idrott och Hälsa. St Olofloppet åk7,8 6 okt; Orientering Rävsta åk 9 6 okt; Extrauppgifter; Grovplanering Åk 7-9 21/22; Bedömning; Hitta hit. Dans Rörelse till Musik. Åk 7 Rörelse till Musik/Dans; Åk 8 Rörelse till Musik/Dans; Åk 9 Rörelse till Musik/Dans; Rörelse analys Ämnesplanering för idrott och hälsa på introduktionsprogrammet språkintroduktion. SKRIVS 13. Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms Orientering 21 Vecka 5. Orientering 21 Vecka 6. Orientering 21 Vecka 7-8. Fotboll 22 Modul B. Friluftsliv (4 veckor) 23 Modulmål för modul B i idrott 2

Nästa vecka börjar vi med orientering i alla årskurser. Här kommer lite information om vad vi kommer att gå igenom och varför vi ska ha orientering i skolan. Inför orientering by asrin_s on GoAnimate. Välkommen till Rösjöskolans idrott och hälsa blogg Färger: orientering Matcha upp. av Stefanhelin. Åk 5 Idrott & hälsa. Träningshjulet Slumpmässigt hjul. av Carolina405. Högstadiet Idrott & hälsa. Märklig brännboll - Tobbe edition Slumpmässigt hjul. av U80743836. Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Gymnasium Idrott & hälsa idrott och hälsa-lektioner och bollspel på en första plats. Skolverket (2005) simning, orientering, lekar, spel och idrotter är moment som ska behandlas (Skolverket, 2011). Men trots att ordet bollspel eller bollsport inte står ordagrant nämnt i skolans styrdokument

Friluftsliv och utevistelse i idrott och hälsa - Skolverke

Lekar, spel och övningar - Orientering. Ibland kan vår fantasi tryta när vi stressar runt på våra skolor. Här kommer några bra förslag och lekar kring kartkunskap och orientering för våra elever. Pdfén är tagen från svenska orienteringsförbundet. Lekar, spel och övningar för att träna karttecken och orientering Idrott & Hälsa. Gymnasieskolan. Mickes . Hem. Bra att veta. Gy 11. Aktiviteter. Hälsa PDF Hälsa och livsstil. Skador. Idrottsskador. Knäskador. Stukad fot. Flickr creative commons free: David Hall Blåljus på Sveavägen, Felix Padrosa Photography dance studio, Jarkko Laine- orientering, Rick McCharles-ivan ivankov - belarus, Rob124. Syfte Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Läs hela>> Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande Årskurs 9 har idrott och hälsa på måndagar och torsdagar. Kom ihåg ombyte dessa dagar! Vecka Aktivitet Plats 34 Brännboll Ute 35 Friidrott Ute 36 Orientering Ute 37 Orientering Ute 38 Friluftsliv Ute 39 Freesbee Ute 40 Bad/Dans Simhall/Inne 41 Bad/Dans Simhall/Inne 42 Bad/Dans Simhall/Inne 43 Bad/Dans Simhall/Inne 44 Höstlov 45 Badminton/Pingis Inne 46 Badminton/Pingi Idrott och hälsa Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för undervisningen, enligt läroplanen. Och här står skolan inför en utmaning! Att de flesta elever trivs med skolan, sina kamrater och sina lärare är en god grund, likaså att eleverna visar intresse och motivation för många av ämnena. Resultaten från NU.

Kursplan Idrott och hälsa; Kvarglömda kläder; Årshjul 2016/2017; fredag 17 april 2015. År 5 - Orientering, färger och tecken Och följer du den här länken kommer du till en sida med 4 olika filmer om att orientera! Upplagd av Unknown kl. 09:45. Skicka med e-post BlogThis Dammfriskolan Triathlon 2013. Fågelholksorientering. Dammfriskolans 9:or i fotbolls-DM! Dammfriskolans 8:or i fotbolls-DM! Dammfriskolans elever skördar nya framgångar! Länkar. GIH:s länklista. Kursplanen för idrott & hälsa. Skoverkets frågor & svar om betyg i idrott & hälsa Vi som jobbar inom ämnet idrott och hälsa på Johannes skola heter Emma, Hanna och Magnus. Här på vår blogg kan ni följa vårt arbete inom ämnet. Vi använder oss av våra två salar, en konstgräsplan, löparbanor, en liten hockeyrink och friluftslivet bedriver vi i både Vanadislunden och Hagaparken Ämnesstudierna i idrott och hälsa omfattar 30 hp och är uppdelat på två delkurser. Efter sista ämneskursen kommer du att ha en period med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med inriktning idrott 7,5 hp. Då får du följa en idrottslärare på din VFU-skola och själv prova på att planera och genomföra undervisning

Idrott och hälsa 2. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning. Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet. Musik,. Start Ämnen Idrott & hälsa Orientering. Ämnen. Bild Biologi Digitala produkter Fysik Geografi Idrott & hälsa Skyltarna går att använda både inom skolan och föreningslivet. Skyltens mått är 15x15 cm, 6 mm tjock. 3.298,00 kr. Lägg i varukorgen. Oriens Orienteringsbanor 1

Som verksam lärare i ämnet idrott och hälsa försöker jag förmedla de intentioner som styrdokumenten i den svenska skolan föreskriver om hälsa. I kursplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan (Skolverket 2011 s. 51) konstateras bland annat att en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande Start Skola & Fritidshem Ämnen Idrott & hälsa Orientering. Ämnen. Bild Biologi Digitala produkter Fysik Geografi Idrott & hälsa Skyltarna går att använda både inom skolan och föreningslivet. 4.451,00 kr. Lägg i varukorgen. Oriens Stjärnorientering 1 Pedagogisk planering i skolbanken idrott och hälsa och pedagogisk planering och matris av ämnet idrott och hälsa. grundskola 7 - 9 idrott och hälsa. idrott och. Pedagogisk planering i skolbanken orientering extra syfte. du ska kunna beskriva och förklara en dags nyttig kost (frukost, lunch, mellanmål, middag), t ex tall och en formmässig dimension när det gäller utformningen. Den första dimensionen handlar om vad ämnet ska innehålla och hur ämnet idrott och hälsa gestaltas i texterna sett till innehållet (Larsson, 2004, s.206). Den andra dimensionen, den formmässiga, handlar om i vilken form idrott och hälsa utformas Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7,5hp HT 2014 Kurskod: 923G15 Estetiska avdelningen, ESA - Reflektera över didaktiska frågeställningar kopplat till friluftsliv, säkerhet och orientering. Att reflektera kan ha många innebörder och därför är det viktigt att studenten förstår vad so

Om kursen. Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3 (30hp), erbjuds inom Lärarlyftet.. Kursen syftar till att deltagaren, med utgångspunkt i den egna undervisningsverksamheten ska utveckla kunskap, förståelse och värderingsförmåga med en mångsidig färdighet i och teoretiska perspektiv på rörelseförmåga, idrottslära och friluftsliv, kroppens uppbyggnad, funktion med ett. visningen i idrott och hälsa genomförs med allmändidaktiska kvaliteter. Underlaget för granskningen har variten inledande övergripande enkät till elever och lärare vid 100 slumpmässigt utvalda skolenheter som bedriver utbildning i årskurserna 7-9. Sammanlagt har 6 996 elever i årskurs 9 och 211 lärare i idrott och hälsa besvara Idrott, motion och hälsa är en lustfylld, inspirerande och faktaspäckad bok. Den täcker väl in de teoretiska moment som ingår i kurserna Idrott och hälsa A och B. Tack vare de utförliga kapitlen om rörelseapparatens anatomi, fysiologi och träningslära lämpar den sig också för idrottsgymnasierna IDROTT OCH HÄLSA Terminsplanering Klass 6a Tisdagar Hallen, Bråhög 11.50 12.40 Fredagar Hallen, Bråhög 9.30 10.20 v.35Tipsrunda, Allemansrätten Tema: Kampen på Vallen v.36Bollspel inne spökboll Konditionstest Beep testet v.37Friidrott stafett och löpning OBS! OMBYTE BEHÖVS EJ DETTA TILLFÄLLE. Vi samlas i hallen p Terminsplanering idrott och hälsa HT 18 Vecka År F-2 År 3 År 4-5 År 6 Övrigt 34 Skolpromenaden 35 Promenaden / lekar Lekar Promenaden / lekar Promenaden / lekar 36 Friidrott löpgrenar Friidrott löpgrenar Friidrott löpgrenar Friidrott löpgrenar 37 Friidrott: hopp/kast Friidrott: hopp/kast Friidrott: hopp/kast Friidrott: hopp/kas

Flippad Orientering – Idrott och hälsa i skolan

IDROTT OCH HÄLSA Terminsplanering Klass 6b Tisdagar Hallen, Bråhög 12.45 13.35 Fredagar Hallen, Bråhög 10.25 11.15 v.35Tipsrunda, Allemansrätten Tema: Kampen på Vallen v.36Bollspel inne Konditionstest Beep testet v.37Friidrott stafett och löpning OBS! OMBYTE BEHÖVS EJ DETTA TILLFÄLLE. Vi samlas i hallen på Bråhög för teori om problem, som gör att momenten orientering, simning och friluftsliv idag inte är så frekvent förekommande i Idrott och hälsa. Undersökningen syftar till att besvara frågor kring hur idrottslärare i Sverige tycker att kostnadsfri skola påverkar deras undervisning, samt hur momenten orientering, simning och friluftsliv upplevs Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten Friluftsliv: Målet med undervisningen i ämnet Idrott & Hälsa är att barnen ska ha fått prova på friluftslivsaktiviteter vid under både vinter och antingen höst eller vår. Under årskurs 1 introducerar vi allemansrätten med hjälp av sagan om Sara och Ali som under sitt äventyr möter Allemansråttan som beskriver för barnen vad man får och inte får göra i naturen

Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet 7,5hp HT 2017 Kurskod: 923G15 Estetiska avdelningen, ESA - Reflektera över didaktiska frågeställningar kopplat till friluftsliv, säkerhet och orientering. Att reflektera kan ha många innebörder och därför är det viktigt att studenten förstår vad so v.36-39 Orientering Terminsplanering i idrott och hälsa årskurs 6 Ärentunaskolan rörelser till viss del till aktiviteten. v.45-48 Styrketräning Centralt innehåll: Vi bedömer teknik, ansträning och Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och styrketränin Orientering. Titta på denna flipp och spela elevspelet för att förbereda er för orienteringspassen på idrotten och friluftsdagen. Om uppspelningen inte startar snart kan du prova att starta om enheten. Videor du tittar på kan läggas till i tv:ns visningshistorik och påverka tv-rekommendationerna Kategori: Idrott och hälsa. Orientering v.20. Nästa vecka startar vi med orientering. Kläder efter väder. Den som vill har möjlighet att prova orientera med hjälp av sin mobiltelefon. Ladda ner appen: GPS Quiz. Vill ni orientera med vanlig karta så kommer det också vara möjligt Hälsa och livsstil. Idrotten i Sverige och idrotten i Världen; Förebyggande av skador; Kroppsliga och mentala effekter; Ord och begrepp; Friluftsliv och utevistelser. Orientering; Säkerhet vid vatten; Rörelse. Gymnastik och hinderbanor; Lekar, spel och idrotter; Simning; Årskurs. Årskurs 4; Årskurs 5; Årskurs 6; Bedömning.

Punktorientering - Idrott och hälsa i skola

Idrott och hälsa I - inriktning mot arbete i gymnasieskolan. 30 hp. Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska få kunskap om och insikt i idrott och hälsas ämnestillhörighet och vetenskapliga perspektiv. Kursen belyser centrala kunskapsområden som kropp, rörelse, idrott och hälsa utifrån både ett naturvetenskapligt och. Inlägg om Idrott och hälsa skrivna av Annelie Médoc. Dexteria junior tränar motoriken på en iPad för de allra yngsta. är ska man nudda vid pumporna så att de krossas och det blir svårare och svårare på så sätt att de flyttar sig och behöver nuddas flera gånger innan de blir mos. Här finns också en övning där man ska spåra i ett mönster och sedan sudda ut i samma spår Bollspel i ämnet idrott och hälsa - En intervjubaserad studie om hur lärare i idrott och hälsa förhåller sig till bollspel i årskurs 6. Engelsk titel An interview-based study on how teachers in sports and health relate to ball games in grades four to six. Sökord: Bedömning, bollspel, idrott och hälsa, styrdokument, undervisnin Inlägg om idrott och hälsa skrivna av Mattias Pettersson. Hejsan! Nu är vi mitt i sommaren och vi har slagit ihop avdelningarna. Sommarfritids håller till i gamla byggnaden på andra våningen(stjärnornas fritids) och stänger i nya byggnaden på första våningen

Idrott och hälsa för ämneslärare 1-90 hp, Självständigt arbete à 15 hp i ett annat ämne inom ämneslärarprogrammet, UVK-kurs: Vetenskapsteori och forskningsmetodik eller motsvarande samt VFU 15 hp Digilär Idrott och hälsa är ett omfattande och engagerande läromedel där eleven möter idrott och hälsa genom text, bild, ljud och film. Här finns en bra balans mellan teori och praktik. Några av läromedlets arbetsområden är friluftsliv, livsstil och fysisk aktivitet, träningslära, mental träning och spänningsreglering, kost och idrott samt idrott och säkerhet Idrott och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen.

Hitta kurslitteratur inom alla ämnen och köp dina böcker här! Brett sortiment och snabb hemleveran Idrott och hälsa. Orientering HT17 år 4-6. Orientering är inte bara en idrott, det är en kunskap som du har nytta av i många olika ämnen i skolan. Det handlar alltså inte så mycket om att springa orientering, utan mer om att du lär dig förstå kartan, lär dig hitta rätt Idrott och Hälsa Djurgårdsskolan Eskilstuna. Kontakt. Orientering. Orientering handlar om att kunna hitta till olika platser. Du behöver vissa hjälpmedel för att kunna ta dig från en plats till en annan, bland annat en karta Idrott & Hälsa: Årskurs 8: Orientering. Nu har du fått en teoretisk bakgrund i orientering och även fått testa på att orientera praktiskt i lättare skog. Momentet i åk 8 kommer att avslutas med en praktisk orientering i okänd miljö

Idrott och hälsa - en studie av lärares hälsoundervisning Magnus Lindholm och Morgan Östergren Examensarbete inom Lärarprogrammet, 30 hp 2012 . Abstrakt orientering, skridskoåkning, skidåkning, simning, arbetsteknik, teori samt funktionär och ledarskap Idrott och hälsa. Sök på den här webbplatsen. Ämnets syfte. Friluftsliv och orientering. Hälsa. Rörelse och rytmik. Säkerhet och ledarskap. Bedömning. Webbplatskarta. Ämnets syfte‎ > ‎ Friluftsliv och orientering. LPP Orientering åk 7-9. LPP Orientering åk 6 Idrott och Hälsa Sidor. Startsida; Grovplanering HT16; Årskurs 1-3; Årskurs 4-6; Årskurs 7; Årskurs 8; Årskurs 9; Idrottsprofil; SPARK; Brain Breaks; Kunskarav år 6; Kunskarav år 9; Skol IF; onsdag 7 september 2016. Orientering Inför orientering vecka 37, vill jag att ni tittar på denna film samt att ni läser igenom Flipped Classroom i ämnet idrott & hälsa Förbered dig innan lektionen hemma, på bussen eller på caféet Vill du bidra med material

Dags att börja med orientering på idrotten. Under vecka 38 startar vi med orientering på idrottslektionerna. Det pågår fram till vecka 40 då vi har orienteringsdagen i Tullinge. När vi jobbar med orienteringen använder vi oss av s.k Flippat klassrum. Det innebär att ni ska förbereda er på olika sätt inför idrottslektionerna Grovplanering Idrott och Hälsa; Friluftsdagar; Dans; Orientering; Kontakta oss; Rulla ned till innehållet. Inlägg. Publicerat september 24, 2019. Tingvallajoggen den 11 september 2019. Skolårets första gemensamma aktivitet blev att inviga en ny bansträckning av joggen och ett nytt namn:. IDROTT OCH HÄLSA. MED PATRIK MÅRDH @ MATTEUSSKOLAN Cykling, långdistanslöpning, längdskidåkning och orientering är utpräglade konditionsidrotter. Basen av framgång utgörs av god kondition. Marathonlöpare, 400 meterslöpare, eliten i längdskidåkning är alla beroende av en god kondition

Lektionsplanering, idrott och hälsa - Orientering åk 2

Ämnet idrott och hälsa ska se till att elever utvecklar allsidig rörelseförmåga och får intresse för att vara fysiskt aktiva och att vistas i naturen. Denna kvalitetsgranskning visar dock att rörelse och bollspel får ett större utrymme än till exempel friluftsliv och utevistelse Ämnet Idrott och hälsa har också ett värde som kulturbärare. Idrott på skidor och skridskor betraktas av många som en del av vårt kulturarv. Skogen, havet och fjället kan vi både se, känna, lukta och höra. Friluftsliv och idrotter som skidor, skridskor och orientering är motionsformer som vi kan ha glädje av hela livet Varje lektion startar med en genomgång av dagens lektion och följs av uppvärmning, huvudaktivitet och avslutande samling. Utöver två idrottslektioner kommer alla elever i årskurs 7 under vårterminen att ha dans 50 minuter och rytmik i 50 minuter i veckan. Detta ingår som en del i bedömningen av idrott och hälsa

Bromsten Idrott & Hälsa: År 6 - Inför orienteringsteori

Friluftsliv och orientering Idrott och hälsa år 8 Lärandemål / Syfte Lgr 11 I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga at I grundskolans kursplan för idrott och hälsa från 1980 benämns Fri-luftsliv och orientering tillsammans som en enhet och som ett av huvudmo-menten i idrott och hälsa (14). Av detta kan man få intrycket att det inte finns någon tydlig gräns mellan orientering och friluftsliv. I grundskolans nuva-rande kursplan för idrott och hälsa I 1980 års läroplan ändras det till idrott, och genom förändringar i 1994 års läroplan heter ämnet i dag idrott och hälsa. (Myndigheten för skolutveckling 2007:12) Idrott och hälsa, som det heter idag, är ett medvetet val från politikernas sida för att skilja mellan tävlingsidrott på fritiden och den idrott som förekommer i skolan Etiketter: orientering. Orienteringsperiod v.39-43. Nu börjar orienteringen på idrott och hälsa. Många lektioner kommer framöver handla om kartor och karttecken. Vi kommer träna på att passa en karta samt förstå och följa olika slags kartor. Centralt innehåll år 1-3

Ett område inom Idrott och hälsa som ofta innehåller många olika undervisningsmetoder och miljöer är orientering. Området är också ett centralt innehåll inom Idrott och hälsa samt grunden för ett kunskarav inom ämnet (Skolverket, 2011). Vi anser med ovanstående i åtanke att de ämnet idrott och hälsa i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Insatserna ska ge stöd för att använda de nya kursplanerna respektive ämnesplanerna i fråga om idrott och hälsa samt att bedöma elevernas kunskaper utifrån kurs- och imnesplanernas kunskarav Kontakta oss. Detta är en sida med viss grundläggande kontaktinformation, såsom adress och telefonnummer. Du kan även prova något tillägg för att lägga till ett kontaktformulär Idrott & rörelse Idrott och hälsa är en väsentlig del för att orka en hel dag i skolan eller förskolan. Rätt sportutrustning och idrottsredskap som boll, bollar, stångtennis, hopprep, lekmattor, gymnastikmattor och lekmadrasser ger ett stimulerande resultat

Orientering | idrott

Orienteringstecken: Gratis spel • Idrott och hälsa - Elevspe

Kropp och hälsa. Du som gillar att röra på dig ute i naturen - ta en titt på våra kurser inom idrott och friluftsliv. Våra kurser i idrott och friluftsliv är till för dig som värnar om ditt välbefinnande, gillar att vara fysiskt aktiv och att vistas i naturen Höstterminen 2019 Utomhusperiod v 33- 44 v 35 - 43 Orientering - Friluftsliv och utevistelse v 45-51 MUSIK & RÖRELSE - Träningsprogram - Pardans - Träningsprogram av olika slag (prova på) -Göra egna uppvärmnings/ dans / träningsprogram Pardans ( foxtrott, bugg, squeredanser), lekar, småbollspel Vårterminen 2020 Startar med olika forme Öppet hus. 28 januari, 2016. Hej! För första gången för mig på denna skola så är idrott och hälsa ämnet representerat under öppet hus. De årskurser som kommer att visa upp sig under öppet hus denna gång blev år 4 och år 7

Idrott och hälsa: stjärnorientering

Idrott och hälsa. I årskurs 1-3. Enkla lekar och danser och deras regler. Jag har ej prövat dem inomhus än men jag tror att allt utom orientering fungerar även inomhus. När eleven själv får välja. Posted on september 15, 2016 av luftetufft Idrott - orientering. I veckan har vi på idrotten testat på lite orientering i närområdet. Med hjälp av en iPad och appen X-note fick barnen i grupper ge sig ut runt om skolan för att hitta på kartan samt lösa uppgifter. Från kursplanen i idrott: orientera i den närliggande natur­ och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors. 91 och 92 i vildmarken. Årets friluftsliv avslutades nu på morgonen och sist ut var klasserna 91 och 92. Ingemar B har återigen bidragit med Fortsätt läsa. av Södervärnskolan bloggar. 22 september, 2021 1. Elevarbeten friluftsliv Idrott- och hälsa

ORIENTERING idrott-och-hals

Idrott och hälsa 2, 30 hp. Engelskt namn: Physical Education and Health 2. Denna kursplan gäller: 2021-06-14 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns) Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan

Filmer om dans och rörelse | Idrott & hälsa KågeskolanSolhemsskolan - Idrott och hälsa: 2019