Home

Korta faktatexter för barn

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 3) Formulera sig i tal och tala i skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, söka information från olika källor. Centralt innehåll. Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras Dessutom finns laminerade kort för olika genrer som stöd vid deras skrivande. Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Här skriver jag en artikel om vikten av barns läsning av faktatexter:. Bilder och fakta om djur. Meny. För dig med intresse av vilda djur har vi samlat över hundra olika djurarter. Du får reda på vad som kännetecknar respektive djur. Hur deras parning går till. Vilka hot det idag finns mot dem. Till alla djur finns det ett flertal bilder att titta på Det är viktigt att vi lär ut hur man skriver olika typer av texter, dvs att vi visar hur elever ska arbeta med texter och utveckla sig i skrivande. Att vi visar hur elever ska skriva innan de börjar skriva själv. Så gör vi sedan länge med läsandet. När vi läser texter modellerar vi för elever Nu vet man att de var smidiga djur. Många gick på två ben och var väldigt snabba. Dinosaurierna tar över. Ödlelikt höftben. Man tror att de första riktiga dinosaurierna dök upp för ungefär 250 miljoner år sedan. Under de 165 miljoner år som följde, utvecklades dessa till en mängd olika sorters djur

Faktatext med cirkelmodellen - Lektionsbanken

 1. E-post info@djurskydd.org. Telefon 08-783 03 68. Hem. Om oss. Historia. Styrelse och stadgar. Kärnvärden. Vad vi arbetar för. Vår syn på djurtransporter
 2. Ewas länkar för lågstadiet. Blandat; Svenska; Språk; Matte; NO; SO; Bild & Musik; Sökhjälp & Källkritik; Blandat Faktabanken . Länkar med frågor och svar.
 3. Ninja Warrior - Hinderbana. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Dans, rörelse och rytm - följa och leda andra. Matematik 47 tips. Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Blomstrande räkning i talområdet 0-9

EU:s officiella webbplats - allmän information om EU för både elever och lärare Öppna i nytt fönster; EU-upplysningen - Riksdagens EU-sida där lärare kan hitta all sorts information om EU Öppna i nytt fönster; Lärarrummet, EU:s webbsida med lärarmaterial och förslag på övningar Öppna i nytt fönster; EU:s material för barn mellan 9-12 (broschyren Europa - en. förhandsinformation. Detta är avgörande för alla elever, och inte minst för flerspråkiga elever (Cummins, 2000, 2001; Gibbons, 2006), något som togs upp i del 3. Läsa och samtala om faktatexter Det är alltså viktigt att eleverna får stöd i att tolka och förstå innehållet i faktatexter Att arbeta med faktatexter. När mina elever gick i årskurs 1 arbetade vi gemensamt och parvis med att skriva enkla faktatexter om flyttfåglar och stannfåglar. Vi använde tankekartan som stöd i skrivarbetet under årskurs 1 och de flesta eleverna använde den självständigt. För några barn var tankekartan däremot otydlig och de. Maja Säfströms korta faktatexter är poetiska, lärorika och roliga. En kärleksfull hyllning till djuren. Andreas Palmaer, Dagens Nyheter. Väldigt fin djurbok för barn, men även för vuxna som upattar söta illustrationer och roliga djurfakta. Hänt Extra. Pressbilder Korta faktatexter för barn. Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Kunskarav. Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator LättLäst

Öppetklassrum - Faktatext - cirkelmodellen

Bilder och fakta om djur Bilder och fakt

 1. Du kommer att skriva jämförande faktameningar till bilder. Vi kommer att läsa enkla faktatexter och utifrån stödord hämtade ur dessa skriva egna faktatexter. Vi kommer att titta på faktafilmer om livet förr, men även spelfilmer såsom Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn
 2. för barn Kan förskolebarn nå läroplanens mål inom naturvetenskap att böckerna skulle innehålla färgbilder och korta faktatexter om barnen skulle ges chans att perspektiv, kort sagt att man är med och konstruerar sin egen kunskap och att man lär sig
 3. En jättebra och rolig bok! Mina barn som är tio och tolv år upattade också boken. Boken riktar sig till åldersgruppen 6-9 år och det tycker jag stämmer bra, jag tror dock att den passar de flesta barn mellan fem och tolv år. En rolig presentbok till barn i lämplig ålder, eller en bok att läsa i förskolan och skolan
 4. Konkretiserade mål för elever Du ska utifrån egna kunskaper och vetande, faktatexter och internet ta fram fakta om det djur som du vill skriva om. Med hjälp av det framtagna materialet ska du skriva en faktatext där du beskriver hur ditt djur ser ut, var det finns och hur det bor, vad det äter och kanske något annat spännande som hör ihop med det djuret som du har valt
 5. sista VFU har vi arbetat med ett temaarbete i främst ämnena SO (geografi) och svenska. Andra ämnen har ibland även förekommit. Temaarbetet har vi kallat för Världsdelarna och har gått ut på att lära oss mer om vår omvärld. Några frågor vi har fått svar på är: * Hur bor människor i olik
 6. oritetsspråk i Sverige. Området där samerna bor kallas för Sápmi
 7. ne och kommunikation. Boxen innehåller fyra spelbrickor och trettiosex memorykort som man kan spela två olika spel med: memory och bingo. Dessutom medföljer en faktabok med roliga illustrationer och korta faktatexter om dinosaurierna

Välkommen till guiden om äldre vuxna och psykisk (o)hälsa där du som anhörig, närstående, personal och alla de som är intresserade av äldre personer och psykisk (ohälsa) har möjlighet att få en övergripande kunskap om området genom korta faktatexter, hänvisningar till filmer, rapporter och forskning Ett roligt och lärorikt spel för alla barn som gillar djur! På ett lekfullt sätt får barnen här träna på igenkänning, minne och kommunikation. Boxen innehåller fyra spelbrickor och trettiosex memorykort som man kan spela två olika spel med: memory och bingo. Dessutom medföljer en faktabok med roliga illustrationer och korta faktatexter om djur i [ I kursplanen för svenska står det bl.a. att eleverna ska öva strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Det står också att eleverna ska arbeta med beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

För elever. Lektionstips. Notiser är de korta nyhetsartiklarna som ofta ligger i särskilda spalter på nyhetssidorna. Stöd och tips för den som vill skriva journalistiska faktatexter. Tidningar till klassrummet. Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning Veckan som kommer ska vi lära oss om hur djuren förbereder sig inför vintern. Vad gör de när hösten kommer? Eleverna kommer att få läsa enkla faktatexter, titta på korta filmer och sedan skriva egna texter om ett djur tillsammans med en klasskamrat. fakatatext-om-ett-djurLadda ne För att komma till upplästa sagorna klicka . HÄR. Cegua LÄS DEN HÄR Det dansande skelettet LÄS DEN HÄR Soldaten och vampyren LÄS DEN HÄR Likkistelocket LÄS DEN HÄR Svansen LÄS DEN HÄR Ringen LÄS DEN HÄR Yara-Ma-Yha-Who LÄS DEN HÄR Möte med döden LÄS DEN HÄR Friaren med det gröna skägget LÄS DEN HÄR Monstermunken från. 5 korta fabler för barn om viktiga värderingar. 4 minuter. Barn älskar djur, och eftersom fabler handlar om djur är de fantastiska för att lära barn värderingar. Följande korta fabler är också bra för att hålla barnens uppmärksamhet och intresse. Senaste uppdateringen: 15 december, 2019 Kompisbok - jul. sina kompisar. • Ge barnen förslagen på hur man kan börja meningarna och en klasslista, så de kan stryka kompisarnas namn efter hand som korten är klara. • Alla barn skriver ett kort till alla de andra barnen i klassen. Förslagsvis kan man göra ett häfte till varje barn med alla kort samlade, så de inte kommer bort

Att modellera skrivande av en faktatext med elever

 1. Här kan du läsa och lära dig mer om skeppet Vasa, som sjönk på sin första resa 1628. 333 år senare lyftes hon upp från havets botten och idag kan man se Vasa på Vasamuseet i Stockholm
 2. a sagors handling utspelar sig på golvet framför barnen där alla kan se samtidigt.Som en liten teater
 3. Roliga historier. 123 korta roliga historier. En av 100-tals sidor med roliga historier och annat sko
 4. Perfekt för hemmavarande barn med experimentlust! 65 experiment med allt ifrån vulkaner och flaskraketer till att göra egen färskost Faktaserien med Professor Astrokatt fördjupar sig i olika ämnen och denna gång har turen kommit till solsystemet. Korta faktatexter som passar från ca 4 år och uppåt för den rymd- och.
 5. • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras Syftet med dagens lektion var att visa eleverna hur de kan integrera ny kunskap med sin tidigare kunskap och att innan läsningen fundera över vad de vill få ut av/lära sig av texten
 6. till läs- och skrivsvårigheter, sämre ordförråd och sämre kunskaper också i de övriga sko-lämnena (jfr Matteuseffekten, Stanovich, 1986; Lundberg, 2010). Det är en stor utmaning för forskare, författare och förlag att tillsammans skapa tillgängliga faktatexter för elever i grundskolan och grundsärskolan
 7. elever klara av att läsa och förstå en betydligt svårare text än om de helt saknade förhands-information. Det är avgörande för alla elever, och helt nödvändigt för många av de flersprå-kiga eleverna, att det som läses och skrivs är sådant som de förstår (Gibbons, 2006). Olika faktatexter

Skolmaterial för FN-dagen. Den 24 oktober är internationella FN-dagen och det är ett utmärkt tillfälle att jobba med FN-frågor i klassrummet. Skolmaterialet för FN-dagen 2021 handlar om Agenda 2030 och de globala målen. I materialet finns korta faktatexter, begreppsförklaringar och diskussionsfrågor Faktatexter om yrken. Skriver för vuxna eller barn eller både och. Livlig fantasi är bra. Ungefär halvvägs in i arbetet tar vi en paus och tittar på filmen Om 6 yrken på 10 minuter, länk nedan. Bedömning och kunskaontroll Vi tittar gemensamt på de kort som senare kommer användas till att spela memory

Länkskafferiet är Sveriges nationella ämnesportal och är en del av det svenska Skoldatanätet, som drivs av Skolverket. Alla länkar som beskrivs i databasen är granskade och utvalda för att vara till hjälp i skolarbetet, främst för elever mellan 10 och 15 år MED FAKTATEXTER För nyanlända elever.indd 1 2017-07-10 14:59. 6 Jag har jobbat som lärare i grundskolan i 17 år. De första tio åren av mitt yrkesliv jobbade jag som klasslärare på en F-6 skola i ett socioekonomiskt blandat upptagningsområde. Skolan hade e Perfekt för hemmavarande barn med experimentlust! 65 experiment med allt ifrån vulkaner och flaskraketer till att göra egen Faktaserien med Professor Astrokatt fördjupar sig i olika ämnen och denna gång har turen kommit till solsystemet. Korta faktatexter som passar från ca 4 år och uppåt för den rymd- och. Det är inte bara tidningens journalister som bidrar till innehållet i tidningen: Journalister skriver faktatexter (notiser, artiklar och reportage) och åsiktstexter (ledare, krönikor, kåserier och recensioner). Läsare skriver insändare och debattartiklar. Experter, opinionsbildare och politiker skriver debattartiklar. I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om.

maningar för de barn som har lätt att läsa, räkna och skriva. Gruppen är viktig för att utveckla och pröva nya kunskaper tillsammans med an-dra. Alla elever får en gemensam bas med sig, men sedan finns en stor variation i hur olika elever fördjupar sig. Faktatexter - hur blir det bra? När eleverna ska skriva egna faktatexter kan ma Start Pedagogisk inspiration för barn i skola, förskola, fritidshem Lära Biologi Planscher & bilder, biologi Känn igen 25 svampar. Känn igen 25 svampar. Art kryp och kräldjur. Korta faktatexter och tydliga bilder. 273,00 kr. Lägg i varukorgen. Känn igen 25 myror. Art.nr: 50068 . 27 sidor. Myror och andra småkryp. Korta faktatexter.

Jag har genomfört ett temaarbete med hösten i en årskurs 2 som pågick under 8 lektioner. Vissa lektioner tog extra lektioner för att genomföra. Klassen var på 36 elever som var indelade i två grupper. Samma lektion fick därmed undervisas två gånger. Detta gav mig möjlighet att förbättra min undervisning genom att reflektera över hu God mat för barnen. Barnens snabblagade favoriter! Här är hittar du enkla recept och säkra kort att variera med. Det kan vara svårt att veta vad man ska laga när barnen springer kring benen och är hungriga men också lite kräsna. Helst ska det vara nyttig och snabblagat och framförallt ska de gå med på att äta det som dukas fram.. Hjärtat - 13 Korta Berättelser Om Det Fina Och Svåra Med Kärlek /LÄTTLÄST/ Hjärtat är en lättläst bok om stora samt svåra känslor. De superkorta kärlekshistorierna äger rum i allt från en träningslokal för kampsport till en fullsatt buss. Frey-Skøtt har lovordats för att på bara några få rader lyckas berätta en hel historia Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom Marie Bengts + barn & ungdom Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri Ja helt klart en favoritbok, redan. För stora och små. Louise Winblad, Amelia Maja Säfströms korta faktatexter är poetiska, lärorika och roliga. En kärleksfull hyllning till djuren. Andreas Palmaer, Dagens Nyheter Jag rekommenderar Fantastiska fakta om djur även för vuxna (som jag)

Hjärtat och lungan - Kort förklaring på hur hjärtat och lungan samarbetar Spel - En frågesport om olika delar i och om kroppen. Enkel fakta - Roliga enkla filmer etc. om kroppen (för små barn) Berättelse - en fakta saga Ordlista - De flesta ord som ni ska kunna förklara till provet. Gamla prov 1, 2, 3, 4 - Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. Bild: - Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. - Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder

Dinosaurier (LättLäst) - Unga Fakt

Djurfakta - Svenska Djurskyddsföreninge

Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver. Handstil och att skriva med digitala verktyg. Berättande texter och faktatexter Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor. Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter Mest är det korta faktatexter med fina bilder och illustrationer, men det finns även några längre artiklar. Du får tex läsa om vad Tutankhamon fick med sig i graven, om en kan frige en slav, att vikingen var ett nervvrak och rädd för bla Lindormen och om alla indianer jagade bisonoxar

Julkalendrarna har avlöst varandra och med tiden blivit en jultradition, särskilt för barn. Den första julkalendern hette Titteliture och visades år 1960. Från början var julkalendrarna inte egna programpunkter utan korta avsnitt som ingick i andra program I kursplanen för åk 1-3 kan vi läsa att eleverna ska bekanta sig med beskrivande och förklarande texter, faktatexter för barn. Arbetet med djurboken är en start på att lära sig läsa och skriva små korta faktatexter På minibladet.se kan du läsa mer om hur jag ser på barn och faktatexter: minibladet_faktatext . Vi måste påminna oss om att eleverna behöver träning, massor av träning för att lyckas! En textgenre tar tid och måste få tid. Det är vi pedagoger som skapar förutsättningarna och ibland måste vi våga stanna upp och ge utrymme för.

Ewas länkar för lågstadie

Fakta för barn – Barnens boktips

Mer fakta om djur och natur Lär mer om ekosystem, biologisk mångfald och naturskydd i Naturskyddsföreningens faktablad. Många av faktabladen har även tillhörande fakta- och diskussionsfrågor för elever. Nyckelord: 3D, 3 D, AR, djur, natur, sårbara arter, hotade arter, starkt hotad, akut hotad, lodjur, fjällräv, mosshumla, östersjötumlare, vitryggig hackspett, lärande för. Fakta om svenska rovdjur för barn - Varg Brunbjörn Räv Lodjur Mink Järv. Spännande fakta för barn om rovdjur som finns i Sverige. Kategori: Lodjur. Anmäl klippet. Anmälan av videoklipp. Ange orsak till anmälan: Jag ångrade mig. Annons. Annons (7236) Facebook. Twitter. Like. 15. Mest klickat i kategori

Årskurs 1-3 - Lektionsbanken

Nyttiga länkar. Ett urval länkar för dig som är intresserad av området föräldrastöd och föräldrar med kognitiva svårigheter. Länksamlingen fylls på kontinuerligt. Här finns bland annat information om barns utveckling och instruktionsfilmer om hur man lyfter ett litet barn, som kan användas vid inlärning av föräldrafärdigheter Genom intresset för djur får våra elever en meningsfull ingång till att skriva egna faktatexter. Vi följer upp det tidigare ämnet spår. Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet. Vi ser gruppen som en kraftfull källa till inlärning. Vi lär av varandra och är goda förebilder

Video: Material att använda i undervisningen om EU

Läsa och skriva faktatexter - Göteborgs universite

Faktatexter om djur. Under de senaste tre veckorna har vi lärt oss mer om beskrivande texter om djur. Jag har valt att lägga upp arbetet enligt cirkelmodellen för att eleverna så småningom ska kunna skriva en egen faktatext om djur. Valet kring vilket djur vi inledningsvis skulle läsa om blev enkelt då Annette visste att eleverna var. Jag har genomfört ett temaarbete med hösten i en årskurs 2 som pågick under 8 lektioner. Vissa lektioner tog extra lektioner för att genomföra. Klassen var på 36 elever som var indelade i två grupper. Samma lektion fick därmed undervisas två gånger. Detta gav mig möjlighet att förbättra min undervisning genom att reflektera över hu

Hammock tält - vi hjälper dig jämföra pris på produkterBarn och ungdom: fåglar – Smakprov

Att arbeta med faktatexter Förstelärare i Svedal

I Världens länder presenteras varje land på ett lättöverskådligt sätt för att ge dig en snabb överblick över allt från bakgrundsfakta om befolkning, levnadsstandard, statsskick, handel och språk till kartor och flaggor. För den som vill fördjupa sig ännu mer finns relevanta länkar till uppslagsverket för undervisning av flerspråkiga elever. i relation till faktatexter, inte minst sådana från läromedel. Vad som gör Eleverna anknöt då direkt till en kort animerad film från Utbildningsradion som de hade sett om naturforskaren under en tidigare lektion Många som sett via Instagram hur vi arbetar ställer frågor kring ASL och därför vill jag skriva ett inlägg om detta arbetssätt. ASL står för att skriva sig till läsning. Ett besök på en NCS konferens i Göteborg 2014 inspirerade en av våra förstelärare Ylva Bertilsson och dåvarande specialpedagogen på Brunnsskolan att vilja introducera ASL hos oss på skolan 2019-jul-23 - I min åk 2 arbetet vi med rymden. Vi läser faktatexter, ser filmer och skriver egna faktatexter. Eleverna skapar sin egen bok om rymden med faktatexter och bilduppgifter. Jag har gjort dessa skrivmallar för att elevernas arbeten ska följa samma mönster. Rymden är alltid ett upattat tema att arbeta med. Årstider Big

Fantastiska fakta om djur - Natur & Kultu

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. Referenslista övningsbok för nybörjare Av: Troberg, Bengt Uppföljning till Lär dig punktskrift. Innehåller korta, enkla ord och meningar, ordspråk, roliga historier samt några korta faktatexter. Parellel tryckt text i svartskrif Du som vuxen har ansvar för att djuret får sina behov tillgodosedda Här är 15 Intressanta fakta om Halloween samt vilket datum man firar, Denna tradition fortsatte sedan med barn som gick dörr till dörr för att be om mat, pengar, Förr i tiden så brände man både grödor och ben från djur i stora eldar som offer till gudarna Han har till exempel forskat i frågan om månens ursprung Den innehåller korta faktatexter och övningar och ger också dagliga mentaliseringsråd. Appen, som fick betyget 9 av 10 möjliga när den testades i tidskriften Modern Psykologi (nr 1, 2012), finns för både iPhone och Android och på både svenska (och kallas då Mentalisering) och engelska (och kallas då Mentalizing) Serie med moderna naturböcker för barn med fantastisk fakta i korta texter och med tydliga bilder. Här kommer fortsättningen på den nya serien moderna naturböcker. I korta texter och med tydliga bilder berättar Björn Bergenholtz om allt från goda karljohansvampar och blåbär till giftiga flugsvampar och ormbär

Chips full movie | warkop dki chips tahun : 1982 produksi : ptBokspegeln1404029 by Bonnierforlagen - IssuuRiktigt roliga uppfinningar – Pedagog Malmö

Korta faktatexter för barn, för dig med intresse av vilda

Faktatexter för barn Unga Fakta - en sajt för nyfikna . Flera tusen sidor med lärorikt och underhållande innehåll för barn och ungdomar, skolor, föräldrar, mor- och farföräldrar Barnen läste parvis en faktatext och fick svar på nästan alla frågor det första nationella provet i svenska för elever i årskurs 3 konstruerat. Ett år senare har ett nytt nationellt prov konstruerats och det är delar av detta prov denna studie bygger sin analys på. De texter vilka kommer att analyseras i denna studie är faktatexter skrivna av elever i årskurs 3 vårterminen 2010 För elever med läs­ och skrivsvårigheter kan du till exempel använda Korta pass kan även vara lämpligt för elever med andra funktions • Låt eleven lyssna på texter, gärna flera gånger vid behov (t.ex. faktatexter). Tolken kan läsa upp texten

Fantastiska fakta - Natur & Kultu

Elever i exvis åk2 som når nivå 5 i denna sammanfattning har alltså nått minst nivå 5 på två av tre läsförståelsetester. För att se vad hen presterat i testet faktatexter måste du klicka in dig på elevens resultatsida. Titta gärna på denna korta instruktionsfilm om hur du analyserar klassens resultat Till nästa gång. Läsa s.7-36 i Att skriva faktatexter av Adrienne Gear. Förord och inledning. Kapitel 1, Vad är Att skriva faktatexter?Första kapitlet ger den bakgrund och de förklaringar gällande olika skrivstrategier för faktatexter som vi behöver förstå innan vi tar sig an specifika lektioner

Näsby skola - en skola att växa i: Besök mitt klassrum

Korta och långa vokaler. Eleverna får jobba ihop två och två för att diskutera korta och långa vokaler, men inte skriva av varandra utan att prata om orden. Vi fortsätter att träna på korta och långa vokaler. En kort vokal följs oftast av två konsonanter (t. ex. sill), medan en lång vokal (t.ex. sil) följs av endast en konsonant 2017-mar-30 - Jag fick en förfrågan om ett material om veckodagarna. Jag har letat på nätet och i de böcker och pärm jag har här hemma men inte hittat så mycket om just veckodagarna. Om man arbetar på en förskol

FAKTATEXTER - Studiehandledning i praktike

Kontakta oss. AB Vara Bok & Kontorsvaruhandel. Sveagatan 6, 534 31 Vara. 0512-100 26. Lunchstängt 13-1 Nyhetsbrev för skolutveckling, september 2021. SKOLUTVECKLING. Nyhetsbrev för grundskolan och grundsärskolan i Uddevalla kommun. V I G Ö R V A R A N D R A B R A. Hej! Undervisning, lärande och möten med eleverna är något av det bästa som finns

Klass 1