Home

Filosofi NDLA

Filosofi handlar om dei grunnleggjande spørsmåla i livet, spørsmål det ofte ikkje finst nokon faste eller endelege svar på. Frå vi blir fødde er vi menneske opptekne av å utforske oss sjølve og verda rundt oss NDLA sin visjon er å lage gode, opne digitale læremiddel for alle faga i vidaregåande opplæring og støtte opp om elevar og lærarar i aktivt og deltakande læringsarbeid Filosofi handlar om dei grunnleggjande spørsmåla i livet, spørsmål det ofte ikkje finst nokre faste eller endelege svar på. I dette emnet vil du bli kjent med sentrale filosofiske omgrep og tankemåtar Ämne - Filosofi. Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens Filosofi kan forståast som disiplinen som stiller spørsmål ved alt, inkludert det tilsynelatande sjølvinnlysande. Verkelegheita er ofte svært annleis enn ho ser ut. Dagens forskarar, til dømes fysikarar, oppdagar dette til stadigheit, og filosofar byrja å oppdage dette for over 2500 år sidan

Hvordan tenker man filosofisk? Og hva gjør en filosof? Filosofene Kaja Melsom og Ole Martin Moen snakker om hvordan man tenker filosofisk og hva en filosof g.. Filosofi . Undervisningen i ämnet filosofi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: • Kunskaper om värdefilosofi, olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier samt deras tillämpning filosofins studie innebär inte bara att bilda one’s egna svar på sådana frågor, utan också att försöka förstå hur människor har svarat på sådana frågor tidigare. Så en betydande del av filosofin är dess historia, en historia av svar och argument om dessa mycket frågor.,filosofins historia man utforskar idéerna om sådana historiska figurer som

Filosofi- en østlig og en vestlig filosof. Blog. Oct. 23, 2021. 5 interactive Zoom presentation ideas to jump-start your virtual meeting Filosofi; Fysik, matematik och teknologi. Fysik, matematik och teknologi: allmänt; Matematiska och naturvetenskapliga uppgifter; Historia; Kemi och pyroteknik; Klimat, miljö och geovetenskap; Medicin och hälsa. Coronaviruset och covid-19; Alternativ medicin; Psykiatri och psykofarmaka; Paranormala fenomen, ockultism och ufologi. Ufologi; Psykologi. Psykologi: allmän Inneholder undervisning om sentrale elementer som Jesu liv og død, troen på Den Hellige Ånd, gudstjenestefeiringer, læren om frelse og endetiden: en ny himme.. Filosofi, från grekiskans philosophía (φιλοσοφία), vän till visdom, är en intellektuell disciplin som kritiskt studerar de mest grundläggande frågorna Immanuel Kant var ein tysk filosof, grunnleggjar av pliktetikken og talsmann for den menneskelege fornufta, eit grunnsyn som gav menneska vørdnad og sjølvtillit, og som bana veg for demokratiet. Han studerte teologi, naturfag og filosofi, og i 1746 skreiv han ei avhandling om naturvitskap. Fram til 1754 praktiserte han som huslærar

Vad är ett referat? Ett referat är en sammanfattning av något, till exempel en bok, en artikel eller en debatt. Syftet är att de som inte var med eller som inte har läst hela originaltexten ska kunna läsa referatet och ändå förstå. Referat kan också vara en del av en längre, resonerande text, där du vill g Utdanning.no er en nasjonal nettportal med utdannings- og yrkesinformasjon. Portalen eies av Kunnskapsdepartementet, og driftes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Hilsen NDLA-teamet Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt prosjekt som har som mål å tilby kvalitetssikrede, fritt tilgjengelige, nettbaserte læremidler i alle fag i. Historie Vg2 Og Vg3 Fordypningsstoff Om Antikkens Filosofi Ndla. Graekenland I Antikken. Turen Gar Til Antikkens Graekenland Historienet Dk. Antikken Lex Dk Den Store Danske. Antikkens Periode. Sicilia Italien Agrigento Templer Arkaeologi Sicilien Antikken Historie Scene Teatro Roman Teater Pikist. Sidan Paikea kom ridande på ein kval i ei mytisk fortid, har første son i kvar generasjon etter han vore Whangarastammens hovding. Den noverande hovdingen, Koro, er uroleg for framtida, sidan eldste son hans, Pourourangi, korkje ser ut til å ha hug til å bli hovding eller har greidd å få ein.

Religion og etikk - Kva er filosofi? - NDL

Markedsføringens historie. 1. Markedsføringens historie Foto: Scanpix. 2. Den industrielle revolusjonen Den industrielle revolusjonen startet i England rundt 1750 og betegnes som en hurtig industrialisering som resulterte i forandringer i samfunnsforholdene. • Det ble utviklet spinne- og vevemaskiner Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube n Bilförsäljning n Bilverkstad n Lastbilsförsäljning n Lastbilsverkstad ADRESS Södra Fabriksgatan 12, Oskarshamn TELEFON Växel 0491-76 15 00 E-POST info@bil.be-ge.se HEMSIDA www.pb.be-ge.se.

Religion og etikk - Filosofi - NDL

Hydrokarbon. Hydrokarbon er organiske sambindingar som inneheld karbon og hydrogen. Hydrokarbon kan delast inn i tre grupper: alkan, alken og alkyn. Alkana har namn som endar på ‑an og har berre enkeltbindingar mellom karbonatoma. Alkena har namn som endar på ‑en og har minst éi dobbelbinding mellom karbonatoma. Alkyna har namn som endar. Alltså sådan filosofi som brukar kallas för skrivbordsfilosofi. Man kan inte längre ignorera naturvetenskapen om man vill bedriva vettig, relevant filosofi. Jag tror att Hawking menar, att man nästan måste vara naturvetenskapare för att alls kunna ställa relevanta, meningsfulla filosofiska frågor

  1. Filosofi handlar om de livsfrågor som är av vikt för alla människor. Filosofin ger bildning - den medverkar till att den egna personligheten utformas. Målet för filosofi formulerades av Sokrates som Känn dig själv! Filosofihistorien är full av kända namn: Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Kirkegaard, Marx, Sartre
  2. Plato, vivió i Alexandria, grundade sin skola, mer mystisk än filosofisk i ordets bemärkelse; hans filosofi presenterar hierarkisk tolkning av universum, han
  3. Filosofi är konsten att bilda, uppfinna, tillverka begrepp; och filosofen är därför vän till konceptet, han är i kraft av konceptet. Filosofi, med störr
  4. Filosofins historia, I (7,5 hp) History of Philosophy, I (7.5 ECTS credits) Nivå: Grundläggande nivå Ämnesområde: FILOSOFI Kurskod: 0003 Förkunskarav Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi och filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion til
  5. Filosofins korrekta uppgift, föreslog de,är att formulera en logik för vetenskapen som skulle vara analog med logiken i ren matematik formulerad av Frege, Russell och Hilbert. Mot bakgrund av logiken, trodde de, kan verkligen fruktbara undersökningar frigöras från hinder för traditionell filosofi
  6. ator: Stellan Sundh Rapport nr: 2015vt01591 . Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasieelever upplever filosofiämnet. Studiens resultat är tänkt att bidra till diskussionen om hur filosofiutbildning kan utvecklas vid högr

Ämne - Filosofi - Skolverke

  1. Artikelserie: Filosofi i Assyrien och Grekland - en jämförelse Utifrån de enskilda exempel som jag här tagit upp anser jag att det finns anledning att skriva om den tidiga filosofins historia. Det assyriska tänkandet har en självklar plats i denna historia..
  2. Filosofins historia som en separat disciplin uppstod under antiken och representerade en kritisk analys av tidigare föreställares tankar. De första sådana beskrivningarna är Aristoteles verk. Han lämnade ett brett panorama över hans landsmäns åsikter och reflektioner till efterkommarna
  3. Ursprung filosofi: pre-socratic. Pre-Socratics var filosofer som föregick tanken på Sokrates. Dessa fokuserade på att spekulera om den materiella naturprincipen. Således följde de traditioner som initierades av Thales of Miletus, skäl att förklara kosmos och dess funktion. referenser . Mark, J.J. (2009, september 02). filosofi
  4. Här tittar vi på den västerländska filosofins födelse och de så kallade naturfilosoferna eller försokraterna. De filosofer som behandlas är Thales, Pythagora..
Etikk i hinduismen - hinduisme er eit samlenamn som blir

reviderad 2014-08-22 av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2014-09-01, höstterminen 2014. Utbildningsområde: Humanistiskt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Inplacering Kursen ges som fristående kurs. Avancerad niv Praktisk filosofi 1, grundkurs, 30 hp. KURSKOD 718G01 Kursen ges höstterminer Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor. Grundkursen utgörs av ett antal delkurser med inriktning mot argumentationsteori, filosofihistoria och moralfilosofi Första föreläsningen om filosofins födelse och försokratern Dela sidan Filosofi: Filosofi I. Socialt. Facebook Twitter LinkedIn. Länk. E-post. Eget meddelande (valfritt) Vi skickar också med information om sidan i meddelandet. Skicka. Kurs FI1028. Filosofi: Filosofi I. 30 högskolepoäng

Religion og etikk - Filosofiske paradoks - NDL

Berättelsen om filosofins historia är storslagen och omfattar idéer, betraktelser och läror somlagts fram av de mest kreativa tänkarna genom mänsklighetens historia. I Filosofins historia presenterar A. C. Grayling, professor i filosofi och en av vår tids mest framstående tänkare, filosofiska traditioner från Öst till Väst Att filosofi bar äa r för män är et påståt - ende som är inbygg it filosofins självförstå-else. Redan de tidigast filosofernae - pytha-goréerna för 2 500 år seda —n förklarade världens tillblivels oc nuvarandh e tille-stånd som et resultat atv en förbindelse — eller sammansmältnin - mellag tvn motå

Protestantisme er eit fellesomgrep for dei retningane og kyrkjene som blei resultatet av reformasjonen på 1500-talet: den lutherske, den kalvinske (reformerte) og den anglikanske kyrkja. I tillegg til desse kyrkjene finst ei rekkje protestantiske kyrkjesamfunn som har vakse fram seinare, til dømes baptismen, metodismen og pinserørsla. Sidan 188-Misstänkt vållande till annans död (treårig flicka) Norrköping 2020-01-30, två gripna Aktuella brott och kriminalfal Studieobjektet är i första hand Unescos rapporter om filosofi. Unesco har under hela verksamhetens historia gjort undersökningar och släppt rapporter om filosofins ställning i världen och skolsystemen, och under 2000-talet har ett omfattande arbete gjorts i hopp om att öka filosofi och filosofins roll i utbildningsväsendet världen över Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om hur vi använder cookies och hur du kan ändra dina inställningar Köp böcker som matchar Svenska + Analytisk filosofi & logisk positivism + Västerländsk filosofi: från ca 1900 + Den västerländska filosofins historia + Filosofi + Filosofi & religio

Filosofi med Melsom & Moen 1 - YouTub

5.13 FILOSOFI. Det filosofiska tänkandet gäller hela verkligheten, det gestaltar världens mångfald och människans. verksamhet i den. Filosofins särdrag ligger i dess sätt att strukturera problemen. begreppsligt, rationellt och i diskuterande form. Studierna i filosofi i gymnasiet skall stödja Systematisk arbeid med HMS. Rutinar for HMS treng ikkje vere særleg omfattande for små bedrifter med lite risikofylt aktivitet. Kravet til det systematiske HMS-arbeidet er det same for alle verksemder. HMS-forskrifta blir også kalla internkontrollforskrifta

Vad är filosofi? / Filosofiska institutionen Mark's

Letar du efter utbildning inom Filosofi i Skåne Län? På Allastudier.se, Sveriges största söktjänst för utbildning, hittar du rätt Filosofins tillstånd i Sverige idag Ikaros inleder en artikelserie om filosofins tillstånd i de olika nordiska länderna. Först ut är vårt västra grannland. Lektor Niklas Forsberg konstaterar att det pratas mycket filosofi i Sverige idag. Samtidigt är ämnet mer splittrat än på mycket länge

Video: Religion, etikk, livssyn og filosofi by Marie Thomasse

Köp böcker som matchar E-bok + Västerländsk filosofi: från ca 1900 + Den västerländska filosofins historia + Filosofi + Filosofi & religio LIBRIS titelinformation: Västerlandets filosofi / Anthony Kenny ; översättning av Jim Jakobsson 1600-talets filosofi är den epok inom filosofins historia som tidsmässigt infaller mellan renässansen och upplysningen. WikiMatrix Hans undervisning hadde påtagelig et historisk preg, og han kan sies å ha innført filosofiens historie i den franske dannelse

Fordi barns kognitive utvikling i stor grad påvirkes av erfaringer, er det viktig at sosialarbeidere har kunnskaper om utviklingsfremmende tiltak. Ved å besitte slike kunnskaper kan sosialarbeidere hjelpe enkeltbarn, veilede foresatte og bidra til viktig fagutvikling. I artikkelen argumenteres det for at tiltak som fremmer kognitiv utvikling må ses som en viktig del av sosialfaglig arbeid i. Filosofins historia : det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen / Svante Nordin. Nordin, Svante, 1946- (författare) ISBN 9789144114460 Fjärde upplagan Publicerad: Lund : Studentlitteratur, [2017] Tillverkad: 2017 Svenska 679 sido Kursbeskrivning Filosofiska problem och filosofins historia har ofta setts som en utpräglat manlig domän. Dessutom har flera filosofer, till exempel Aristoteles, Kant och Rousseau, mest haft nedsättande saker att säga om kvinnor och deras förmåga till filosofiskt tänkande

Svartedauden var ein pest-pandemi (epidemi med eksepsjonelt stor utbreiing) som ramma Europa og delar av Asia frå 1346 til 1353. I Noreg herja svartedauden frå 1349 til 1350. Pest er ein bakteriell infeksjonssjukdom som har stått bak dei alvorlegaste epidemiane i verdshistoria. Sjukdommen blir spreidd til menneske ved loppebit frå loppeartar som har ville gnagarar som vertsdyr Köp böcker som matchar Svenska + Icke-västerländsk filosofi + Filosofi + Filosofi & religio Allegori i litteraturen. Allegorisk litteratur er ei framstilling med overførd tyding der ein bruker eit gjennomført mønster av bilete. Medan metaforar og symbol kan brukast åleine i ein tekst, er allegorien ein struktur av ulike verkemiddel som gjer at ein tekst kan forståast på eit anna tydingsplan. I moderne litteraturvitskap har omgrepet fått ei noko annan og utvida tyding, i og med. #22 Om Sveriges filosofihistoria med Svante Nordin - Del 3/3 - Den analytiska filosofins genombrott by Om filosofers liv och tankar - Listen to #22 Om Sveriges filosofihistoria med Svante Nordin - Del 3/3 - Den analytiska filosofins genombrott by Om filosofers liv och tankar instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed the wild west. Kinship with all creatures of the earth, sky, and water was a real and active principle. In the animal and bird world there existed a brotherly feeling that kept us safe among them... The animals had rights - the right of man's protection, the right to live, the right to multiply, the right to freedom, and the right to man's.

Ona fyr film, høy kjendisfaktor skuespillerne iben akerli

Amandla, porrskådis & strippa, jobbar hon? - Flashback Foru

Köp böcker som matchar E-bok + Fenomenologi & existentialism + Västerländsk filosofi: från ca 1900 + Den västerländska filosofins historia + Filosofi + Filosofi & religio Forfattar. Foreldre: Oberstløytnant Christian Nielsen Holberg (ca. 1620-1686) og Karen Lem (1647-95). Ugift. Ludvig Holberg var ein hovudfigur i dansk-norsk litteratur på 1700-talet. Han introduserte ei rekkje klassiske sjangrar for sitt publikum og etablerte ved det ei stor kontaktflate mellom dansk og europeisk kultur. Størst betydning fekk hans komiske og satiriske dikting, men han. Leserinnlegg - Mæla ungdomsskole. Eit lesarinnlegg er ein kort argumenterande tekst kor du gjer rede for eit klart standpunkt i ei sak. Målet ditt er å overtyde lesaren om å vere einig med deg. Vi finn lesarinnlegg i trykte aviser, nettaviser og i blad. Du kan starte ein diskusjon om noko du er oppteken av, eller svare på eit innlegg nokon. ndla. 59. 90. 4 för /kg. 100:-Åsen Ljusdal. Åsen Ljusdal. Det är viktigt för oss att de vi samarbetar med delar vår filosofi - att träna hun­ darna efter deras egen logik,.

Sentrale trekk i kristendommen - YouTub

Tema: MUSIK. Bla • Musik och MORAL • Musik och LJUD • Musik och DIGITALISERING • Musik och SOCIOLOG Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Kepemilikan sosial dapat berupa kepemilikan negara, kolektif, koperasi, atau kepemilikan sosial atas ekuitas. Ada banyak varian sosialisme dan tidak ada definisi tunggal yang. ndla. /st. 100:-Åsen Ljusdal. Åsen Ljusdal. Kaffe Gevalia 425-450g. Strösocker 6x2 kg. Gäller ej krav/eko, max 1 köp/hushåll Med reservation för slutförsäljning Giltig t. o. m. 5. Luftfartstilsynets e-eksamen. Godkjenning Organisasjoner luftfartøy materiell og personer som skal ha adgang til norsk luftfart må kontrolleres og godkjennes av Luftfartstilsynet. Prøveeksamen utføres på samme måte. Her finner du informasjon om teori og eksamen både for privatflygere og trafikkflygere. Du kan velge om du vil teste deg i. Læringssti hos NDLA. Læringstier organiserer fagstoff i en bestemt rekkefølge. Du kan finne redaksjonelt kvalitetssikrede læringstier fra NDLA, der læringsaktiviteter er pedagogisk organisert. Stier kan også tilpasses ulike læringssituasjoner

Hvordan skrive en essay - cardiacthesis

Filosofi - Wikipedi

ANSVARSETIKK ER EN ETIKK for vår moderne, teknologiske og globaliserte tid. Til forskjell fra tradisjonell etikk, som omhandler personer vi omgås direkte eller som er nær oss i sted og tid, anlegger ansvarsetikk et globalt perspektiv som omfatter folk andre steder på kloden og fremtidige generasjoner. Når vi er blitt så mange og forurenser så mye at det får varige konsekvenser for hele. Filosofi går ut på å søke visdom, og fremgangsmåten til Sokrates har blitt kalt den sokratiske metoden. Det vil si at gjennom en dialog mellom to eller flere, kan man vinne innsikt, nemlig gjennom den levende samtalen. Han ønsket at folk skulle stille kritiske spørsmål, og ikke bare godta vedtatte sannheter Nyere filosofi bruker dette begrepet om ulike religiøse eller filosofiske trossystem som prøver å gi sammenhengende svar på hvordan vi bør forstå virkeligheten og forholde oss til den. Teoretisk fornuft. Dette begrepet blir brukt av filosofer for å forklare at man vet noe som man lett kan memorere Vårt forbrukersamfunn har generert dype kulturelle endringer. Disse kulturelle endringene har modifisert innholdet, betingelsene og konseptene av menneskets naturlige ønsker.Nå til dags, i motsetning til Maslows hierarki av menneskelige behov, virker det som alt vi bryr oss om, er å samle så mange materielle varer og tjenester som mulig

Ukens kunstverk – digital formidling i skolen » NasjonalReparasjon av smykker, gratis frakt, rask levering og 30Forfatter Cecilie Isaksen Eftedal

Immanuel Kant - Store norske leksiko

«hva er TILLIT» berører en rekke spørsmål som har med mellommenneskelige forhold å gjøre.Folk flytter og reiser mer enn tidligere, og stadig møtes folk på tvers av kulturgrenser. Relasjoner mellom mennesker endrer seg, noe som krever etablering av nye ti Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer.Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en verdi i seg selv, og. Sosialiseringsprosessen - et kraftig styrings- og læringsverktøy. få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år. Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet. Denne prosessen kaller vi for sosialiseringsprosessen, og er.

Filosofi Vis flere temaer Henvendelser om denne tjenesten: VG Debatt. Ansvarlig redaktør: Gard Steiro. Utviklingsredaktør: Øyvind Brenne. VGDs regler og verdier Om VGD Forsiden Populære temaer VG har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av. Definisjon og eksempler. Et ion er definert som et atom eller molekyl som har fått eller mistet en eller flere av dets valenselektroner , noe som gir det en netto positiv eller negativ elektrisk ladning. Med andre ord, det er en ubalanse i det antall protoner (positivt ladede partikler) og elektroner (negativt ladede partikler) i en kjemisk art konflikttrappen er en modell som beskriver hvordan en konflikt utvikler seg gjennom syv trinn der konfliktene gradvisøker - lansert av Østerrisk psykolog Friedrich Glasls. Konflikttrappen ble opprinnelig utviklet av den Østeriske psykologen Friedrich Glasis. Idag finnes det flere varianter av hans konflikttrapp I HVERDAGSLIVET brukes ordene etikk og moral om hverandre. Men i filosofien har de ulik betydning. Der handler moral om sed og skikk og konkrete handlingsvalg, mens etikk handler om å reflektere allment over dette, og om å formulere etiske teorier. Ofte kan filosofer som forfekter ulike etiske teorier være enige om hva som bør gjøres i bestemte situasjoner, men begrunnelsen for dette vil. 6. Adolf Hitler - Trist, men sant. Denne mannen er en av historiens viktigste personer, enten vi liker det eller ikke (noe vi forhåpentligvis ikke gjør). 7. Alexander den Store - Underla seg gigantiske riker. 8. Karl Marx - Grunnla kommunismen, som styrte store deler av verden i forrige århundre