Home

Vad är Almega

Om Almega - Almeg

Almega består av åtta förbund och 165 anställda som representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn. Vi har 11 000 medlemsföretag. Okej, jag fattar Intentionen är att tillsammans med fackliga medparter och Almega (där Medieföretagen ingår), partsgemensamt påbörja ett arbete inom avtalsperioden för att öka kännedomen och tillämpningen av Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4, den så kallade OSA-föreskriften

GFL är en naturlig del av att hyra in arbetare, och är inskrivet i kollektiv-avtalet mellan Bemanningsföretagen och LO-förbunden. Syftet med GFL är att fastställa lön för inhyrd personal. GFL inne-bär att kundföretaget måste tillhandahålla en del information om löneläget Almega utgör en viktig del av samhället i kraft av våra över 11.000 medlemsföretag som alla finns inom den växande tjänstesektorn. I en tid då arbetslivet är inne i en stor förändring och där utvecklingen går i allt snabbare takt, att då få vara med och leda oss in i framtiden är något som jag ser fram emot, säger Ann Öber - Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare. Det övergripande motivet bakom EU-direktivet var att komma åt korruption, lagbrott mot EU-lagstiftning och bedrägerier med EU-medel, säger Sophie Thörne, arbetsrättsjurist på Almega. Nya visselblåsarlagen mer omfattand I vilket sammanhang det är ett riktmärke anges inte, men i korthet avser det allmänhetsundersökningar. I vår undersökning är målgruppen föräldrar till barn i grundskolan i särskilt utsatta områden. Det är alltså en väsentligt smalare målgrupp än allmänheten i stort

Almega utgör en viktig del av samhället i kraft av våra över 11 000 medlemsföretag som alla finns inom den växande tjänstesektorn. I en tid då arbetslivet är inne i en stor förändring och där utvecklingen går i allt snabbare takt, att då få vara med och leda oss in i framtiden är något som jag ser fram emot, säger Ann Öberg Almega gör jobbet Arbetsgivarorganisationen Almega har nämligen nyligen släppt Handbok för effektiv integration, med 11 konkreta förslag till reformer. Och där hittar jag åtminstone två av Centerpartiets nya integrationsförslag Vad är ALMEGA Aktiebolag? ALMEGA Aktiebolag är ett aktiebolag som skall genom internt eller externt anlitad juridisk, ekonomisk, löneteknisk eller annan liknande expertis, lämna service avseende information, utbildning, rådgivning, utredningar,... Läs mer om ALMEGA Aktiebola Ann Öberg är Almegas nya vd. Almega AB:s styrelse har fattat beslut om att utse Ann Öberg till ny vd för Almega. Ann har erfarenhet från det privata näringslivet, politiska systemet samt organisationsvärlden. Hon tillträder som vd samt förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden den 9 december

Almega Utbildar erbjuder även ett brett utbud av kurser i arbetsrätt, kollektivavtal, arbetsmiljö och lönebildning. Mer information om Almega Utbildar hittar du här. Vad är SRY? Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) är en partsammansatt nämnd och har sedan 1985 verkat för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen Det är Ann Öberg som går in som ny vd på Almega. Hon kommer senast från ett jobb som 2021 Nordisk chef för myndighetsrelationer och affärsstrategi, på Klarna. mer info kommer. Tipsa dagens opinion. Lämna ett tips till oss. Observera att du är helt anonym och att källskydd tillämpas Den största arbetsgivarorganisationen inom Svenskt Näringsliv är Almega, arbetsgivarorganisationen för tjänsteföretag. Arbetsgivarnas organisationsgrad i Sverige. År 2018 arbetade 90 procent av alla anställda i Sverige hos arbetsgivare anslutna till en arbetsgivarorganisation. [1] Inom privat sektor var.

Almega - Wikipedi

 1. Ur Academedias årsredovisning för 2020/2021. Det är värt att notera att Academedia samtidigt skriver att de initiala investeringarna är begränsade och kräver litet eller inget rörelsekapital eftersom skolpengen betalas i förskott från kommunerna.Självklart är dessa förmåner värda att försvara för de företag inom Almega som åtnjuter dem. Frågan är dock vad företagen.
 2. Almega är Sveriges ledande organisation för tjänstesektorn. Sturegatan 11 Box 555 45 102 04 Stockholm | Tel 08-7626900 | Fax 08-762694
 3. Almega har träffat överenskommelser med Fastighetsanställdas Förbund om yrkesintroduktion av unga mellan 18 och 24 år inom avtalsområdena serviceentreprenad och specialservice. Läs mer här . Handledare inom Sanerin
 4. Som de uttrycker det gäller det alla löntagare i avtalsområdet (om det inte gäller alla är det annan sak och då är Almega lika luddiga i sin kommunikation som Unionen). Det är nämligen detta Unionen säger att det stora problemet med att välja själv är; Att inte alla får ta del av löneförhöjningen men alla får ta del av pensionsökningen
 5. ITP-planen är det pensionsavtal som gäller för anställda hos arbetsgivare som är anslutna till bland annat Almega tjänsteföretagen, Vårdföretagarna och Arbetsgivaralliansen. Är du privatanställd tjänsteman hos en arbetsgivare som har kollektivavtal, har du ITP-pension. Den innehåller olika delar
 6. Vad innebär ett abonnemang på standardavtalen? Svar: Ett abonnemang ger digital tillgång till alla standardavtal på både svenska och engelska. Abonnemanget är aktivt 12 månader och förnyas automatiskt
 7. Specifikt för flexpension i tjänsteföretag inom Almega är att arbetsgivare kan bestämma att det är möjligt för anställda att avstå avsättningen till flexpension. Om arbetsgivaren bestämmer att du kan avstå är det ändå alltid du som gör valet

Almega menade vad de skrev. Per-Anders Svärd är statsvetare och skribent. Foto: Jan-Åke Eriksson. Almega rensade sitt kritiserade remissvar från klassföraktet mot elever med fattiga föräldrar. Men friskolesystemet gör redan det Almega inte inte kunde stå för i ord, och Almegas egna förslag cementerar dessa sorteringsmekanismer (Uppdaterad) Vad lockade med en arbetsgivarorganisation som Almega? - Det var möjligheten att få bredda min kompetens och att få arbeta med kollektivavtal och bolagen som omfattas av dem. Jag ville också få en större kunskap och en djupare förståelse för den svenska modellen i stort Löneprocessens mål är att medarbetarna, utifrån rådande förutsättningar, förstår varför lönen är . som den är. Det viktigaste i löneprocessen är att det finns en . fungerande dialog mellan chef och medarbetare om vad som förväntas och hur lönen sätts. Lönen blir en del i ledarskapet som skapar konkurrens ©IT&Telekomföretagen inom Almega (Almega AB) 2014. Mångfaldigande av dessa allmänna bestämmelser är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt 1960:729. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom exempelvis kopiering, ska dessa gälla vad avser nyttjande av Programprodukterna före vad som anges

Därför är skillnaden i skolpeng 10 000 kronor och inte 20 000 kronor. Mer om vad som förklarar det längre ned i inlägget. Nu ska ingen tro att det bara är Almega som mer eller mindre medvetet missförstår skolstatistiken Om Handelsanställdas förbund. Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med runt 160 000 medlemmar, varav drygt 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 och en tredjedel av de yrkesverksamma medlemmarna är under 30 år

Intentionen är att tillsammans med fackliga medparter och arbetsgivarens organisation Almega (där Tjänsteförbunden, bransch Utveckling & Tjänster ingår) påbörja ett arbete inom avtalsperioden för att öka kännedomen och tillämpningen av Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4, den så kallade OSA-föreskriften (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) Almega Fastighetsarbetsgivarna. Kollektivavtal för anställda vid privata fastighets- och entreprenadföretag. Avtalet gäller 2017-04-01 - 2020-03-31. Avtalet löper ut sista mars 2020 Arbetsgivarorganisation ALMEGA vill INTE att M stoppar utländsk arbetskraft 211022 Politik: Almega är en korrupt hög med landsförrädare, de här satans Foodora, Uber Eats, Wolt och allt vad de heter som pysslar med gymnasieungdomsarbeten som att dela ut reklamblad osv. ska INTE vara välkomna här Almega: KD förstår inte vad de lagstiftat om. Kristdemokterna är ett parti som normalt värnar små företags möjligheter att växa, men verkar helt ha missuppfattat komplexiteten i den lagändring kring arbetsrättsliga villkor i upphandling de nu har medverkat till.­­. Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för

Vanliga frågor om medlemskapet och medlems­avgiften - Almeg

Vad det beror på kan hon bara spekulera kring. - Jag tror att man inom Almega är måna om att framstå som attraktiva arbetsgivare. I en tid när det är sådan brist på sjuksköterskor måste arbetsgivarna erbjuda villkor som gör det möjligt att rekrytera och behålla personal Städindex är en typ av faktorprisindex. Ett faktorprisindex är resultatet av en sammanvägning av prisutvecklingen för de produktionsfaktorer, som ingår i den aktuella verksamheten. Enligt definitionen på ett sådant index tas ingen hänsyn till produktivitetsutvecklingen som normalt har en fortgående kostnadsdämpande effekt på verksamheten. Det är för att i någon mån kompensera.

Svaret är förstås ja. Men inte för Almega som är Sveriges största arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn. Enda skälet till att inte starta ett nytt politiskt parti är jag en gång varit med om det. Och därmed vet vad det innebär. Det är så j... Om det totala vanvettet... Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Tjänsteförbunden hemserviceföretag. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden Almega Service­företagen har under många år kämpat för att synliggöra den osunda konkurrens som råder i städ­branschen på grund av Samhall. Läs mer här. Skaraborgs Städ är ett familjeföretag som funnits i över 50 år och startades av Jakob Pethrus och Almega Vårdföretagarna Bransch Företagshälsovård (D) införts. Vi vill med den här informationen förklara dels vad som menas, dels vad vi vill uppnå med begreppet. Idag är det stor brist på både sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor

Även om vi litar på varandra är det skönt att veta vad som gäller. Att skriva ett avtal handlar inte om att man inte litar på varandra, utan snarare om att ge alla inblandade parter ett rättesnöre. Att använda standardavtal som riktlinje är en trygghet! Idag finns ingen lag för tjänster mellan företa Avtal klart - Almega Tjänsteföretagen - banarbetare vid travbanor. Foto: Kommunal. Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Tjänsteföretagen, Banarbetare vid travbanor. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden Sammanlagt kommer Almega för sina drygt 11 000 medlemsföretags räkning att ha tecknat 130 avtal i årets avtalsrörelse. Det är flest av alla arbetsgivarorganisationer. - Med så pass många avtal är det givetvis inte möjligt att nå konsensus i samtliga. Ibland får det bli en kompromiss med både dess goda och dåliga sidor Dölj bildtext. 2021-01-27. Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Tjänsteförbunden serviceentreprenad. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 augusti 2023

Kollektivavtal med Almega Kompetensföretagen (f.d. Bemanningsföretagen) Senast uppdaterad 2021-10-20. Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tecknat kollektivavtal med Almega Kompetensföretagen. Avtalet gäller till och med 31 augusti 2021 för lärare anställda av ett bemanningsföretag som är medlem i Almega. Nytecknat avtal; 14 januari, 2021 Konflikten avblåst - Almega och Kommunal tackar ja till medlarnas bud. Vårdföretagarna inom Almega och Kommunal har idag båda tackat ja till medlarnas bud och tecknat avtal för anställda inom privat vård och omsorg, samt äldreomsorg. Ett avtal som ryms inom de ramar som arbetsmarknadens parter satt upp, det så kallade märket Försvarsmakten och Almega har därför under 2021 djupare diskuterat möjligheter till samarbete vad gäller kompetens- och personalförsörjning. Försvarsmakten och Almega har nu enats om att gå vidare för att aktivt arbeta djupare med dessa frågor tillsammans Den privata tjänsteproduktionen är tillbaka strax över nivåerna innan pandemin enligt en ny rapport från arbetsgivarorganisationen Almega. Även priserna har vänt uppåt, men när det gäller antalet anställda är det dock en bit kvar till samma sysselsättningsnivå som 2019 I avtalsrörelsen 2020 förhandlar Almega 130 avtal. På avtalsrörelsen.nu hittar du allt om avtalsrörelsen och ditt kollektivavtal

Förbund & branscher - Almeg

Tjänsteföretagen inom Almega har idag tecknat nytt kollektivavtal för friskolor med Kommunalarbetareförbundet. Det nya avtalet sträcker sig över 34 månader (1 januari 2021 - 31 oktober 2023) med en total löneökningsnivå på 5,4 procent. Inom kostnadsramen ryms även pensionsavsättningar. - Vi har efter konstruktiva förhandlingar med Kommunal tecknat avtal inom de ramar. Almega Tjänsteföretagen har tecknat nytt kollektivavtal med fackförbundet Kommunal på området arenor, bad- och idrottsanläggningar. De nya avtalen sträcker sig över 30 månader och har en total löneökningsnivå om 5,4 procent inklusive pensionsavsättningar. - Det är glädjande att vi har kunnat teckna ytterligare ett avtal inom märket, det vill säga inom de ramar som. Innovationsföretagen inom Almega har idag måndag tecknat nya kollektivavtal med samtliga fackliga parter Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter. De nya avtalen sträcker sig över 29 månader. Den totala kostnadsramen om 5,4 procent omfattar både löneökningar och ökad pensionsavsättning. - Särskild glädjande är att parterna nu etablerar en närmare dialog om några. Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna för ambulanssjukvård (bransch H). Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Det kommer genomföras två lönerevisioner under avtalsperioden. Avtalet gäller mellan den 1 januari 2021 till den 30 september 2023

Almega Tjänsteföretagen Tjänstemannaavtalet Unione

Intervju med Johan Holmsäter. Posted on 16 november, 2020. 16 november, 2020. Johan Holmsäter, engagerad entreprenör och grundare av Friskis & Svettis, utsågs tidigare i år av regeringen till nationell samordnare för fysisk aktivitet. Efter fem månader avgick han, men vi fick några minuter med Johan och passade på att ställa några. Användarvillkor: Allt tillgängligt material som ingår i TechSveriges standardavtal är framtaget av TechSverige. Mångfaldigande av materialet är enligt lagen om upphovsrätt 1960:729 förbjuden. Användare av tryckta avtalsdokument får inte kopiera, scanna, trycka, duplicera, eller på något sätt hantera avtalen elektroniskt, avtalen får ex inte mailas Vi har växlat krav med Almega. Nu har vi växlat krav med Almega på Spårtrafik. Våra krav bygger på vad medlemmarna har lyft som viktigt, och det är tydligt att vi och arbetsgivarna har en bit att gå för att få till ett avtal. - Vi står långt ifrån varandra exempelvis i arbetstidsfrågorna. Medan vi vill att våra medlemmar ska få.

GFL så här fungerar det - Almeg

Medlemsorganisationer. Föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar är arbetsgivareförbund och branschföreningar. Några medlemsorganisationer har förenat arbetsgivar- och branschrollen Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna för personliga assistenter (bransch G). Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Det kommer genomföras två lönerevisioner under avtalsperioden. Avtalet gäller mellan den 1 februari 2021 till den 30 juni 2023 Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda Vad är flexpension och vad innebär det för mig som är arbetsgivare eller arbetstagare? Här hoppas vi kunna räta ut några av frågetecknen. Flexpension är en försäkring som består av två delar - en förstärkt tjänstepension och möjligheten till att arbeta mer flexibelt när arbetslivet närmar sig sitt slut Almega Utbildnings­företagen grundades 1996. 2017 gick vi samman med Sveriges auktoriserade utbildnings­företag (Sauf) och bildade landets största bransch­organisation för privata aktörer inom vuxen­utbildningen. Vi ingår i Almega - som en bransch inom Almega Tjänste­förbunden - och är därmed en del av Svenskt Näringsliv

Ann Öberg ny vd för Almega - Almeg

En seriös städfirma bör vara godkänt av Almega som ställer höga krav på att t.ex. företaget går efter de aktuella kollektivavtal som finns. Auktorisationen omprövas årligen och kan fråntas om inte företaget uppfyller de krav Almega har Veteranpoolen är ett auktoriserat bemanningsföretag genom Almega. Det innebär en garanti på att vi följer gällande lagar och regler för bemanningsbranschen. För att analysera och förstå vad du som besökare är intresserad av för information och tjänst Almega har tagit fram mer utförlig information om force majeure för samtliga medlemsföretag som du hittar i arbetsgivarguiden bakom inlogg. Information om vad man bör tänka på i avtal med standardavtalet ABK hittar du här

Hjälper hårdare straff? Vad säger forskningen? Hårda tag gör sig bäst i den politiska debatten när de ska framstå som handlingskraftiga. På verkstadsgolvet där poliser och socialarbetare jobbar är det mer kunskapsbaserat.. Så säger professorn i kriminologi, Felipe Estrada Almega instämmer i behovet av en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att minska smittspridningen av Covid-19. En stor brist är dock att frågan om ersättning till branscher och enskilda företag som lider ekonomiska skada till följd av tillämpningar av lagen inte berörs, och hänvisning sker istället till rådande stödåtgärder och krispaket

Här är kontoret som varit öppet utan smittspridning (och detta behöver vi tänka på framåt) Almega Arbetsmiljö 1 mar 2021, kl 09:37 Reflex Arkitekter skapar framtidens kontor, och har kunnat hålla sitt eget öppet under senaste året för medarbetare som behöver arbeta på plats Att kombinera jobb med semester kan verka lockande. För arbetsgivare kan det dock visa sig bli krångligt och dyrt, varnar arbetsgivarorganisationen Almega

Den nya visselblåsarlagen - detta gäller - Almeg

 1. Om verksamheten som Almega bedriver. Inom tjänstesektorn är Almega den tongivande arbetsgivarorganisationen i Sverige med upattningsvis 11000 medlemsföretag som tillsammans anställer mer än 500 000 människor. Almega är organiserat i sju olika förbund där företag placeras utifrån verksamhetsområde
 2. Almega Tjänsteförbunden Utbildningsföretag. Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen. Rätten att kvarstå i anställning är tvingande och gäller oavsett vad som står i kollektivavtalet
 3. Ny styrelse i Almega Friskvårdsföretagen. 16 juni, 2021. Vid årsstämman den 21 maj valdes det en ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen. Den . PANDEMIN. Uppdaterad info inför den nya pandemilagen. 8 januari, 2021. Almega Friskvårdsföretagen har skickat in remissvar till den nya föreslagna pandemilagen och haft dialoger

Vad blir arvet efter Stefan Löfven? Ny S-ledare. Upp till bevis om lärarnas villkor, Almega. Debatt 31 augusti, Ledare 19 april, 2021 Arbetgivarorganisationen Almega tycker att det är en etiskt svår fråga om skolan ska ge. Almega växer på grund av krisen ST har drygt 4 000 som omfattas av STs kollektivavtal med Almega, Bransch Kommunikation. Ett av dessa företagen inom branschen är PostNord AB. Här hittar du länkar till våra kollektivavtal och avdelningar Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna. Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För utförlig info, läs mer i respektive avtal. Rätten att kvarstå i anställning är tvingande och gäller oavsett vad som står i kollektivavtalet Här kan du läsa mer om vad standardavtalen är bra för! Alla våra standardavtal. Här får du en kortfattad beskrivning av vilka våra standardavtal är, vilka områden de täcker, och hur och när de är tänkta att användas. Användarvillkor. Allt tillgängligt material som ingår i TechSveriges standardavtal är framtaget av TechSverige

Almega: Föräldrar i utsatta områden gillar fria skolvalet

Almega: Kan få arbetslöshet på 25 procent. Insatserna för att dämpa följderna av coronakrisen är långt ifrån tillräckliga och läget för svenska företag är nattsvart. Det anser Stefan Koskinen på Almega, som tror att Sverige riskerar en arbetslöshet på mellan 20 och 25 procent om inte regeringen tar till kraftfulla åtgärder Det här är en annons från Almega. Med 11 000 medlemsföretag i nio förbund inom Almega är det Sveriges ledande arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn. Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits reportrar utan av vår kommersiella avdelning Parter är Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen, Akademikerförbunden och Unionen. Akavia som är kontaktförbund och har tillsammans med Akademikerförbundet SSR och DIK förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. - Vi är nöjda med det nya kollektivavtalet med tanke på den rådande pandemin

Ann Öberg ny vd för Almega Lag & Avta

 1. Inlägg om Almega skrivna av Olle J. För ett par dagar sedan publicerades en artikel på DN Debatt (22/7) där två företrädare för Saco (Håkan Regnér, Emelie Lilliefeldt), i rubriken menade att det är dags att överge drömmen om perfekt matchning.För den som inte är insatt i begreppet så avser matchning den process igenom vilket arbetsköpare och -säljare möts och gör upp.
 2. Samuel Paulander • 2 juli, 2018 . Serviceföretagen Almega - Släpp fram jobben! - Läs vad Kimmo Vihtari ägare i Pima säger i rapporten. Serviceföretagen Almega och medlemsföretaget Serviceföretaget PIMA AB med koncernbolag skulle kunna ge många fler nyanlända jobb, men de byråkratiska processerna försvårar rekryteringen
 3. Alla de senaste nyheterna om Almega från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om Almega från dn.se. Följ ämnet och håll dig uppdaterad om Almega
 4. Start / Avtal / Avtal 2020 / Senaste nytt / 2020 / Vad är det Almega Tågföretagen vill Efter att Seko har växlat yrkanden med Almega Tågföretagen har nu förhandlingsdelegationen granskat arbetsgivarnas förslag
 5. Nya kollektivavtal för Innovations­företagen. Innovationsföretagen inom Almega har idag måndag tecknat nya kollektivavtal med samtliga fackliga parter Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter. De nya avtalen sträcker sig över 29 månader. Arbetsmarknad +3
 6. Almega Tjänsteföretagen Call/contactcenter och Marknadsundersökningsföretag. Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen. Rätten att kvarstå i anställning är tvingande och gäller oavsett vad som står i kollektivavtalet

Varsel om stridsåtgärder för avtalet med Almega Kompetensföretagen. Den 9 december 2020 delgavs Almega Kompetensföretagen varsel om stridsåtgärder, som skulle träda i kraft den 18 december kl. 06.00. Detta är nu avblåst Avtal 2020. I avtalsrörelsen för nya avtal under 2020 förhandlar Fastighetsanställdas Förbund 17 kollektivavtal med våra motparter. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i avtalsrörelsen för nya avtal 2020. Klicka här för att läsa om våra viktigaste avtalskrav

Nytt kollektivavtal för grafiker - Avtalsrörelsen

Vad gör vi när Almega gör jobbet? - Jonas Bergma

 1. Friskvårdsföretagens licens är framtagen av representanter och experter från svenska träningsföretag. De krav som ställs är baserade på lång och beprövad erfarenhet av vad som krävs för att lyckas i PT- yrket. Om du undrar om en kandidat innehar licens kan du söka i registret som du finner här
 2. Ett nytt kollektivavtal har tecknats inom området Almega Kommunikation. Avtalet gäller 1 januari 2021 - 31 juli 2023 och är uppsägningsbart inför sista avtalsåret. Kollektivavtalet inom området Almega Kommunikation tecknas för Akademikerförbunden av Akavia tillsammans med Sveriges Ingenjörer och SRAT
 3. Almega Kompetensföretagen - Bemanningsavtalet Kollektivavtalet reglerar villkoren för anställda i bemanningsföretag och är gemensamt för samtliga LO-förbund. Avtalet gäller 2017-05-01 - 2020-04-30
 4. Kollektivavtal är ett komplement till lagstiftningen. De innehåller både regler om sådant som det inte finns lagstiftning om och sådant som man vill kunna hantera på ett annat sätt än vad lagen säger. Dessutom ger kollektivavtalen facken en partsställning och därmed arbetsgivaren en utökad förhandlingsskyldighet. Hitta våra.
 5. Det nya avtalet med Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna gäller från och med 1 januari 2021 och 29 månader framåt till 31 maj 2023. Avtalets totala värde är 5,4 procent varav 4,7 procent går till löneökningar och 0,7 procent avsätts till tjänstepensionen inom ramen för flexpension (deltidspension)

Grunden för vad som utgör ett kollektivavtal är ett skriftligt (obs) avtal mellan arbetsgivarorganisation (t ex Almega, IT & Telekom-företagen) och arbetstagarorganisation, alltså det vi kallar facket (t ex IF Metall ), eller mellan facket och direkt med ett företag. Tele2 är ett exempel på ett företag som har ett eget kollektivavtal - vad säger arbetsrätten? Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Almega. Juridiska aspekter på narkotikatester och konsekvenser i arbetslivet av narkotikaanvändning; Hur påverkas den arbetsrättsliga bedömningen av att narkotika är olagligt? Är arbetsgivaren skyldig att rehabilitera vid narkotikamissbruk

22 Juli 2011 10:28 Fackligt anslutna vill förhandla sin egen lön. Almega publicerade idag undersökningen Vad är rättvisa löner - och för vem?, gjord av Silentium Arbetslivet är i ständig förändring. Nu kanske mer än någonsin. Vad som än händer under din resa är vi med dig. Akavia är det nya fackförbundet för dig som ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör

Jobba förebyggande mot trakasserier och kränkningarMia Castenbrandt, MoA Lärcentrum - UtbildningsföretagenAlmega: Samhall slår ut städföretag i glesbygdAlmegas Web Shop

Adam Dobbertin ny förhandlingschef för Almega Säkerhetsföretagen Säkerhetsföretagen, som sedan den 1 januari 2021 är ett förbund inom Almega, förstärker sin organisation med Adam Dobbertin som förhandlingschef. - Jag välkomnar Adam som vår nye förhandlingschef. I en rådgivnings- och förhandlingsintensiv bransch är rollen som förhandlingschef väldigt viktig för medlemmarna. Vad innebär det att driva verksamhet sedan 12 månader? Att man är etablerad och har bedrivit verksamhet inom relevant verksamhet för sökt auktorisation. Hur ska jag synliggöra att mitt företag är auktoriserat i min marknadsföring? Genom att använda auktorisationslogotyperna på webben och i övrig marknadsföring K84 - Faktorprisindex för konsulttjänster. Faktorpris index för konsulttjänster K21 ersätter K84 - Länk till ny sida Denna sida har ersätts av en ny sida, med information om K21 som ersätter K84 från och med juni (maj index) 2021 Mångfaldigande av dessa allmänna bestämmelser är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt 1960:729. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom exempelvis kopiering, tryckning, duplicering