Home

Krigsarkivet kontakt

Postadress. Box 7223. 187 13 Täby. Telefon. 010-476 70 00. Webbplats. riksarkivet.se/taby. Success! You have made an order Visas: Täby (Arninge-Krigsarkivet) Inför besöket i Täby; Vägledningar Krigsarkivet; Öppettider Täby; Kontakter i Täby; Vad händer i Täby; Uppsala; Vadstena; Visby; Östersund; Riksarkivet i sociala medier; Skicka e-faktura; Nyheter och press; Om oss; Remissvar; Samarbeten och projekt; Våra tjänster; Vår utgivning; Om webbplatsen; Riksarkivet firar 400 år 010-476 75 93. jan.dahlstrom [at]riksarkivet.se. Bo Berg, sektionschef Krigsarkivets arkiv och bibliotek. 010-476 75 94. bo.berg [at]riksarkivet.se. Ulf Jönson, sektionschef Arninge arkiv och samlingar. 010-476 71 24. ulf.jonson [at]riksarkivet.se. Lisan Nissar Borg, sektionschef för publik verksamhet

På Verkstadsgatan 6 i Helsingfors ligger Krigsarkivet, vars uppgift är att se till att det material inom försvarsförvaltningen som tillkommit under våra krig bevaras för kommande generationer och även finns till förfogande för alla som är i behov av denna information Forskarexpeditionen. 010-476 71 50. Telefontid. Måndag 13:00-16:00. Tisdag-torsdag 09:00-12:00, 13:00-16:00. Fredag 09:00-12:00. lasesal.stockholm [at]riksarkivet.se Öppettider till Krigsarkivet Stockholm. Stängt nu. Måndag 10:00-16:30. Tisdag 09:00-16:30. Onsdag 09:00-19:30. Torsdag 09:00-16:30. Fredag 09:00-16:30. Lördag 09:00-13:30. Söndag Stängt

Kontakta oss. Du kan skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst via formuläret nedan eller till kundtjanst [snabel-a]riksarkivet.se. Fält markerad med * är obligatorisk uppgift Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, riksarkivet, krigsarkivet, Svensk arkivinformation, mediakonverteringscentrum, mkc, digitalisering, digitalisera, skanning, svensk museitjänst, smt, landsarkivet i Göteborg, landsarkivet i Härnösand, landsarkivet i Lund, landsarkivet i Uppsala, landsarkivet i Vadstena, landsarkivet i Visby. Båda samlingarna förvaras på Krigsarkivet i Stockholm. Dessa båda samlingar ger uppgifter om soldaternas namn och vilket förband de tillhörde samt i vilken fästning, stad eller socken de hörde hemma. Ibland kan man också få uppgifter om deras beväpning i form av armborst eller musköt (en tidig form av gevär)

Krigsarkivet (KrA) är en arkivmyndighet inom Riksarkivet för myndigheter under försvarsdepartementet. Krigsarkivet har verkat sedan 1805, och är sedan 2020 baserat i Täby med lokaler vid Mätslingan 17 i Arninge. Arkivet innehar militära handlingar från 1500-talet och framåt

Krigsarkivet - Riksarkivet - Sök i arkive

  1. Vänd dig till vår personal eller till Riksarkivets kundtjänst om du behöver hjälp. Om handlingarna omfattas av sekretess eller andra villkor kan det ta längre tid att få tillgång till efterfrågat material. Vi har en maxgräns på 10 volymer per beställning
  2. De dokument som tas fram, trycks i ett begränsat antal, där bl.a. Krigsarkivet får ett exemplar, för att lägga in i den speciella avdelningen för FHT dokument. FHT är i detta sammanhang intresserad av att få kontakt med personer som kan bidraga med information om olika system som försvarsmakten utnyttjat
  3. Krigsarkivet har funnits i nuvarande lokaler sedan 1947. Byggnaden är en sevärdhet i sig med massiva dörrar, källarvalv, en komplett inredning från 40-talet och Sveriges äldsta elektrifierade arkivhyllsystem som fortfarande är i bruk
  4. För några år sedan skrev vi ett inlägg här i bloggen om den då pågående fotograferingen av Rullor 1620-1723.Vid den tidpunkten hade vi fotograferat av handlingarna för åren 1620-1659. För ett tag sedan slutförde vi fotograferingen av det här materialet på Krigsarkivet och vi har nu alltså fotograferat rullorna fram till och med 1723

Täby (Arninge-Krigsarkivet) - Riksarkive

Krigsarkivet är den institution i Sverige som förvarar militära handlingar och rullor och här finns många olika militära arkiv. Krigsarkivet är en del Riksarkivet. När en rulla arkiverades så gjordes det i det arkiv som respektive myndighet använde Krigsarkivet; Kontakt. Finlands Krigsinvalider Box 5133 121 17 Johanneshov. Telefon till kontoret: 08-648 11 31 Måndag - Torsdag 09-12. Epost: [email protected] [email protected] Besöksadress: Slakthusplan 3, 2tr Johanneshov (T-bana GLOBEN hur detta kan gå till. Krigsarkivet bör kontaktas för tillämpningen av dessa föreskrifter. Vid en leverans av ADB-upptagningar till Krigs-arkivet måste särskilda villkor uppfyllas (RA-FS 1997:7). 7.8 Vid scanning av pappershandlingar måste det finnas dels en gallringsföreskrift, dels en fortlöpande kontroll av läsbarheten för at Press & kontakt Presskontakter Vid Riksarkivet finns även landsarkiv och Krigsarkivet. Landsarkiv finns i Göteborg, Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund. Stadsarkiven i Stockholm och Malmö samt Värmlandsarkiv i Karlstad utför vissa uppgifter på uppdrag av Riksarkivet

Kontakter i Täby - Riksarkive

Krigsarkivet - Krigsinvalidern

Irländarna kom på eftermiddagen och rekade med en pansarbil, sedan backade de 50 meter och öppnade eld över huvudet på de två grupper som låg på andra sidan vägen. Det blev ett jävla liv! Efter kl 15.00 började det regna, så nu är det ännu lerigare vår grop. Står vakt med 4350 under passen 21-23, 01-03 och 05-07 Hitta släktens soldater! Soldater är tacksamma att forska på. En hel del finns tillgängligt digitalt och Krigsarkivet är en naturlig fortsättning. Här ger vi bästa tipsen på hur man hittar soldaterna i arkiven. Soldater lagar mat i kokgrop i Karlsborg, 1898. Det bästa arkivet för soldatforskaren är Krigsarkivet i Stockholm, men. Inlägg om Krigsarkivet skrivna av finafamiljen. När jag började blogga berättade jag att det fanns flera olösta mysterier på min farfars sida av släkten, eller kanske snarare spridda glimtar av minnen i ett stort hav av glömska

Fästningsfångar finns i arkiven. När dödsstraffen blev färre i slutet av 1600-talet hamnade allt fler dömda brottslingar på fästning istället. Spåren efter fästningsfångarna hittar du i flera olika arkiv. När fästningarna inte längre fyllde någon militär funktion började de användas som fängelser Rullor flottan - Riksarkivet - Sök i arkiven. 0500-0503 Flottans arkiv. 0500 Flottans centrala ledning. Loading 0501 Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor m.m. Loading. Soldatforska på Krigsarkivet. Under två intensiva dagar besökte jag Kungliga Krigsarkivet i Stockholm för att leta efter handlingar som mina anfäder berördes av. Det var en spännande upplevelse att få hålla i originalet av sin FF MM F soldatkontrakt från 1819 och FF MF soldatkontrakt från 1867 och se Johan Emanuel Gills egen signatur

kontakter i bl.a. Gävleborg, Värmland, Västmanland, Jönköping samt Kalmar län). Det gemensamma för kontaktmännen var att de . SOU 2002:92 Rapportering och registrering 351 skulle ha en position i samhället med kontakter, vara omdömesgilla och till 100% pålitliga Monteringsanvisningar för antennanläggning radiolänk : antenner kablar kontakter : fastställes Stockholm den 29/10 1959 Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till tite Ibland uppträder också kommunen som näringsidkare. Alla dessa olika roller och funktioner skapar inte bara politiska utan även rättsliga spänningar och konflikter, som uppmärksammas i boken. Boken riktar sig till studenter på högskolan, kommunala förtroendevalda samt övriga som har kontakter med kommunen eller vill lära mer. Ämn

Kontakter i Stockholm - Riksarkive

I Täby (Enheten Arninge-Krigsarkivet) finns Riksarkivets största bestånd av arkiv från centrala myndigheter, försvaret och enskilda organisationer. Riksarkivet i Täby är inne i en spännande period av utveckling och expansion då Krigsarkivet och andra delar av myndighetens verksamheter etableras här Välkommen till arkivverkets Digitalarkiv! Digitalarkivet är arkivverkets lagrings- och visningssystem för digitaliserade dokument. Digitaliseringen av arkivverkets material omfattade cirka 3,7 miljoner filer år 2009 med hjälp av ett separat anslag från Undervisningsministeriet. År 2010 digitaliserades cirka 5,5 miljoner filer inom ramen för digitaliseringsprojektet, mest kyrkligt material

Öppettider till Krigsarkivet Stockholm - Öppettider

Riksarkivet söker arkivarie till Arninge-Krigsarkivet - Riksarkivet - Täb Krigsarkivet innehåller idag cirka 80 000 hyllmeter handlingar, 600 000 fotografier och 250 000 böcker. Krigsarkivet har därtill fortfarande en mycket betydande kartsamling med omkring 1 miljon kartor och ritningar varav cirka 35 000 är handritade kartor från 1600-, 1700- och början av 1800-talet Vasabygget 1770 Trädet är inte klickbart utan javaskript. Använd förteckning och andra länkar för navigering. 0492 Marinens ritningar 1682 - 1949: 1: Klara Johanson var en knivskarp kritiker, briljant stilist och lesbisk föregångskvinna. Klara Johanson, eller K.J. som hon ofta kallas, föddes 1875 i ett gårdshus strax innanför Norreport i Halmstad

Beredskapstiden allmänt | Tornsvala | Sida 4

Contact us - Riksarkivet - Sök i arkive

650 stycken citroner, 120 stycken påmerantzer och 200 stycken apellisine Thomas Roth, 1:e intendent på Armémuseum (utsedd av SFHM) Joakim Hjorth, överstelöjtnant, tillika flygvapnets traditionsofficer (utsedd av. Försvarsmakten) Anders Hörnfeldt,kommendörkapten (utsedd av Försvarsmakten) Stephan Sjöberg, överste (utsedd av Försvarsmakten) Hans-Lennart Ohlsson, sakkunnig vid Sjöhistoriska museet (utsedd.

Riksarkivet i Täby är inne i en spännande period av utveckling då Krigsarkivet och andra delar av myndighetens verksamheter etableras här. Om tjänsten Som arkivarie på enheten Arninge-Krigsarkivet (sektionen Krigsarkivet Arkiv och Bibliotek) arbetar du som kvalificerad handläggare och utreder, vårdar, ordnar och förtecknar arkivbestånd samt ger råd och service till arkivets. Arsenalen i Stockholm. I Krigsarkivet förvaras ett antal ritningar till en arsenalsbyggnad från 1710-talet som slottsarkitekten och överintendenten Nicodemus Tessin d.y. (1654-1728) hade för avsikt att bygga vid Stockholms ström. I byggnaden, som var en del i ett storartat program för en representativ huvudstad, skulle ett museum för. Riksarkivet söker arkivarie till Arninge-Krigsarkivet - Riksarkivet - Tyres LIBRIS titelinformation: Meddelanden från Krigsarkivet 9 Till krigsarkivarien Alf Åberg från medarbetare och vänner den 30 juni 198

Sök i Krigsarkivets kart- och ritningssamlingar

Redan när Krigsarkivet flyttade in på Banérgatan 64 i Stockholm år 1947 insåg man att lokalerna var för små. Förhoppningen om att få bygga ett tolv våningar högt arkivtorn på baksidan av huset gick om intet, och mängder av dokument fick deponeras på annat håll Här tänker jag berätta lite om mig själv, eftersom jag inte bara är författare, även om att skriva böcker är bland det roligaste jag vet. Den här sidan handlar mest om mitt yrkesliv. Men privat ägnar jag mig åt familjen - jag, Lars Ericson Wolke, är samme person och författare som tidigare hette bara Lar Riksarkivet i Täby är inne i en spännande period av utveckling då Krigsarkivet och andra delar av myndighetens verksamheter etableras här. Om tjänsten Som arkivarie på enheten Arninge-Krigsarkivet arbetar du som kvalificerad handläggare och utreder, vårdar, ordnar och förtecknar arkivbestånd samt ger råd och service till arkivets användare och besökare

Brev och vykort från Greta Garbo har stulits från Krigsarkivet i Stockholm. Totalt saknas två vykort och två brev daterade under 1920- och 1930-talet,. Nu är den största arkivflytten hittills i vårt lands historia genomförd. Krigsarkivet är installerat i nya lokaler i Täby. Krigsarkivets flytt började planeras redan 2012, då det stod klart att sarkivets samlingar behövde bättre förvaring. Tanken var också att minska antalet läsesalar i Stockholmsregionen och göra samlingarna mer. Riksarkivet Här finns också länkar till Krigsarkivet och Landsarkiven Rötter /Sveriges Släktforskarförbund. På Rötters hemsida hittar du andra släktforskarföreningar som har hemsidor. Här finns även länkar till Wiki-Rötter, Anbytarforum, Porträttfynd m.fl Publicerad 30 september 2021 03:01. Entrén till Riksarkivet i Täby. Foto: Helena Långström. Under eftermiddagen fredagen den 1 oktober inviger kultur- och demokratiminister Amanda Lind officiellt Riksarkivets nya lokaler i Täby. Följ invigningen live på webben. Här hittar du länken

Så hittar du soldaterna i släkten Slakthistoria

Finns på följande bibliotek. Finns inne Bibliotek Lånetiden går ut Avdelning Placering Uppställd på ; Ja (1 av 1) : Stadsbiblioteke Nationell Arkivdatabas. Serie - Flottans arkiv. Förvaras: Krigsarkivet. 15: 1890 - 1912: Blekinge 1890, Avlöningsrullor. 1. 4 - 6. Indeln. komp. 1891, 4 st.

Med hjälp av MAC-adressen kan man se vilken enhet som är ansluten till bredbandsuttaget, d.v.s. exakt vilken router eller dator som för tillfället är ansluten. Därför är det viktigt vid felsökningar att vi får reda på vilken MAC-adress din/dina enheter har, för att avgöra om vi får kontakt med den/dem eller inte Historia. Armé- Marin- och Flygfilm bildades som ideell förening och har efter 94 år ändrat form till stiftelse. Stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm förvaltar en av världens äldsta filmsamlingar. Armé- och Marinfilm bildades den 19 oktober 1920 som en förening på initiativ av några filmintresserade officerare med löjtnant Gunnar. MABBAS styrelse 2018 Ordförande Petra Nygård Stadsmuseet i Stockholm Box 150 25 104 65 Stockholm Tel: 08-508 31 704 petra.nygard [at] stockholm.se Kassör och medlemsansvarig Agneta Höglander Sörmlands museum Box 314 611 26 Nyköping Tel: 072-144 10 41 agneta.hoglander [at] regionsormland.se Sekreterare Eva Lenneman Spritmuseum Djurgårdsvägen 38 115 21 Stockholm Tel: 08-12 13 13 0

Helseproblemer kan skyldes krigen – NRK Sápmi - samiske

Flygvapenbloggen är ett kommunikationsforum där vi som är intresserade av flygvapnet ska kunna dela information och utbyta ideer. Från Flygvapenbloggen. Flyg över centrala Stockholm (FV 90 år) Försvarsmakten har fått ett nytt förband ( Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS)) Den siste har landat. Arkivregister Stockholms län (ASL) är en databas över arkivinformation. Den innehåller viktiga uppgifter om arkivbestånd i de centrala arkivinstitutionerna i Stockholmsregionen, men också hos andra arkivförvarare som kommunarkiv, museer, bibliotek, arkivföreningar och andra organisationer. Registrering av nya poster i databasen samt. Alf Åberg. Åberg, Alf, 1916 - 2011, född i Helsingborg, professor och historiker, krigsarkivarie på Krigsarkivet i Stockholm. Åberg tog studenten i Helsingborg, studerade därefter vid universitetet i Lund. Flyttade 1943 till Stockholm för att tillträda en tjänst på Krigsarkivet. Mest känd för allmänheten blev Åberg då han, med. Meddelanden från Krigsarkivet. Meddelanden från Krigsarkivet Krigsarkivet (utgivare) Alternativt namn: Riksarkivet. Krigsarkivet Alternativt namn: Krigsarkivet (Stockholm) Alternativt namn: Krigsarkivet (Sverige) Alternativt namn: KrA ISSN 0562-8547 Publicerad: Stockholm : Krigsarkivet, 1884-Svenska. Visa/beställ digitalisering. Skriftseri

Plats: Banérgatan 64, Stockholm Tid: kl. 10.00 - 15.00 Kontaktperson: Carina Gunnarsson, registrator.kra@riksarkivet.se, Tel: 010 - 476 75 90. Länk till. Av Peter Berkesand. Den första versionen av soldatregistret på webben var Östergötlands Soldatregister som administrerades av Garnisonsmuseet i Linköping.Registret publicerades via Centrum för lokalhistoria (Cfl) vid Linköpings universitet.Projektet initierades av föreståndaren för Cfl, Hans Nilsson och dåvarande föreståndaren för Garnisonsmuseet i Linköping, Anders Hill I SCB:s arkiv finns handlingar från Statistiska centralbyråns tillkomst 1858 fram till idag. Kontakta oss om du vill ha tillgång till arkivhandlingar, exempelvis för forskning Stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm har ett långsiktigt avtal med Försvarsmakten för arkivering och digitalisering av de historiska filmerna. Arbetet sker i samråd med Krigsarkivet som följer upp att arkivering sköts på regelrätt sätt. Stiftelsen har även andra uppdragsgivare för arkivering och digitalisering av historiska filmarkiv

Krigsarkivet (Sverige) - Wikipedi

Ac: Släktforskarna och Krigsarkivet : Öppettider for Farsta bibliotek: Ja (1 av 1) Skärholmens bibliotek: Vuxen : Släktforskning : Ac: Släktforskarna och Krigsarkivet : Öppettider for Skärholmens bibliotek: Ja (1 av 1) Östermalms bibliotek (Fältöversten) Vuxen : Släktforskning : Ac: Släktforskarna och Krigsarkivet Det jag kan komma på som möjligen kan hjälpa dig är en kontakt med Krigsarkivet. Jag har varit i kontakt med Kra och fick besked att det är möjligt att där kan finnas bilder på din far i någon militär rulla. Enklast kan du kontakta Krigsarkivet genom att mejla. krigsarkivet@krigsarkivet.ra.se. Du kan också ringa på telefon 010. Krigsarkivet. Skriv ut inlägg. Hej, Jag har själv en soldat vid Upplands Regemente som deltog i ryska kriget åren 1789-91. Med hjälp av kompanirullorna och orderjournalerna har jag kunnat få en ganska bra bild över hans öden som soldat och i synnerhet under kriget

Krigsarkivet - NA

Så hittar du släktens officerare. Amiraler och kaptener, fältväblar och majorer. Alla var de olika typer av officerare och utgjorde ryggraden i det militära Sverige. Har du en officer i släkten kan det finnas mycket spännande att hämta ur arkiven. Svenska officerare samlade för gruppbild 1926 eller 1927 Krigsarkivet tillkom som särskild institution 1805, Håller kontakt med föreningar, myndigheter och beslutsfattare, Forskar inom krigsänkebarnens verksamhetsområde (Krigsarkivet i Finland) Historieböcker (Hiski) Sökbara doplängder, vigsellängder, begravningslängder,flyttningslängder Dessvärre har jag inte längre kontakt med denne ingenjör och då jag jag fick detta berättat detta så var han redan i 70-års åldern och detta var nästan 20 år sedan (tidigt 90-tal) så frågan är om han ens lever idag. Edited September 19, 2009 by koti Beväringens levnadsbeskrivningar. I perioden 1902-1913 inkrävdes en levnadsbeskrivning av alla inryckande värnpliktiga på Värmlands regemente. Platsen var Trossnäs fält där värnpliktiga beskrev sin tidigare liv. Beskrivningarna innehåller bland annat information om födelse, familj samt olika arbetsuppgifter. Ofta har rekryterna varit. Här decimerades flygvapnets elit. 2012-07-20 05:30. Lars Anders Karlberg. 0. Transportplanet, ett Bristol 170 Freighter, med 21 svenska flygofficerare och flygtekniker ombord samt fyra besättningsmän, bröts i tre delar när det kraschade mot berget Monte Carro på Amalfikusten. Foto: Krigsarkivet

Logga in - Riksarkivet - Sök i arkive

Ag W II, Wennerströmsarkivet på Krigsarkivet . 3/3 1965 vol. 160: De som fått reda på Ag W II's verksamhet är ytterst få. Det är kommissarie Thorsten Söderström. P-G Vinge. Läkaren Doktor Friis och professor Rylander. Generaldirektören på kriminalvårdsstyrelsen Torsten Eriksson. Dessutom mj Petersson på Fst/In I LMS-arkivet finns material från år 1628 och ända in på 1900-talet. Här finns vägkartor, läns- och landskaartor, generalkartor, sockenkartor, stadskartor, geometriska jordeböcker samt renovationer, handritade kopior, av lantmäteriets storskifteskartor och en del annat förrättningsmaterial. Kartorna är i regel i skala 1:5 000 och. Här hittar du kontakt- och Företagsinformation Mobil: 070-5936882. Optiska telegrafen 1809 Förtoning Arholma båk. Bildinformation: Allt nutida bildmaterial har fotograferats och redigerats av Christer Forssander, Arholma. Historiska bilder har hämtats från Krigsarkivet och Vaxholms fästningsmuseum (KA 1) samt äldre vykort I soldatregistret sökdatabas på webben kan man få fram den soldat som man letar efter. (Databasen innehåller indelta soldater mellan åren 1682-1901 och är ännu ej helt komplett). Får man träff på soldaten får man fram ett aktnummer, som kan se ut så här för infanteriet: JR-00-0433-1833, där 433 är soldatens regementsnummer i. Riksarkivet, Krigsarkivet. 3 Konsten att bygga en stad När vi planerar för ny bebyggelse skapar vi förutsättningar för hur vi kommer att bo och leva var länge vår enda kontakt med Västerhavet. 7 Göteborg flyttades till sin nuvarande plats 1619 och fick nya stadsprivilegier två år senare

13030032 - KrigsinvalidernaVeteran strumpor till våra medlemmar - KrigsinvalidernaVil snu alle steiner | arkitektnytt

Riksarkivet i Täby är inne i en spännande period av utveckling och expansion då Krigsarkivet och andra delar av myndighetens verksamheter som etableras här. Likaså utvecklas stadsdelen Arninge med bostäder, lokala verksamheter och utökad service. En arkivarie är en kvalificerad handläggare som utreder, vårdar, ordnar och förtecknar. Krigsarkivet ligger i Sthlm och landsarkivens där samtliga dokument är av naturliga skäl inte skannade, det handlar ju om väldigt många hyllmil. Det finns så mycket att ösa ur, så mycket som jag inte upptäckt än och aldrig kommer att upptäcka. Till landsarkivet måste det bli fysiskt besök vilket är besvärligt för min del. Utrikesdepartementet (Riksarkivet Marieberg) Rapporter m.m. kring förföljelsen av judar m.fl. särskilt från 1930- och 1940-talen hittar man i Utrikesdepartementets arkiv, särskilt i 1920 års dossiersystem HP 21 Frågor rörande nationella minoriteters ställning (vol. HP 1044--1101). Handlingarna är till stor del ordnade efter länder Kontakt; Arkivens dag på Krigsarkivet Arrangemang » Stockholms län » Stockholm » 2019, Arkiv. Gömt eller glömt? Ett samarrangemang mellan Krigsarkivet, Riksarkivet Arninge och Riksarkivet Marieberg. Ta chansen en sista gång att se Krigsarkivets nuvarande lokaler I den underliggande strukturen till denna bild, finns det en hel del knappar i respektive struktur, som ännu inte är valbara - antingen har vi material som kommer att läggas in där, så snart som tid medges - eller så meddelar du som känner till området, Armégruppen, att du vill bidra med din kunskap, som tacksamt kommer att mottagas