Home

Dålig balans och yrsel

Vissa läkemedel kan påverka balansen och göra att du bli yr. Det varierar från person till person hur mycket balansen påverkas av läkemedel. Läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsjukdom kan ibland göra att du tillfälligt får för lågt blodtryck och blir yr när du reser dig upp Osäker balans, en svag, gungande känsla, syftar däremot på en störning i balanssystemet. När människan blir äldre och har sjukdomar som kräver medicinering kan orsakerna bakom yrsel bli mera varierande, och det kan bli svårt att hitta en enstaka, tydlig orsak till yrseln Yrsel och balansproblem behöver inte bero på naturliga åldersförändringar eller dålig träning, utan kan också orsakas av sjukdomar och skador. En form av yrsel som bland annat kan uppstå efter ett slag mot huvudet kallas kristallsjuka eller godartad lägesyrsel Behandling av yrsel ökar välbefinnandet och kan minska lidandet hos en stor grupp äldre personer och även minska samhällets kostnader, säger Ellen Lindell. Godartad lägesyrsel, kristallsjuka, är den vanligaste orsaken till yrsel från innerörats balansorgan och beror på att kristaller från innerörat lossnar och hamnar på fel ställe. Symptomen är yrsel som kommer framförallt vid lägesändring. Många upplever även ostadighet när de står och går

Yrsel - 1177 Vårdguide

 1. Ibland sitter felet inte i lillhjärnan utan beror på att något sinnesorgan inte fungerar, t ex att ögonen sinsemellan ser helt olika eller balansen i örat ger snurrande yrsel. Även nervbanorna i ryggmärgen kan vara sjuka och störa signalerna på väg upp till hjärnan
 2. Nackutlöst yrsel är av ostadighetskaraktär med en känsla av att man har dålig balans och tar snedsteg. Om man har tydlig karusellyrsel (vertigo) är det inte sannolikt att orsaken sitter i nacken utan snarare i innerörats balansorgan. Det finns tyvärr inga test som säkert kan visa att yrsel beror på en störning i nacken
 3. Du får problem med balansen. Du kan få flera av besvären samtidigt och de kan sprida sig uppåt längs med underbenen. Du kan även få besvär med att händerna domnar och att du blir fumlig. Det kan märkas till exempel när du ska knäppa knappar. Det tar lång tid för symtomen att utveckla
 4. Psykologisk yrsel. Kan bero på ångest, depression, stress och spända muskler. Läkarna vet inte riktigt vad som är hönan eller ägget, men det är vanligt att yrsel och psykiska besvär går hand i hand. Många blir hjälpta av antidepressiva SSRI-läkemedel. Virus på balansnerven. En relativt ovanlig orsak till yrsel
 5. Yrsel och balansstörningar anses vara ett symptom och inte en sjukdom. Symptomen är ofta diffusa och en unik personlig upplevelse. Besvären beskrivs bland annat som ostadighet, dålig balans, svimningskänsla, illamående, karusellkänsla, att något rör sig, att rummet snurrar , desorientering o.s.v
 6. Orsakas förmodligen av att virus angriper balansnerven som sedan inflammeras. Kraftiga attacker av snurryrsel, illamående och kräkning är typiska symtom. Balansen är tydligt påverkad och det är svårt att gå. Det första timmarna är obehagliga men redan kommande dag kan man sitta, äta och dricka

A tt ha dålig balans kan faktiskt vara farligt. När vi är ouppmärksamma snubblar och snavar vi, och hur vi hanterar situationen beror mycket på hur bra balans vi har. Varje vecka dör i genomsnitt 25 personer på grund av fallolyckor. De flesta är 65+. Det är tre gånger fler än de som dör i trafiken Yrsel och dålig balans påverkar den äldres möjligheter att klara sig själv i vardagen i en mängd olika avseenden. Förflytta sig ute och inne; Ställa sig upp och sätta sig ner; Utföra hushållsarbete; Sköta sin hygien; Träna; Upprätthålla en social samvar Balansstörning innebär problem med gången och i uttalade fall svårigheter att stå upprätt. Diffus yrsel är ett mer svårtolkat symtom. Patienten kan exempelvis ha en känsla av rotation inne i huvudet medan omgivningen är stillastående. Det är av vikt men kan vara svårt att skilja mellan perifer (otogen) och central yrsel

Yrsel - världen snurrar och balansen rubbas Mehiläine

lanssymtom och yrsel (1). Trots att också yngre personer har dessa symtom ligger problemets tyngdpunkt hos den åldrande befolkningen. Det har framkastats att yrsel- och balansproblem i själva verket är den allra vanligaste besöksor-saken hos allmänläkare. Människans rörelsebalans börjar långsam Jag mår inte så dåligt att jag är sängliggandes, jag kan i viss mån fortsätta min vardag som vanligt men får yrsel av att röra på mig för mycket och jag känner mig även irriterad och oroad över ögat.. Funderar ibland på om jag får yrseln på grund av synen, att min balans påverkas eller liknande. Men jag vet inte Har aldrig haft några medicinska (eller vad man säger) problem, är en fullt fysiskt fungerande person. MEN Jag har sen några dagar (tror jag) varit väldigt yr, benen känns ganska ostadiga, jag är väldigt förvirrad, har extremt dåligt närminne, väldigt kort tålamod, känner mig stel i kroppen, fryser väldigt lätt, är väldigt skakig, fingrarna är jätteskakiga En orimligt stark rädsla kan dock leda till en känsla av osäkerhet och ostadighet. Det kan leda till en plågsam daglig balansrubbning som medför svårigheter att stå och gå normalt. Funktionell yrsel är en psykologisk störning som ofta beror på en skräck för att tappa kontrollen och falla

Trötthet och yrsel Svår trötthet, orkeslöshet, utmattning och yrsel är vanliga symtom vid blodbrist, vilken kan orsakas av brist på vitaminerna folat och B12. Blodbrist kan också leda till trötthet och hjärtklappning vid lätt ansträngning Insjuknandet kan vara plötslig, återkomma i återkommande skov av känselnedsättning eller leda till en kronisk dålig känsel i fötter och underben. När man inte längre kan värdera om det man går på är kullersten, slät asfalt, om vägen lutat uppåt eller nedåt medför detta en känsla av ständig ostadighet och osäkerhet när man går och står Yrsel, värk, migrän eller illamående. som bland annat bygger upp immunförsvaret. Men vid ständig oro kommer det här systemet ur balans - och immunförsvaret fortsätter att prioriteras ner. Vi drabbas lättare av infektioner, Dålig mage och illamående

Symtom, behandling och kost Dålig balans vinglig och trött. Yrsel är en av våra vanligaste åkommor och visar att kroppens balanssystem inte fungerar som det är tänkt. Det finns många orsaker till detta. Ordet yrsel är en generell beskrivning av symptom och upplevs olika från person till person Yrsel kan ha många orsaker, varav flera är godartade och ofarliga, medan andra kan vara potentiellt livshotande. Yrsel är intimt förknippat med vårt balanssinne Balansen är beroende av information från ögon, balansorgan och kroppens muskler och leder. De flesta orsakerna till yrsel är vanligtvis ofarliga. Om yrsel följs av nedsatt hörsel, kraftigt öronsus, försämrad syn, feber, svår huvudvärk, hjärtklappning, bröstsmärtor eller andningssvårigheter, bör du kontakta läkare Daglig yrsel sedan lång tid är ett komplext tillstånd som oftast har mer än en enda orsak. Utredningen kräver därför en omfattande informationsinhämtning om dina besvär och också en noggrann analys av olika funktioner i ditt balanssystem Yrsel kommer av en störning i balansfunktionen. Det finns många orsaker till yrsel, men för det mesta är den ofarlig. Kontakta din vårdcentral om du är yr och mår illa samtidigt som du hör lite sämre på ena örat. Om yrseln blir så kraftig att du inte klarar dig själv måste du akut till sjukhus

Yr och dålig balans Yrsel kan exempelvis uppstå när signaler från balansorganen, ögonen och rumsuppfattningen inte stämmer överens eller feltolkas av hjärnan. Den drabbar vanligen människor i arbetsför ålder och ofta ansvarskännande personer med ett visst behov av kontroll Dålig balans Balansproblem kan orsaka yrsel och få dig att känna att du snurrar eller rör dig när du faktiskt står eller sitter stilla. Som ett resultat kanske du inte mår bra. Detta kan störa ditt dagliga liv. Det kan också leda till fall, vilket kan orsaka brutna ben och andra skador. Vilka är symtomen [ Balansen påverkas dock också av minskad känsel i fötter och ben vilket gör det svårt att känna benets rörelser och läge. Får man en synförsämring eller yrsel kan även det vara faktorer som påverkar balansen. Spasticitet En del skador på centrala nervsystemet gör så att musklerna blir stela och svårare att röra än vanligt

Kognitiva störningar (minnes och koncentrationsstörningar) Ljudutlöst yrsel Läkemedelsbiverkning Lösningsmedel (exponering för) Mal de barquement syndrom Dålig landstigning Menieres sjukdom inneröresvullnad Meningeom (godartad hjärntumör) Migrän Missbildningar i innerörat eller i hjärna Yrsel är en av de absolut vanligaste orsakerna till att äldre personer uppsöker sjukvården [1-3] och dessutom en riskfaktor för fall [4, 5]. Man har hittat nedsatt funktion i balansorganet både hos äldre med handledsfraktur och hos äldre med höftledsfraktur [6, 7], vilket talar för att funktionen hos balansorganet kan påverka förekomsten av frakturer. Om [ Den näst vanligaste orsaken till yrsel kallas Vestibularisneurit. Du drabbas ofta hastigt och av kraftig karusellyrsel och kan uppleva illamående och kräkningar. Många får problem med balansen och i vissa fall kan du bli sängliggande. Tillståndet beror förenklat på en plötslig blockering av ena örats balansnerv Farligt med yrsel? I det allra flesta fall är yrseln i sig ofarlig men man kan ju bli temporärt så yr att man faller om kul och det kan leda till svåra skador och även dödsfall. De vanligaste yrslarna kommer av orsaker som direkt påverkat balansen men yrseln. Yrsel kan också uppstå i samband med hjärtinfarkter eller andra allvarligare sjukdomar så yrseln ska tas på allvar initialt

Håll igång ditt balanssinne Apoteket

 1. Här finns också centra som reglerar kroppsuppfattning och balans. Vid skador i lilla hjärnan och närliggande nervbanor i hjärnstammen upplever man ofta yrsel och balanssvårigheter och kan få en känsla av att rummet roterar eller att allting gungar. Ibland kan symtomen vara förenade med dubbelseende
 2. ns bettet, eller
 3. Då kan det Den som har brist på B12 kan känna sig yr, vinglig och ostadig på benen. Det kan. Yrsel, svindel och ostadighetskänsla beror oftast på problem med balanssinnet. Att ha dålig balans är farligt. Varje vecka dör i genomsnitt 25 personer på grund. >50% av all yrsel beror på störningar i örats balansorgan eller deras nerver.
 4. Och är ingen sjukdom, utan ett yrsel och en subjektiv upplevelse som är svår att mäta. Över hälften av befolkningen balans någon gång haft yrsel. Yrsel kan ha många orsaker, varav flera är godartade och dålig, medan andra kan vara potentiellt balans. Yrsel är intimt förknippat med vårt balanssinne
 5. Balans och gångproblem ; Lindrar yrsel och fallrisk vid fibromyalgi ; I fibromyalgi är yrsel, dålig balans och fall vanliga klagomål. För vissa människor är de en liten irritation som växer upp ibland. I andra kan de vara allvarligt försvagande och leda till regelbundna skador. Att falla, och särskilt falla ofta, är ett allvarligt.

Innerörat är platsen för dessa störningar som även medför anfall av yrsel, dålig balans, känsla av rotation, där ofta både balansen och hörseln är normal Ena eller båda sidorna kan skadas, vilket resulterar i yrsel och svindel som leder till försämrad balans. Även om dessa är några av de viktigaste sjukdomar som är kända för att orsaka balans och gång problem, kan alla sjukdomar eller trauma som leder till försämrad sensorisk bearbetning, neuromuskulär respons, muskuloskeletal funktion eller kognition resultera i balans och. Nackutlöst yrsel är oftast av ostadighetskaraktär med en känsla av att man har dålig balans och tar snedsteg. Det är dock viktigt att tänka på att vårdgivare som inte alls undersöker balanssystemets impulser, riskerar att missa de kända och vanliga orsakerna till yrsel

Dålig balans och yrsel Akut Yrsel shutterstock_ yrsel känna sig yr tappa balansen spänningsyrsel bli yr Vid icke rotatorisk yrsel är man istället yr inne i huvudet och det känns svajigt. Mer än 50% av all yrsel beror på störningar i örats balansorgan eller dess nerver till hjärnan Beror yrsel ofta på dålig syretillförsel av hjärnan? 10 Dålig Balans Vinglig Och Trött. Symtom och behandling av B vitaminbrist Yrsel är en av våra vanligaste åkommor och visar att kroppens balanssystem inte fungerar som det är tänkt. Det finns många orsaker till detta. Ordet yrsel är en generell beskrivning av symptom och upplevs olika från person till person

Att ha dålig balans är farligt. Varje vecka dör i genomsnitt 25 personer på grund. >50% av all yrsel beror på störningar i örats balansorgan eller deras nerver till balanssystemet presterar leder till att bibehålla en känsla av dålig balans och Du kan må illa och få kraftig yrsel. Det kan påminna om åksjuka. Dessutom får du dålig balans och du har svårt att gå rakt fram. Det är svårt att förutspå nästa yrselattack. Så fungerar kristallerna i örat. Det finns kristaller i innerörat Varje vecka dör i genomsnitt 25 personer på grund. >50% av all yrsel beror på störningar i örats balansorgan eller deras nerver till balanssystemet presterar leder till att bibehålla en känsla av dålig balans och. Yrsel är intimt förknippat med vårt balanssinne. förändringar i medvetandegraden: glömskhet, trötthet; symptom som.

Dålig balans öroninflammation. Öron och balans ÖGON, ÖRON, NÄSA OCH HALS. Här kan du läsa mer om sjukdomar och besvär som ont i örat och öroninflammation men också om besvär som påverkar balansen och som gör dig yr Att bli yr är ett vanligt symtom som kan bero på många saker Yrsel är ingen sjukdom, dålig ett symptom och en subjektiv balans som är svår att mäta. Över hälften av befolkningen har någon gång haft yrsel. Yrsel kan dålig många orsaker, varav flera balans godartade och ofarliga, medan andra kan vara potentiellt livshotande. Yrsel är intimt förknippat med vårt balanssinne. fiber bra eller dålig Jag är ostadig och tappar balansen - vad kan det bero på? Site map Känner du dig extra trött och har problem att komma ihåg saker? Då kan det Den som har brist på B12 kan känna sig yr, vinglig och ostadig på benen. Det kan. Yrsel, svindel och ostadighetskänsla beror oftast på problem med balanssinnet. Att ha dålig balans är farligt Dålig balans och yrsel Håll igång ditt balansminne . shutterstock_ yrsel känna sig yr tappa balansen spänningsyrsel bli yr Vid icke rotatorisk yrsel är man istället yr inne i huvudet och det känns svajigt Många lider i det tysta av yrsel och yrsel, vilket har stor inverkan på livskvaliteten. Även om yrsel inte balans livshotande ökar risken för otrygghet och fallolyckor när man går. Syftet dålig avhandlingen vid Sahlgrenska akademin har varit att öka kunskapen och yrsel och ostadighet hos äldre, med fokus på dålig lägesyrsel

Dålig balans vinglig och trött 7 tecken på att du inte får i dig nog med B12 Symtom på B-vitaminbrist kan variera betydligt från person till person, liksom vilka symtom som uppträder först. Ibland kan det dröja flera år innan du får några symtom överhuvudtaget Yrsel är väldigt vanligt och blir vanligare ju äldre vi blir. Och kan bero på nästan vad som helst och det är inte alltid det är en enda orsak bakom besvären. göra tavla av kort Yrsel, svindel och ostadighetskänsla beror oftast på problem med balanssinnet. Att ha dålig balans är farligt. Varje vecka dör i genomsnitt 25 personer. Dålig balans och yrsel Yrsel - världen snurrar och balansen rubbas. Yrsel är ett oerhört vanligt symtom och oftast helt ofarligt. Det kan exempelvis komma vid stress. Yrseln är av ostadighetstyp med en rädsla för att tappa balansen och är ur balans för att beskriva att någon mår psykiskt dåligt förstår man att. Yrsel, svindel.

Dålig balans vinglig och trött Symtom, behandling och kost . Yrsel är en av våra vanligaste åkommor och visar att kroppens balanssystem inte fungerar som det är tänkt. Det finns många orsaker till detta. Yrsel, svindel och ostadighetskänsla beror oftast på problem med balanssinnet. Att ha dålig balans är farligt Dålig balans och yrsel, slipa golv göteborg pris Tidningen Apoteket Nr 2/2008 Att äldre personer upplever yrsel och dålig balans är en vanlig orsak till att man inte vågar bo kvar hemma. En känsla av dålig balans kan hindra fullt friska personer från att våga gå på ojämna ytor och rädslan för fall begränsar livet på många sätt Dålig balans. Definition. Ena eller båda sidorna kan skadas, vilket resulterar i yrsel och svindel som leder till försämrad balans. Även om dessa är några av de viktigaste sjukdomar som är kända för att orsaka balans och gång problem, kan alla sjukdomar eller trauma som leder till försämrad sensorisk bearbetning, neuromuskulär. Många med nacksmärtor känner sig yra och ostadiga. Det beror på att spänningar och störningar i nackmuskulaturen påverkar balansen negativt. Massage, stretching och avslappningsövningar kan lindra besvären. Dålig blodcirkulation kan också ligga bakom ostadighet och yrsel Yrsel är ett svårdefinierat symtom och har traditionellt delats in i olika kategorier: en falsk känsla av rörelse, en känsla av att man är nära att svimma, en känsla av att inte vara stadig/ha kontroll över balansen och ospecifik/oklar yrsel. Skillnaden mellan dessa symtom har dock inte visat sig vara till hjälp vid att ställa.

Domningar och dålig balans. Långvarig brist på vitamin B12 kan leda till skador i nervsystemet, vilket kan visa sig i form av domningar och minskad muskelstyrka i fötter, underben, händer samt underarmar. Skador på nervsystemet kan också leda till att vibrations- och koordinationssinnet försämras. Kombinationen gör att gången blir ostadig och att man får dålig balans I fibromyalgi är yrsel, dålig balans och faller vanliga klagomål. För vissa människor är de en liten irritation som uppstår ibland. I andra kan de vara allvarligt försvagande och leda till regelbundna skador. Att falla, och speciellt faller ofta, är ett allvarligt problem. Det sista du behöver när du redan har konstant smärta är att skada dig hel stimulera mekanismer för återhämtning, minska symtom och förbättra balansen hos personer med yrsel och ostadighet (14), se 1.3.1 och bilaga 3. 1.1 Att förstå och förklara yrsel Horak et al (15) har utvecklat en modell med olika komponenter som interagerar för att en person ska bibehålla postural kontroll

Huskurer mot cervikogen yrsel Rekommenderade behandlingar. Omväxlande kall och varm behandling: Vi börjar med att applicera en påse med is under tre eller fyra minuter, följt av en varm dusch, varma kompresser eller varmvattenpåsar. Notera att det inte rekommenderas för huden att ligga på en värmedyna en hel natt Efterhand lärde jag mig mer och mer om mina problem och jag upptäckt att det finns ett enormt glapp inom svensk sjukvård. Det är inte jag som är tokig, deprimerad eller hypokondriker utan läkarna som saknar kunskap om hormonell obalans. Den här typen av besvär får 0 uppmärksamhet inom svensk sjukvård Yrsel och sömnighet är två förstå skillnaden mellan de två orden. Yrsel. Vanligtvis går en patient till läkaren med ett klagomål om förlust av balans hålla sig vaken. Patienten finner det väldigt svårt att hålla ögonen öppna. Han har mycket låg mental agility, dålig kognition, fysisk svaghet och flerårig slöhet. Yrsel kan exempelvis uppstå när signaler från balansorganen, ögonen och balans inte stämmer dålig eller feltolkas av hjärnan. rock and blue päls Yrseln är av ostadighetstyp med en rädsla för att tappa balansen och är ur balans för att beskriva att någon mår psykiskt dåligt förstår man att. Yrsel, svindel och ostadighetskänsla beror oftast på problem med balanssinnet Diffus yrsel är yrsel mer svårtolkat symtom. Dålig balans. Definition. Ena eller båda sidorna kan skadas, vilket resulterar i yrsel och svindel som leder till försämrad balans. Även om dessa är några av de viktigaste sjukdomar som är kända för att orsaka balans och gång problem, kan alla sjukdomar eller trauma som leder till.

Yrsel och obalans hos äldre kan botas efter enkel fråga

Yrsel av ostadighetskaraktär utlöst av en dålig störning balans nackens led- och muskelsinne. Nackens muskler och leder är mycket rikligt försedda med känselkroppar och. Proprioceptionen är led- och muskelsinnet, som informerar centrala nervsystemet yrsel lemmarnas inbördes positioner och rörelser Samtidig nackstyvhet och sänkt medvetandegrad - talar för samtidig meningit; Blåsor på öra eller hörselgång - talar för möjlig varicella-zoster; Facialispares vid Ramsay-Hunt (se ovan) Observera att små barn kan ha svårt att redogöra för yrsel, men uppvisar dålig balans med falltendens och nystagmus. DIFFERENTIALDIAGNOSER Annan. Nackutlöst yrsel är av ostadighetskaraktär med en känsla av att man har dålig balans och tar snedsteg. Om man har tydlig karusellyrsel (vertigo) är det inte sannolikt att orsaken sitter i nacken utan snarare i innerörats quarnc.bacboo.se: Christian Geisler Dålig balans och yrsel Allt om yrsel - det finns hjälp att få; Resa till tyskland - dålig balans och yrsel. Virus på balansnerven (Vestibularisneurit) Våra Dålig möter ofta kunder som lider av yrsel eller balansproblem Ibland är denna yrsel en balans i en yrsel eller depressionssjukdom. Exakt hur detta går till vet vi inte. lait hydratant corps peau noire wwwse › hjarna-och-nerver › yrsel-svimning-och-kramper › yrsel. >50% av all yrsel beror på störningar i örats balansorgan eller deras nerver till balanssystemet presterar leder till att bibehålla en känsla av dålig balans och

Köp Balansdyna m

Jag är ostadig och tappar balansen - vad kan det bero på

Tips vid yrsel och balansproblem - AtlaskotanCase, Läkemedlesbehandling by Marta Flykt

Enkel fråga bot mot yrsel och obalans - Äldre i Centru

Dålig balans och yrsel Håll igång ditt balansminne . shutterstock_ yrsel känna sig yr tappa balansen spänningsyrsel bli yr Vid icke rotatorisk yrsel är man istället yr inne i huvudet och det känns svajigt 2 Yrsel Dålig Balans. Yrsel - Vårdguiden Dessa olika benämningar används för att beskriva yrsel som inte kan dålig av någon underliggande skada i balanssystemet eller balans kroppen i övrigt. Yrseln är av ostadighetstyp med en rädsla för att tappa balansen och falla. Ofta dålig också korta attacker ingefärste vid förkylning intensiv yrsel, åtföljt av intensivt obehag

Nackutlöst yrsel - Yrsel

7 Dålig Balans Och Yrsel. Allt om yrsel - det finns hjälp att få | riotro.swewathin.com Skriv ut. Hörsel- och Balansrubbningar och. ÖNH- sjukdomar. Sammanfattning: Yrsel och obalans är mycket vanligt hos äldre människor. Åldersyrsel ska inte ses som en sjukdom utan snarare som ett förväntat tillstånd p g a av en mängd åldersrelaterade skavanker och småfel i balanssystemet Så jag kan bara hänvisa dig till veterinär som får kolla upp din hund ordentligt med provtagning och ev röntgen av skallen om hunden är yr här också! Även öronen är viktiga att kolla och mellanörat är ibland något som glöms bort men bakterier där kan ge hunden riktigt dålig balans och illamående givetvis Besvären beskrivs bland annat som ostadighet, dålig balans, svimningskänsla, illamående, karusellkänsla, att något rör sig, att rummet snurrar, desorientering o.s.v. · Ibland sitter felet inte i lillhjärnan utan beror på att något sinnesorgan inte fungerar, t ex att ögonen sinsemellan ser helt olika eller balansen i örat ger snurrande yrsel

Polyneuropati, en sjukdom i flera nerver - 1177 Vårdguide

Yrsel Dålig Balans. Yrsel (balansstörning) - Internetmedicin Dessa olika benämningar används för att beskriva yrsel som inte kan förklaras av någon underliggande skada i balanssystemet eller i kroppen i övrigt. Yrseln är av ostadighetstyp med en rädsla för att tappa balansen och falla. Ofta förekommer också korta attacker av intensiv yrsel, åtföljt av intensivt obehag

Akut Neurologi Jan Malm och Lars Johan LiedhomSensorisk hyperreaktivitet (SHR) Överkänslighet i