Home

Har Sverige majoritetsval

Sverige bör införa majoritetsval i enmansvalkretsar i val till riksdagen med Stockholms stad som testområde i valet 2014. Fram till 1909 hade Sverige enmansvalkretsar. I varje valkrets utsåg väljarna en riksdagsledamot. Den som fick flest röster var vald. Efter 1909 infördes proportionella val som vi har än idag En fördjupande genomgång (6:28 min) där samhällskunskapsläraren Janne Mitterer tillsammans med en kollega redogör för hur ett majoritetsvalsystem (som t.ex. används i Storbritannien och USA) samt ett proportionellt valsystem (som man bl.a. har i Sverige) fungerar

Valsystem är olika metoder för att förvandla resultatet av ett val eller en omröstning till faktisk representation.. De valsystem som används inom politiken är i huvudsak antingen proportionella valsystem eller majoritetsvalsystem, men i vissa länder har man kombinationer, så kallade mixade valsystem.De flesta västerländska demokratier har proportionella valsystem där USA och. Majoritetsval i enpersonsvalkretsar innebär i stället att varje valkrets väljer en enda kandidat, vilket gynnar stora och etablerade partier. Systemet har sitt ursprung i Storbritannien men finns även i bl a Indien, Kanada och USA. Sverige övergick från majoritetsval till proportionella val vid rösträttsreformen 1907-09 Nackdel: 1)Flera val både till presidentposten och till parlamentets nationalförsamling vilket kan leda till att folk tröttnar. 2)Majoritetsval leder till att mindre partier får svårare att påverka. Fördelar med det svenska valsystemet: 1)Proportionerliga valsystemet innebär att även små partier kan få inflytande I Sverige har vi något som kallas för proportionella val. Det innebär att man får så många procent av platserna i riksdagen som man får procent i valet, enkelt förklarat. Gällande majoritetsval finns det ett par modeller, men den vanligaste är den man har i till exempel USA

Publicerad 7 juni 2017. Valsystemet Storbritannien använder är majoritetsval i enmansvalkrets. I Sverige har vi istället proportionella val. I den här videon förklarar vi vad skillnaden är. Sveriges nya maktdelning i statsskicket. Sverige har inte haft maktdelning i statsskickat i den mening som Montesquieu avsåg även om det redan efter det gustavianska väldet delade makten för. Hade vi majoritetsval i sverige skulle typ bara sossarna och moderaterna finns kvar (lite starkt draget, men ändå.) Det bästa vore väl om vi skapade ett blandsystem så som dom har i Tyskland? Majoritetsval är baraför kapitalister, men det kanske är däråt världen är på väg. Av de fem länder i världen med lägst 30 procent kvinnliga parlamentariker i sina enkammarparlament eller underhus (Sverige, Norge, Finland, Danmark och Nederländerna) har tre proportionella val och två blandade valsystem (och ingen majoritetsval) Av de åtta länder som har mellan 25 och 29 procent kvinnliga parlamentsledamöter i underhus eller enkammarparlament (Nya Zeeland, Seychellerna, Österrike, Tyskland, Island, Argentina, Mozambique och Sydafrika) har samtliga antingen. ledamot, som det brittiska Underhuset har. Sverige har, med bara ca 19 300 röstberättigade per riksdagsledamot, den fjärde största parlamentskammaren i förhållande till storleken på valmanskåren. Även övriga nordiska länder har kammare som är bland de största i urvalet, relativt antalet röstberättigade

Majoritetsval i enmansvalkretsar Motion - Riksdage

bindande, men enligt statistik har 95 procent av NHRCK:s rekommendationer följts. År 2017 inkom cirka 12 300 klagomål om kränkningar av mänskliga rättigheter, en ökning jämfört med tidigare år. Sedan kommissionen inrättades 2001 har den handlagt cirka 120 000 klagomål. Av dessa har cirka 3 600 föranlett rekommendationer frå I Sverige har monarken, som statschefen också kallas, mest symboliska och representativa uppgifter och saknar. Proportionellt valsystem i Sverige - Wikipedi . Valsystemet Storbritannien använder är majoritetsval i enmansvalkrets. I Sverige har vi istället proportionella val. I den här videon förklarar vi vad skillnaden är - och vilka. Sverige har fått ett nytt politiskt landskap med strikt Majoritetsval riskerar därför att leda till ett system där centrala åsiktsriktningar. I Sverige används ett i stort sett proportionellt valsystem vid val till riksdagen, Proportionellt valsystem i Sverige; Majoritetsval i enmansvalkretsar Valsystem Magister Mitterer. Loading.. Sydsvenskan granskar, berör, underhåller och tar ställning. Det har vi gjort i över 170 år Men Sverige har ju inte enmansvalkretsar där största parti vinner det enda mandatet som finns i valkretsen (som det är i USA och Storbritannien tex), så vilket eller vilka partier en blankröst eventuellt gynnar går inte att säga på förhand - det finns för många variabler för det Enligt denna skulle enmansvalkretsar med majoritetsval och omval införas i städerna, vilkas.

Majoritetsvalsystem vs proportionellt valsystem

  1. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
  2. Valsystemet Sverige: I Sverige så har vi rösträtt, om du är svensk medborgare eller inskriven i folkbokförd i Sverige samt 18 år och äldre så har dessa personer rätt att rösta. Dock röstar man på olika partier i Sverige, och inte på personer som man gör i dem flesta länderna ändring av valsystem i Sverige i störst utsträckning gäller just ett byte till ett FPTP-system
  3. Majoritetsval i Sverige? Av Jakob Horn Jensen , Uppdaterad 1 september 2020. Ta reda på hur Sveriges politiska landskap skulle ha sett ut om vi hade haft det amerikanska valsystemet med majoritetsval
  4. Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta. Valsystemet är proportionellt. Det innebär att antalet mandat som partierna får i till exempel riksdagen är i stort sett lika som andelen röster partiet fått. YouTube. Valmyndigheten
  5. majoritetsval i enmansvalkretsar. valsystem där en valkrets motsvarar ett mandat vilket innebär att den kandidat som får flest röster företräder valkretsen i en lagstiftande församling, systemet gynnar större partier; motsatsen är proportionellt val
Vecka 37 | Demokrati

Ett proportionellt valsystem infördes vid valen till riksdagens andra kammare. Innan dess hade valen till riksdagen genomförts som majoritetsval, huvudsakligen i majoritetsvalkretsar. Allmän rösträtt för män. Rösträttsåldern var 24 år. Den som inte betalt sina skatter eller var beroende av socialvården fick inte rösta. 191 majoritetsval. majoritetsval, valmetod för att utse representanter i parlament och kommunala församlingar. Majoritetsval kan förekomma i både flermans- och enmansvalkretsar. Vid flermansvalkretsar, som mest förekommer i kommunala val i vissa länder, erhåller det parti som får flest röster alla mandaten i fullmäktige Sverige har idag en riksdagsspärr på fyra procent, Ett alternativ till det proportionella systemet är det som kallas majoritetsval i enmansvalkretsar Sverige kan leva med minoritetsregeringar. Vill du skriva debatt eller replik? debatt Sedan vi fick allmän rösträtt för både män och kvinnor har Sverige endast under 19 år styrts av riktiga majoritetsregeringar. Vi får räkna med att minoritetsregerandet fortsätter, skriver docenten i statsvetenskap Mats Bergquist Majoritetsval - Contra : Contr . Sverige är ett av de få länder där bönderna aldrig varit livegna och där folket, Sverige har ett proportionellt valsystem sedan 1909 och många olika partier att rösta på. Vid val till riksdagen är Sverige indelat i 29 valkretsar med sammanlagt 310 mandat

Sverige är en enhetsstat där parlamentet stiftar landets lagar. Sen 2014 har Sveriges regering styrts av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Stefan Löfven som är Statsminister är med i Socialdemokraterna och har försökt föra de svenska samhället framåt vilket har haft framgång under åren men inte så mycket som man hade velat Jag skulle vilja veta lite om Tysklands och Sveriges statsskick när det gäller: Valsystem, partisystem och förhållandet mellan statschef, parlament och regering. Jenny Malmström, Tranemo (19 februari 2000) hakan.malmstrom[snabel-a]tranemo.mail.telia.com Det tyska valsystemet skiljer sig en del från det svenska. Till att börja med så är det så att Tyskland har två kammare i sitt.

Majoritetsval i enmansvalkretsar Motion 2007/08:K288 av

Valsystem - Wikipedi

Majoritetsval ser till att det blir svårt att få en minoritetsregering = en handelskraftig regering. I Sverige har monarken begränsad makt nästan helt ceremoniell. Förbundsdagen, underhuset, nationalförsamlingen, representanthuset, nationella folkkongressen är alla namn på folkrepresentation En regering som består av ett parti, men inte har majoritet, har en svagare position. Hur svag kan diskuteras. Om partiet, och regeringen, har runt 45 procent av mandaten, som Socialdemokraterna hade på 70- och 80-talen och 1994-98, är positionen starkare för den svaga regeringen än om mandaten är färre Så blev Sverige en av världens mest stabila demokratier. Framställningar om valfusk under frihetstiden, den Gustavianska eran, ståndstidens slutskede och reformernas tid. I år fyller svensk demokrati 100 år och rättvisa val ses som en självklarhet Majoritetsval - Synonymer och betydelser till Majoritetsval. Vad betyder Majoritetsval samt exempel på hur Majoritetsval används. Den vackraste och mest Vi har ingen förklaring till ordet majoritetsval för närvarande. TypKanske har som ambition att vara Sveriges bästa synonymordbok Sverige inte skulle tjäna på att byta från det nuvarande proportionella valsystemet ett majoritetsvalsystem som FPTP (First Past The Post). Jag har alltså valt att ställa Sveriges nuvarande system mot FPTP-systemet och inte mot andra majoritetssystem, proportionella system, semi-proportionella system eller blandningar

Sverige är en enhetsstat med 24 län. Där har du en tydlig likhet: Både en federation och en enhetsstat kan vara indelade i mindre områden. Vilka egna rättigheter och självbestämmande som områdena har skiljer sig dock åt i en federation och en enhetsstat Ett proportionellt valsystem vid val till en politisk församling är en fördelning av mandat på partier i proportion till respektive partis andel av rösterna. Proportionella valsystem kan också tillämpas i andra sammanhang. Eftersom röstandelarna mycket sällan ger helt exakta proportioner, måste systemet kompletteras med avrundningsregler

Demokratin kan gynnas av nytt valsystem Forskning & Framste

Valsystemen i Frankrike och Sverige, fördelar och

majoritetsvalsystem? - Flashback Foru

1 En tanke på Många förlorade år på grund av mellanmjölkens politik Lennart Hall 23 augusti, 2020. tack och lov har vi inte majoritetsval i Sverige. då skulle vi ibästa fall bara ha några enstaka sverigedemokrater i riksdagen Sverige har ett proportionellt valsystem. Göran Persson tog för ett tag sen upp frågan om Sverige istället skulle ha majoritetsval i enmansvalkretsar. Hur tror ni det skulle förändra den politiska bilden i Sverige, med tanke på antal partier. Vilka skulle samarbeta med vilka

Sverige övergick från majoritetsval till proportionella val vid rösträttsreformen 1907-1909. Statsvetarprofessorn Leif Lewin vid Uppsala universitet menar att man genom detta nya proportionella valsystem gjorde nödvändigheten att samarbeta till en dygd i Sverige Majoritetsval och proportionella val. En fördjupande genomgång (6:28 min) där samhällskunskapsläraren Janne Mitterer tillsammans med en kollega redogör för hur ett majoritetsvalsystem (som t.ex. används i Storbritannien och USA) samt ett proportionellt valsystem (som man bl.a. har i Sverige) fungerar Valsystem är olika metoder för att förvandla resultatet av ett val eller en. I Sverige har vi i stället ett proportionellt valsystem. Partierna får mandat i riksdagen efter hur stora de är, så länge de klarat spärren på fyra procent. Det finns en avgörande skillnad mellan majoritetsval och proportionella val Majoritetsval i enmansvalkretsar Motion - Riksdage . Majoritetsval i enmansvalkretsar är personval i dess renaste form. Interna partiprocesser sätts åt sidan. Enskilda kandidater och deras idéer hamnar i centrum när väljarna ska avgöra vem som ska representera dem. Alla människor i Sverige får en egen representant i riksdage

TV: Så fungerar valsystemet i Storbritannien SVT Nyhete

Har Sverige blivit fattigare? · Ekonomihandboken

hur många allmänna val har vi i sverige 28 August, 202 Olika statsskick. By albin januari 14, 2021 mars 15th, 2021 No Comments. Viktigt att veta om statsskick är att de beroende på politiskt styre också har olika typer av val. De valen i sig är demokratiska, men har stor påverkan på det politiska livet i varje nation. Valsystemen delas upp i två huvudsakliga kategorier: majoritetsval samt. Storbritanniens majoritetsval i drygt 650 enmansvalkretsar är också en spegel av landets vardag. Ta del av våra användarvillkor Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig - och vad vi använder dem till

Majoritetsval cementerar s-styret skriver forskaren Lauri Karvonen på DN debatt 9/6 och presenterar olika alternativa modeller för majoritetsval som alla visar hur Socialdemokraterna blir totalt dominerande i riksdagen. Självfallet har han rätt så länge nuvarande fyra borgerliga oppositionspartier inte förmår att ena och samla sig kring ett gemensamt alternativ utan slösar sina. Demokratiska modeller i Sverige. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Beskriv först vilka av de demokratiska modellerna (varianterna) vi använder oss av i Sverige. Diskutera sedan vilka för- och nackdelar de demokratiska modeller vi valt i Sverige har ett demokratiskt perspektiv Australien har en egen variant av majoritetsval med alternativröstning. Väljaren får kryssa för ett andrahandsalternativ. Tegnell tror inte på allvarligt läge i Sverige,. Så fungerar USA:s valsystem. Egentligen röstar amerikanerna inte på kandidaterna, utan på ansiktslösa elektorer som sedan väljer president. SvD förklarar det indirekta valsystemet. Varför har USA elektorer? Det fastställdes i grundlagen 1787 med dess fördelning mellan lagstiftande, verkställande och dömande makt Jag har letat efter information men inte hittat något om detta dvs underhuset är ena halvan majoritetsval och den andra halvan proportionell. Förbundsrådet, dvs senaten, utses av federadionssubjektens parlament, Precis som man inte kan säga att Reinfeldt styr ensam i Sverige styr Putin ensam i Ryssland

Maktdelning i det svenska statsskickat

Sedan 2011 har det funnits ett tillägg så det blir 121 ledamöter så det inte ska kunna bli jämna röster. Ett så kallat utjämningsmandat. Endast sedan 1996 har Nya Zeelands politiska system cirkulerat runt ett valsystem, med en sammankoppling från både majoritetsval och proportionellt val. Folket har rätten att rösta på både en kandidat och på ett parti Förre socialdemokratiske statsministern Ingvar Carlsson tycker att Sverige borde byta valsystem...

Skräp-ön i Stilla Havet är nu tre gånger större än Frankrike

Om Sveriges regionala förutsättningar talar emot majoritetsval finns dock andra förutsättningar som talar för. Sverige är trots allt ett relativt homogent land, med ett gemensamt språk, små sociala skillnader och frånvaro av etniska och religösa konflikter. Det är i sådana länder majoritetsmodellen har goda möjligheter att fungera Sverige har ett proportionellt valsystem. Göran Persson tog för ett tag sen upp frågan om Sverige istället skulle ha majoritetsval i enmansvalkretsar. Hur tror ni det skulle förändra den politiska bilden i Sverige, med tanke på antal partier Jag har tre argument mot monarkin:. För det första strider ärvda ämbeten mot demokratins princip. Visserligen saknar monarken sedan 1970-talet formella maktbefogenheter och bland konstitutionella monarkier intar Sverige på det sättet en särställning i och med att monarken inte bidrar till regeringsbildningen, inte är formell ÖB, inte avkrävs underskrifter i offentliga ärenden etc. Deras valsystem med majoritetsval i enmansvalkretsar har brukat ge tydliga utslag. En annan styrka i systemet med majoritetsval i enmansvalkretsar är att valutslagen i regel blir mycket tydliga. Borgarståndet hade genom majoritetsval utsett Kronprins Fredrik till sin man för svenska tronen

Har man kommit så här långt kanske någon lite kliare republikan invänder att det faktum att vi har monarki i Sverige kanske i sig inte är odemokratiskt, men att det väl ändå är odemokratiskt att personen som innehar statschefsämbetet inte tillsätts genom val, utan genom börd. Monarkin demokratiskt förankra Majoritetsval Används bland annat i USA och Storbritannien. Landet är uppdelat i valkretsar. Varje valkrets har en plats i parlamentet. Den kandidat med flest röster (relativ majoritet) vinner platsen i parlamentet. Ex: 13% 29% 27 % Detta system leder till tvåpartisystem och starka och effektiva parlament 5 Sverige har fått ett nytt politiskt landskap med strikt blockpolitik. Den logiska konsekvensen av det systemskiftet borde vara att vi byter valsystem och övergår till majoritetsval. Det skriver förre S-ledaren och statsministern Ingvar Carlsson i en nyutkommen bok Information och desinformation om Kuba och dess valsystem. Det sprids mycket desinformation om Kuba och dess valsystem. Vi försöker räta ut frågetecknen. Först lite om rapporteringen på Sveriges Radio, därefter följer en beskrivning av det kubanska valsystemet. På Sveriges Radio fortsätter Lotten Collin sina ovederhäftiga rapporter Sammanfattning. I denna rapport analyseras hur valsystem påverkar nivån på kvinnorepresentationen inom politiken i Europeiska unionen. Undersökningar baserade enbart på statistik visar tydligt att de medlemsstater som har den högsta andelen kvinnliga förtroendevalda (Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna) också har proportionella eller blandade valsystem

Malmö | Travel Forum

Eftersom USA har majoritetsval och man redan från början, i många fall, vet vem som ska segra i många av valen till senator och guvernör, struntar man i att gå att rösta Conservative fick 43.6% av rösterna, MEN har 56.1% av platserna i parliamentet. Detta pga att Labour och Liberal Democrats förstör för varandra. Samma sak skulle kunna hända i Sverige med M, SD, KD om man hade samma valsystem View Valsystemochideologier (1).pdf from CSRE 125V at Stanford University. Valsystem Proportionellt valsystem Vad menas? I ett proportionellt valsystem har man förhållandevis stora valkretsar Det finns argument för och emot majoritetsval.* Personligen är jag för positivt inställd, och denna min preferens har inte blivit svagare av Sverige demokraternas framgå ngar i opinions mätningarna.. Nu tycker jag inte att man ska förespråka ett visst valsystem därför att det kan förväntas ge upphov till ett visst slags partirepresentation

Bara en procent av skogen skyddad | SVT Nyheter

Majoritetsval eller proportionellt - Flashback Foru

Den viktigaste formen av val är allmänna val, vilket innebär att väljarna i en stat eller i en del av en stat väljer representanter till en beslutande församling (parlament, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige eller liknande). Vid allmänna val går man till en vallokal, vanligtvis tillfälligt inrättad i en offentlig lokal och lägger valsedeln i en valurna Sverige har fått ett nytt politiskt landskap med strikt blockpolitik. Den logiska konsekvensen av det systemskiftet borde vara att vi byter valsystem och övergår till majoritetsval Val till kommunfullmäktige i Eda - Partier och valsedlar. Här är de partier som anmält deltagande. iP-IDROTTSPARTIET-Rädda Stadshagens IP! Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet utkast står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning Om demokrati och majoritetsval av Hamas. :: CHRISTIAN BRAW, docent och författare, skriver i en artikel om demokratin under rubriken Demokratins norm och gräns. Med tillstånd av Rondellen, red. Bo Norberg, återges här nedan texten som också har aktualitet till veckans debatt kring SSU, Mona Sahlin, (s) och frågan om antisemitism. ***

samhällskunskap - en övning gjord av Albin1616 på Glosor.eu. Majoritetsval (i enmansvalkretsar) Den kandidat eller det parti som får flest röster får det enda mandatet (the winner takes it all). Länder som har detta valsystem har i regel bara två stora partier som oftast leder till att ett av dem får majoritet i parlamente Normlöshetens konsekvenser. av Hans Li Engnell | okt 20, 2021 | barn och unga, normer, Okategoriserade, skolan, socialdemokraterna, svensk politik, utbildning, Värdegrunden | 86 Kommentarer. När jag växte upp fanns det saker man bara inte gjorde. Och om man ändå gjorde dem, fick det konsekvenser. Man gav sig inte på äldre eller mycket. Man pratar mycket om regelverket - om det ska vara majoritetsval i enmansvalkretsar eller proportionella val som i Sverige, om det ska finnas en författningsdomstol, om ämbetsmän ska kunna fällas för sina tjänstebeslut och så vidare - men det sägs föga om det som verkligen spelar roll, nämligen vad människorna har i skallen Enmansvalkrets. Valen kan ske i en röstningsomgång eller i flera röstningsomgångar, med enkel överförbar röst, med bordametoden och med krav på absolut majoritet eller relativ majoritet. Exempel på länder med majoritetsval i enmansvalkretsar är Frankrike, Storbritannien, USA, Kanada och Australien (till representanthuset; senaten. Förklara med Storbritannien och Sverige som exempel skillnaden mellan majoritetsval och proportionella val. Nackdelen är att det är svårt med majoritetsregeringar och ännu ovanligare för ett parti att kunna ta en majoritetsregering själv pga fler småpartier ; Bild: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Brexit,Storbritannien,Big Ben,Union Jack

Olika. I det engelska parlamentsvalet nyligen fick Ukip, det EU-kritiska partiet, 13 procent och blev tredje största parti. Av totalt 650 platser i parlamentet fick Ukip dock bara ett mandat och ordförande Nigel Farage avgick med omedelbar verkan. Sverigedemokraterna blev lika stora som Ukip i det svenska valet, vilket gav partiet 49 platser av riksdagens 349 mandat Det tyska förbundsdagsvalet på söndag rymmer inslag som är främmande i en svensk väljarvardag. Tyska väljare har något som vi saknar, nämligen en andra chans. Hälften av de 656 mandaten i förbundsdagen tillsätts genom majoritetsval i enmansvalskretsar.Den andra hälften fördelas proportionerligt, precis som i Sverige. En liten detalj i sammanhanget är att röstsedlarna därmed se

Skillnader I Olika Valsystems Påverkan På

USA och Sveriges valsystem. av Christine de Pizan i fre sep 04, 2020 10:45 am. Sverige o Monarki o Demokratiskt samhälle o Allmänna val o Rösträtt o 8 partier o Riksdag/Regering USA o Republik o Röster o Omval o Kongress, delstater Sammanfattning Sverig USA:s valsystem kallas vinnaren tar allt. Valsystemet är indirekt Det valsystem som Sverige har, som kallas proportionellt, medför att väljarna representeras i parlamentet utifrån hur stort väljarstöd de fått. Det kan låta självklart, men är inte det. Alla valsystem har förenklingar och för- och nackdelar. Spärren för små partier är på fyra procent nationellt i Sverige Majoritetsval innebär juatt i varje valkrets väljs den som får flest röster, i stället för attmandaten fördelas proportionellt. USA har ju majoritetsval, vilket år 2000(och tre gånger tidigare i USA:s historia) resulterat i att den kandidat somfick flest röster inte blev president. Sådant händer då och då i system medmajoritetsval

Tyskland har ett blandat valsystem med inslag av både proportionellt val och majoritetsval. Alla ledamöter väljs samtidigt, och alla väljare har två röster - en i det majoritära och en i. Tyskland är världens tredje största handelsnation efter USA och Kina. Sociala förhållanden 100 år sedan kvinnlig rösträtt i sverige. By . Thursday, August 27 th, 2020, August 27 th, 202 Majoritetsval syftar till att få fram en tydlig vinnare i varje valkrets I pluralitets system vinner den som får flest röster I majoritära system vinner den som får 50+% Proportionella valsystem Mandatfördelningen sker i proportion till röstandelar Listor med kandidater används på en mängd olika sätt slutna listor Öppna listor Val i sverige Allmänna val var fjärde å

Ex-statsminister vill byta valsystem | Aftonbladet