Home

BNP Norge 2022

Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Norge - BNP. 1960-2020 Data | 2021-2023 Prognos Her finner du oversikt over noen sentrale nøkkeltall i norsk økonomi. Du kan finne figurer for utviklingen i bruttonasjonalproduktet (BNP), Norges utenriksøkonomi, med blant annet de viktigste handelspartnere, prisvekst, boligprisutvikling, renter, gjeldsrate og arbeidsledighetstall Den dramatiska nedgången orsakad av coronakrisen märks tydligt för 2020 års siffror. Sveriges BNP föll med 2,8 procent under året, ett något mildare fall än för OECD länderna där snittet blev -4,7. Spanien, Storbritannien, Italien och Grekland hade stora fall i BNP på närmare 10 procent US Dollar (2020) Luxemburg: 115874: Schweiz: 86602: Irland: 83813: Norge: 67294: USA: 63544: Danmark: 60909: Singapore: 59798: Island: 59261: Nederländerna: 52304: Sverige: 51926: Australien: 51812: Qatar: 50805: Finland: 49041: Österrike: 48105: Tyskland: 45724: Belgien: 44594: Israel: 43611: Kanada: 43242: Nya Zeeland: 41792: Storbritannien: 40285: Frankrike: 38625: Italien: 31676: Sydkorea: 31489: Bahamas: 28608: Malta: 27885: Brunei: 2746

Oljeinkomsterna och utvecklingen av tjänstesektorn har gjort Norge till ett av länderna med den högsta bruttonationalprodukten (BNP) per capita i världen. Olja- och gassektorn står för omkring 25 procent av landets BNP. Norge har goda förutsättningar för fiske och uppfödning av fisk och skaldjur Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Norge - BNP-tillväxt. 1978-2021 Data | 2022-2023 Prognos Nya prognoser: Norge klarar krisen bättre än Sverige. Norges BNP föll med 5,1 procent under första halvåret, när stora delar av landet var nedstängt. Men för helåret väntas ett mindre minus än exempelvis Sverige

Norge - BNP 1960-2020 Data 2021-2023 Progno

Norsk økonomi - SS

BNP - internationellt - Ekonomifakt

 1. sta budgetunderskottet i sin statskassa
 2. skade med 2,8 procent under 2020. Under det tredje kvartalet 2020 började efterfrågan att stiga och leveranskedjorna började fungera igen
 3. BNP används som ett mått för att beskriva ekonomisk tillväxt och publiceras kvartalsvis. Säsongrensat och jämfört med det första kvartalet 2020 drivs huvuddelen av nedgången i BNP av fallande export och hushållskonsumtion
 4. Beskrivning: Kartan som visas här visar hur BNP - per capita (PPP) varierar efter land. Färgskuggan i landet motsvarar indikatorens storlek. Ju mörkare färgskärmen desto högre värde. Informationskälla: CIA World Factbook - Om inte annat anges är informationen på denna sida korrekt från och med 1 januari, 2020

BNP per invånare - Globali

 1. Under första kvartalet 2020 landade BNP-indikatorn på -0,3 procent, och har nu krympt till 8,6 procent under andra kvartalet visar SCB:s siffror
 2. Aktuelle værdier, historiske data, prognoser, statistik, diagrammer og økonomisk kalender - Norge - BNP-vækst. 1978-2021 Data | 2022-2023 Prognose
 3. ära uppgifter. Att nedgången inte är större än så överraskar ekonomer, som ändå menar att siffran ännu kan komma att revideras
 4. Beskrivning: Kartan som visas här visar hur Statsskuld varierar efter land. Färgskuggan i landet motsvarar indikatorens storlek. Ju mörkare färgskärmen desto högre värde. Informationskälla: CIA World Factbook - Om inte annat anges är informationen på denna sida korrekt från och med 1 januari, 2020. Se också: Statsskuld stapeldiagram
 5. isteriet släppte i slutet av maj, där BNP-fallet upattades till 5,3 procent under 2020. En snabbare återöppningstakt än befarat, och positiva effekter av den danska regeringens stödpaket är två av orsakerna till att prognoserna nu skruvats upp
 6. EU:s medlemsländer bör enligt regelverket inte ha en statsskuld som överstiger 60 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Flera länder har dock högre statsskuld än 60 procent av BNP
 7. Historiskt stort BNP-ras. Men vad betyder det - egentligen. Med hjälp av tre ekonomer reder SVT:s reporter Oscar Gyllander ut varför du ska bry dig om de här siffrona. - Det har en.

Bruttonasjonalprodukt (BNP) BNP 2020. Land US Dollar (2020) USA: 20936600000000: Kina: 14722730697890: Tyskland: 3806060140125: Storbritannia: 2707743777174: UNA Norway Bli FN-skole Om oss Ledige stillinger Snarveier. Ordliste Avtaler FN-dager ILO FN-filuren FNs offisielle. Norges BNP per innbygger på 4. plass i Europa Publisert: 21. desember 2020 Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger var 47 prosent høyere enn gjennomsnittet for EU i 2019. Luxembourg, Irland og Sveits topper rangeringen

Norge - Globali

BNP historiskt . Om man studerar BNP och bruttonationalprodukten ur ett historiskt perspektiv från 1980-talet och till idag kan man se att sjutton av tjugo av de länder som hade högst BNP då fortfarande är det länder som har högst BNP idag. Detta innebär att alla utom tre länder har varit desamma under ungefär 40 års tid Bruttonationalprodukt per indbygger (BNP) udtrykker værdien af alle varer og tjenester som produceres i et land i løbet af et år, minus de varer som bliver brugt i denne produktion. Summen divideres med antal indbyggere i landet. BNP per indbygger er en noget usikker størrelse og viser ikke de uligheder eller skæv fordeling af indkomsten, der kan være i et land BNP-indikatoren viser fald i første kvartal af 2021. 17. maj 2021 . BNP-indikatoren peger i årets første kvartal på et fald på 1,5 pct. i det sæsonkorrigerede BNP sammenlignet med fjerde kvartal 2020 Norge fortsätter att vara världens mest kreditvärdiga land. Sverige intar en hedrande fjärdeplats med Finland precis efter sig. Blackrock, en stor internationell kapitalförvaltare, har ställt samman senaste kvartalets index över 48 länders kreditvärdighet. Ett index som presenteras i dag. Blackrock sammanställer sitt index utifrån finansiella da..

Den ekonomiska tillväxten (BNP) Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka närings-grenar som har ökat, och. Nominell BNP (BNP i rörliga priser): BNP som inte justerats för inflation utan mäts i aktuellt års prisnivå. Real BNP (BNP i fasta priser): BNP justerat för inflation baserat på ett visst års prisnivå, vilket gör det mer lämpat för att jämföra över tiden.Fasta priser används nästan uteslutande i flerårs statistik för att räkna bort förändringar som beror på inflationen

Större stimulanser i Norge och Danmark - Ekonomifakta

Norge - BNP-tillväxt 1978-2021 Data 2022-2023 Progno

 1. • Norge och Färöarna var de enda länderna där kulturell verksamhets andel av BNP ökade över tid. • I Finland och Danmark förändrades inte den kulturella verksamhetens andel av BNP under tidsperioden. I Danmark utgjorde utgifterna för kulturell verksamhet 0,7 procent av landets BNP konstant under hela perioden
 2. s konsekvenser, på närmare 200 miljarder kronor både förra året och i år, så finns det redan under kommande år ett högre finanspolitiskt.
 3. Oväntat litet BNP-fall för norsk ekonomi 5 juni 2020 08:38 Norges ekonomi exklusive oljesektorn krympte med 4,7 procent i april jämfört med månaden före, enligt landets statistikbyrå SSB
 4. GDP (current US$) from The World Bank: Data. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files
 5. krympte med 5,1 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet.
 6. Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst. 2021-10-27 17:39. X. BNP AC Norske Sel PM 4046 NOK. ISIN. NO0010907553. Risikokategori. Barriereavhengig
 7. Miljøgrupper har kritiseret Norge for manglende begrænsninger på udvinding og produktion af olie og gas. I 2016 blev staten sagsøgt af miljøorganisationer for brud på løftet i grundloven om at beskytte naturen og miljøet på vegne af fremtidige generationer, men en norsk højesteret afviste sagen i 2020

Nya prognoser: Norge klarar krisen bättre än Sverig

Etlas prognos: Bruttonationalprodukten krymper med åtta procent, hotell- och restaurangbranschen dyker med 30 procent. Nästa år ökar däremot BNP med fyra procent. Ekonomi. 25.5.2020 Diagram 2.1 BNP-prognoser för 2020 Procentuell förändring från föregående år Källa: IMF Tabell 2.1 BNP i omvärlden och svensk exportmarknad Danmark 2,2 2,8 -2,7 2,9 3,5 Norge 1,1 0,9 -0,8 2,7 2,2 . se 1 1. Ekonomisk politik. Ekonomisk politik.. The Gross Domestic Product per capita in Norway was last recorded at 90884.61 US dollars in 2020. The GDP per Capita in Norway is equivalent to 720 percent of the world's average. GDP per capita in Norway averaged 61708.67 USD from 1960 until 2020, reaching an all time high of 92123.71 USD in 2019 and a record low of 23167.44 USD in 1960. This page provides the latest reported value for. Norge Sverige. UPPDATERAD PROGNOS: ARBETSMARKNADEN OROAR 6 Utvecklingen av BNP under första och andra kvartalet 2020 speglar i de flesta länder i relativt hög grad omfattningen av och hanteringen av covid-19. Tillväxten i OECD-området föll unde Norway's economy continued to expand during 2019 thereby increasing employment that fed into an expansionary office market. Consequently, the vacancy rate in Oslo fell to a record low of 5.7% by end 2019, down from the peak of 8.6% seen in 2016. Development activity increased although most of the new premises that came to market were pre-let

1 . BNP Paribas S.A. Norway Branch Cash Management Fee Schedule Valid from 01.12.2020 NR 5 2020 . 12 juni . Svensk ekonomi är nära förbunden med omvärlden genom handel, investeringar och finansiella marknader. Dessutom är många av de händelser som påverkar ekonomin är gemensamma för Sverige och omvärlden. Det gör att den svenska BNP-tillväxten nära följer den hos våra viktigaste handelspartner God bnp-tillväxt överraskade ekonomer - Finlands ekonomi är seg. Publicerad 27.11.2020 - 10:47. Uppdaterad 27.11.2020 - 11:03. Det ekonomiska läget ljusnar 2021, tror ekonomer. Kontteja. % av BNP 12 10 Sverige Norge 2018 Storbritannien Konta nter USA Kort bet./person 500 400 300 200 100 Euroområdet Kanada Kort Kontanter % av BNP 12 10 Sverige Norge 2018 Storbritannien 2/19/2020 10:28:33 AM.

Norges bnp rasar - dubblar uttaget ur oljefonde

BNP-vækst i europæiske lande, EU og USA, 2020 Anm.: For Norge er vist væksten i fastlandsøkonomien. For Norge som helhed faldt BNP 0,8 pct. i 2020. Kilde: Macrobond, Eurostat, Statistisk sentralbyrå (NO), Office for National Statistics (UK), Danmarks Statistik og egne bereg-ninger Board of Directors of BNP Paribas met on 30 July 2020. The meeting was chaired by Jean Lemierre and the Board examined the Group's results for the second quarter 2020 and endorsed the interim financial statements for the first half of the year bnp bnp per person pps, usd bnp tillvÄxt procent 1 375 21 104 5 488 19 485 51 599 41 174 43 355 59 774 total bnp miljarder pps, usd total bnp miljarder ppp, usd (2017) norden eu japan usa bnp per person ppp, usd bnp tillvÄxt procen 23.09.2020 Covid-19 Information Expansion in the Nordics, in Sweden and in Denmar 2020 och en uppgång lika mycket under 2021. Responsen från regeringar inom euroområdet har varit stora. Insatserna varierar, men många länder har aviserat direkta åtgärder på i storleksordningen 1,5-2 procent av BNP, med Tyskland i topp på 4 procent. Statliga lånegarantier kan i vissa fall motsvara upp till 10 procent av BNP. Enligt de

Video: Norge - Ekonomi Utrikespolitiska institute

Lista över länder efter BNP - Wikipedi

Lista över länder efter BNP (PPP) per capita - Wikipedi

 1. Figur 53: Norrbottens deltagande i Horsiont 2020-programmet indelat i programområden..... 126 Tabeller Tabell 1: Antal arbetsplatser efter storleksklass - Data från Sverige och Norge från år 2012, dat
 2. 2020: BNP-tillväxt 2021: 2020-03-20 SEB Huvudscenario -2,7 3,4 2020-03-24 ESV Huvudscenario 0,4 1,9 Alternativscenario 1 -1,0 2,7 Norge NOK ~95-120bn 3-4% av BNP NOK 167bn 5,2% av BNP NOK 56bn 1,8% av BNP Sverige SEK 84bn, 1,7% av BNP Fullt utnyttjat SEK 335bn 7% av BNP
 3. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 4. Nedgang i BNP. En økning i næringslivets satsing til tross, så indikerer de foreløpige tallene en tilnærmet nullvekst i Norges samlede FoU-utgifter fra 2019 til 2020

Finland - Varför så låg BNP jämfört med Sverige? Politik: utrike Sveriges BNP-indikator ökade mer än väntat i kvartalstakt i tredje kvartalet. SCB:s BNP-indikator visar på att Sveriges BNP ökade med 1,6% i september, säsongsrensat och jämfört med föregående månad. Jämfört med motsvarande månad 2020 låg ökningen på 3,3%. För det tredje kvartalet ökade BNP med 1,8%, säsongsrensat och. Det visar BNP-indikators preliminära sammanställning, enligt SCB. För det tredje kvartalet som helhet ökade BNP med 1,8 procent, säsongsrensat och jämfört med föregående kvartal. Väntat var en tillväxt på 0,8 procent, enligt infronts sammanställning

BNP per capita är också bland de högsta i världen, men det som kanske är mest talande är att Norge är landet där Tesla har blivit en folkbil. Det finns flera anledningar till att Tesla har blivit det bäst säljande märket i Norge, det handlar inte bara om goda inkomster hos befolkningen EU's samlede bnp faldt 11,9 procent i andet kvartal i år. Særligt hårdt ramt er Spanien med et fald på 18,5 procent og Portugal med et fald på 14,1 procent. - Den britiske økonomi skrumpede med astronomiske 20,4 procent. Tyg på den - 20,4 procent. Det får et fald på 7,4 procent til at blegne. Norge slår os med et mulehår i andet.

BNP Paribas Head of Engagement comments milestone decision for climate by Power company in Asia, CLP Group A milestone decision for the climate by one of the major Power companies in Asia, following engagement with a group of investors co-led by BNP Paribas Asset Management! Read more on the website: www.linkedin.co Norges Bank is the central bank of Norway and shall promote economic stability in Norway. Norges Bank also manages the Government Pension Fund Global. The central bank does not offer any banking services to the general public Finland, Norge och Sverige. Securities Carnegie Securtities erbjuder institutionella kunder tjänster inom analys, mäkleri och 2020 blev en nedgång i BNP på omkring 3,5 procent enligt IMF. Att vaccinering redan påbörjats globalt möj-liggör snabbare normalisering än förväntat BNP-gapet har sedan fortsatt att öka under 2017 men konjunkturinstitutets prognos är att det ska mattas av under 2018. Vi befinner oss alltså just nu i en högkonjunktur men ändå har vi rekordlåga räntor? 2020-12-08. Så slår pandemin mot ekonomin:.

Oväntat litet BNP-fall för norsk ekonom

Gross domestic product (GDP) is the market value of all final goods and services from a nation in a given year. Countries are sorted by nominal GDP estimates from financial and statistical institutions, which are calculated at market or government official exchange rates.Nominal GDP does not take into account differences in the cost of living in different countries, and the results can vary. island. island landsfakta folkmängd, folkgrupper, religion, spädbarnsdödlighet, medellivslängd, läskunnighet, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta m

Norge har tjent milliarder på kvinnene | Utrop

Fakta om Norge Nordiskt samarbet

Stark norsk BNP-siffra Norges BNP, för fastlandet, steg med preliminära 0,4 procent under det tredje kvartalet 2014 jämfört med det närmast föregående kvartalet. BNP 20 november 2014 09:26. Teknikföretagen ser djupare fall i Sveriges BNP 19 november 2020 11:50 -20-15-10-5. 0. 5. 10. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Procent Italien. Tyskland. Spanien. Storbritannien. Sverige. Frankrike. BNP. The Gross Domestic Product per capita in Norway was last recorded at 92556.30 US dollars in 2019. The GDP per Capita in Norway is equivalent to 733 percent of the world's average. GDP per capita in Norway averaged 61232.20 USD from 1960 until 2019, reaching an all time high of 92556.30 USD in 2019 and a record low of 23167.40 USD in 1960 IMPACT OF COVID-19: As of December 1, 2020, 334 deaths had been attributed to the pandemic in Norway, and the economy was forecast to contract by 2.8 percent for the year

Norway Salmon Price is at a current level of 6.62, down from 7.15 last month and up from 5.67 one year ago. This is a change of -7.41% from last month and 16.75% from one year ago. Report. IMF Primary Commodity Prices italien. landsfakta italien folkmängd, folkgrupper, religion, spädbarnsdödlighet, medellivslängd, läskunnighet, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta m 2. Tromsø och det magiska norrskenet. Tromsø ligger mitt i norra Norge och brukar kallas Arktis huvudstad. Om du har norrsken, valsafari, midnattssol och episka naturupplevelser på önskelistan har du alla anledningar att åka hit.Lyngenfjord har perfekta förhållanden för toppturer och vandring. Om du är mer intresserad av samernas kultur ska du ta dig till Karasjok eller Alta Vi på Handelsbanken har hjälpt generationer att ta kloka beslut kring sin ekonomi. Vi finns här, nära dig i din vardag

BNP Paribas Norway - The bank for a changing worl

 1. . Det beror på hur snabbt världs
 2. Sveriges statsskuld. 1 994 128 217 383 SEK. Baseras på den enligt Riksgälden aktuella statsskulden 2020-05-31 som uppgick till 1 129 350 000 000 SEK, samt Riksgäldens prognos att statsskulden kommer uppgå till 1 488 000 000 000 SEK i slutet av 2020
 3. att BNP sjönk med 2,8 procent under 2020. Under 2021 förvän - tas BNP stiga i takt med att allt fler får möjlighet att vaccinera sig. Även sysselsättningen återhämtade sig något under hösten men nya och skärpta restriktioner i november resulterade i att sysselsättningstillväxten stannade av. Konjunkturinstitute
 4. Fredag 30 oktober 2020: Detta händer idag. Börs 30 okt 2020, kl 07:41. Finwire / Breakit
 5. Provided to YouTube by DistroKidBNP OHG 2020 (feat. MaxiTaxi) · 6ixpackBNP OHG 2020 (feat. MaxiTaxi)℗ 6IXPACKReleased on: 2019-09-18Auto-generated by YouTube
 6. 2020: BNP utv. 0,9 %: kv 2 -21 jmf m. kv 2 -20: BNP prognos: 4,6 %: helåret 2021: BNP per capita: 481 300 kr: 2020: Inflation, KPIF: 2,8 %: sep -21 jmf sep -20: Reporäntan: 0,00 %: just nu: Statslåneräntan 30:e nov-0,10 %-0,09 % 0,51 %: 30 nov 2020 30 nov 2019 30 nov 2018: Statens resultaträkning: 111 Mdkr (107 Mdkr) 2019 (2018.
Invånare i Norge 2021 - norge statsskick, yta, folkmängd

Djupdykning för svensk ekonomi - största BNP-raset på 40 år. Torsdag 6 aug 2020 208. Svensk BNP sjunker med 8,6 procent under andra kvartalet 2020. Enligt SCB som tagit fram siffran är raset i BNP det största för ett enskilt kvartal sedan 1980. Men enligt finansminister Magdalena Ande.. pa 2020 strategin. En övervägande del av den FoU som utförs i Sverige sker i företagssektorn, vil-ken står för omkring 70 procent av de totala FoU-utgifterna, samtidigt som hög-skolesektorn står för omkring 25 procent. Forskning som utförs i övrig offentlig sektor är i Sverige marginell, medan den i exempelvis Norge, Nederländerna oc Jobs and careers : all our job offers - BNP Paribas. Our Job offers in the world. 1261 offers in America. 1973 offers in Europe. 525 offres Asie - Pacifique. 30 offers in Africa. Our employees tell it best. Our 'Company Purpose'

Sveriges BNP - Statistiska Centralbyrå

Nordisk Ministerråd - PolitikNord2020-731. MENU. Förord. Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Det är Nordiska ministerrådets vision för det nordiska samarbetet. Det innebär att vi tillsammans ska arbeta aktivt för att säkerställa att utvecklingen är hållbar och att våra länder är. Entrepreneurial Investments. 1,132 BNP Paribas Wealth Management interviewed more than 1,000 of the most successful entrepreneurs from around the world to uncover the investment strategies that has driven their portfolio allocation in 2019 and beyond. 0,000. entrepreneurs interviewed Norge och Sverige ligger nästan på samma nivå, 3,8 procent i Norge respektive 3,9 procent i Sverige. Det är intressant eftersom vi vet att det finns fler personer i både Sverige och Norge som är över 80 år än i Danmark, och ändå är Danmarks budget högre i förhållande till BNP

Norges bruttonationalprodukt, BNP, ökade i kvartalstakt i

Hvis du accepterer cookies, vil dit besøg tælle med i vores webstatistik og hjælpe os med at optimere websitet. Hvis du vælger Nej tak til cookies, sætter vi kun de teknisk nødvendige cookies, og dit besøg vil ikke tælle med i vores webstatistik. Du kan ændre dit valg nederst på forsiden eller under brugerprofil, hvis du er. World Economic Outlook (October 2021) - GDP per capita, current prices. About Danmark och Norge har infört betydligt starkare finanspolitiska åtgärder än Sverige. Sverige har hittills presenterat satsningar på 2,6 procent av BNP. Samma siffror för Norge och Danmark är 4,6 respektive 4,1 procent av BNP. Båda länderna har också någon form av omsättningsstöd, något som Sverige fortfarande saknar Vill du veta mer om Nigerias största städer? Här är en uppdaterad lista efter antal invånare och storlek år 2020. Den federala republiken Nigeria är ett land som ligger i Västafrika. Det är det sjunde mest befolkade landet i världen med över 200 miljoner invånare. Till ytan är det världens 32:e största land med en yta på 923 768.

Kraftig nedgång i norsk ekonomi - Nyheter (Ekot

BNP Paribas Open organizers, including owner and billionaire tech mogul Larry Ellison, had hoped to re-schedule the canceled 2020 event for later in the year, but it never came together Tisdag 8 september 2020: Detta händer idag. Börs 8 sep 2020, kl 07:16. Finwire / Breakit

Norge - BNP 1960-2020 Data 2021-2023 Prognos

Norge BNP økonomi rigdom velstand velfærd benzin billig vejafgift penge livskvalitet oliefond naturressourcer nationaløkonomi. Norges bruttonationalprodukt (BNP) kommer fra olie og gas. Og mens nabolandet Sveriges andel af verdens BNP kun skrumpede med 13 procent, formåede Norge at øge sin andel med knap fem procent Nyhetsdygnet onsdag 29 april 2020 - DN.SE. Nyhetsdygnet. Onsdag 29 april 2020. Samtliga nyheter som publicerats under dygnet, i kronologisk ordning. Föregående dygn. Nästa dygn

Prognos: Sverige tredje minsta BNP-fallet i EU

Sveriges BNP-indikator ökade mer än väntat i kvartalstakt i tredje kvartalet. SCB:s BNP-indikator visar på att Sveriges BNP ökade med 1,6% i september, säsongsrensat och jämfört med föregående månad. Jämfört med motsvarande månad 2020 låg ökningen på 3,3%. För det tredje kvartalet ökade BNP med 1,8%, säsongsrensat och.

Hva er verdens fattigste land? / Spørsmål og svar / NordErik Dahle - Relationship Manager - Corporate and