Home

Räknas folkhögskola som eftergymnasial utbildning

vidaXL s - Hitta s hos vidaX

Eftergymnasial, postgymnasial eller tertiär utbildning är utbildning som sker efter sekundär utbildning.I Sverige är det utbildning som sker efter genomgången gymnasieskola.. Ett exempel på eftergymnasial utbildning är akademisk utbildning vid högskola eller universitet.I Sverige finns även kvalificerad yrkesutbildning, Yrkeshögskola och folkhögskola Eftergymnasial niv å. När du studerar Andra utbildningar och utländska utbildningar. Det räknas också som att du har en treårig gymnasieutbildning om du har läst klart någon av följande utbildningar: En allmän kurs på folkhögskola som har gett dig grundläggande behörighet för högskolestudier Om du ska studera på universitet, högskola, yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskola på eftergymnasial nivå i Sverige under längre tid än tre månader kan du ansöka om ett uppehållstillstånd för högre utbildning Enda skillnaden mellan dessa är att du kan bedriva forskning på Universitet. Annars är det samma typ av utbildning som ges, dvs grund- och kandidatutbildningar, samt magisterutbildningar. På folkhögskolan kan du både komplettera dina gymnasiebetyg och läsa kurser på eftergymnasial nivå, men du måste ha fyllt 18 år

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig utbildning. Om din dotter har påbörjat studier på gymnasienivå på folkhögskolan, och har studiebidrag, så bedöms du som försörjningsskyldig enligt lagen Till eftergymnasial utbildning räknas förutom högskoleutbildning även olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning Nära 10 procent av de utrikes födda 16-64 år har förgymnasial utbildning som är kortare än nio år, det vill säga saknar grundskolekompetens Utbildningen. Grundutbildningen till kontakttolk är en ettårig eftergymnasial yrkesutbildning som ges av studieförbund och folkhögskolor. Utbildningen är på halvfart och sker på plats eller på distans. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information. Utbildningen består av följande delkurser: Introduktionskurs (30 studietimmar. En eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill arbeta med att inspirera människor till att behålla god hälsa och förebygga ohälsa. I över 35 års tid har Jakobsbergs folkhögskola bedrivit utbildningar inom hälsa. 1000 kr. Bekräftelseavgift räknas som ett förskott på terminsräkningen

Vad är en eftergymnasial kurs på folkhögskola

  1. utbildningen pågår, men inte samma kursnummer som utbildning som startade t.ex. 2016 eller 2018. Syftet är att kunna följa deltagare genom folkhögskolan. Kurstyp Ange kurstyp. För information om hur deltagare på tolkutbildningar ska rapporteras, se Kursnamn nedan. Kursinriktning Ange inriktning på kurs. Kursnamn Ange kursens namn
  2. räknas. Studier på eftergymnasial nivå • Vissa yrkesutbildningar på folk-högskolan är på eftergymnasial nivå (d.v.s. samma nivå som högskolan) och på den nivån kan du få studie-medel i 240 veckor. Dessa kurser är markerade med eftergymnasial på folkhögskola.nu. Längre tid för dig som fyllt 40 år Om det finns.
  3. Frågan i formuläret om utgiftsbudget och om ansökningsbelopp kan verka onödiga med tanke på ovan förklaring men för närvarande, som systemet är uppbyggt, kan vi inte anpassa innehållet i frågeformuläret. Förhoppningsvis i framtiden. Men hoppas på din förståelse. Fråga: Räknas Folkhögskola som eftergymnasial utbildning? Svar: J
  4. Eftergymnasial, postgymnasial eller tertiär utbildning är utbildning som sker efter sekundär utbildning.I Sverige är det utbildning som sker efter genomgången gymnasieskola.. Ett exempel på eftergymnasial utbildning är akademisk utbildning vid högskola eller universitet.I Sverige finns även kvalificerad yrkesutbildning, Yrkeshögskola och folkhögskola STUDIEMEDEL
  5. er på eftergymnasial nivå på fhsk räknas de in i de 12 ter

Skillnad mellan studier på Folkhögskola och Högskol

Vad är skillnaden mellan folkhögskola och högskola? • Vad

Studiehjälp kan du söka om du t ex studerar på Komvux eller på Folkhögskola och utbildningen räknas som gymnasienivå. Studiehjälp kan sökas fram t o m vårterminen det år man fyller 20 år. Studiemedel kan du söka för olika typer av utbildningsnivåer från gymnasienivå till eftergymnasiala utbildningar som syftar till att stärka skyddet av sjukpenninggrundande inkomst, förkortad SGI, för studerande. Förslaget som lämnas i denna promemoria innebär att nuvarande SGI-skydd utvidgas till att även omfatta de studerande som inte uppbär studiemedel. Detta under förutsättning att studierna bedrivs på eftergymnasial nivå (2010:800), eller motsvarande utbildning vid folkhögskola, som motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier, och 5. utbildning på heltid vid universitet eller högskola, inom yrkeshögskolan eller på eftergymnasial nivå inom folkhögskolan, som motsvarar sammanlagt längst ett års heltidsstudier, för den som deltar i jobb- oc Studera vid högre utbild­ning. Om du ska studera på universitet, högskola, yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskola på eftergymnasial nivå i Sverige under längre tid än tre månader kan du ansöka om ett uppehållstillstånd för högre utbildning. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige. English (engelska Visa komvuxutbildningar.se som: Jag undrar om det finns någon väsentlig skillnad mellan att utbilda sig till behandlingspedagog på folkhögskola eller YH, är det lättare att få jobb genom någon särskild? Jag vet att fhsk räknas som gymnasial nivå och YH som eftergymnasial nivå,.

Folkhögskolornas korta kurser tappade mer än varannan deltagare 2020. Statistiknyhet från SCB 2021-03-30 9.30. Coronapandemin sätter avtryck på folkbildningen. Under 2020 deltog 20 000 personer i korta kurser på folkhögskolan jämfört med drygt 50 000 ett vanligt år. För långa kurser var det ingen skillnad i antal deltagare Om man vill söka till en annan eftergymnasial utbildning, t. ex inom KKU, Folkhögskola eller Yrkeshögskola, då kan man klara sig med med att ha läst på gymnasiets ordinarie program/kurser och ibland behöver man inte nödvändigtvis ha fullständiga betyg Särskild behörighet för dig som ska komplettera. Från och med hösten 2012 får du som läser in en kurs på komvux betyg i de nya gymnasiekurserna i skalan A - F. Den går från 10,00-20,00. Vilka kurser som krävs för att bli behörig till ett visst område, ser du här i områdesbehörigheterna

En kartläggnin

I Sverige är det utbildning som sker efter genomgången gymnasieskola . Ett exempel på eftergymnasial utbildning är akademisk utbildning vid högskola eller universitet. I Sverige finns även kvalificerad yrkesutbildning, Yrkeshögskola och folkhögskola ; st 25 procent av utbildningstiden är LIA Om en icke svensk medborgare vill studera på universitet, högskola, yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskola på eftergymnasial nivå i Sverige under längre tid än tre månader så ska denna ansöka om ett uppehållstillstånd för s.k. högre utbildning. I detta fall då kvinnan avser att göra sin doktorand i Sverige räknas hon till.

I vår bedömningstjänst ser du direkt vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige. Ladda ner en pdf och skicka till arbetsgivaren när du söker jobb. Ansök om ett utlåtande. Så här ansöker du om ett utlåtande som visar vad din utbildning motsvarar i Sverige. Vi gör då en bedömning av dina utbildningsdokument Bästa utbildningen i Sverige. Vilken är den bästa utbildningen i Sverige? Vi har svaret! Den utbildning som är bäst i Sverige beror på en rad olika faktorer, bland annat vem man frågar, vad syftet är med utbildningen och vad du vill jobba med. Det är helt enkelt en individuell fråga vilken utbildning som är bäst i Sverige Fyll i vilken utbildning du är intresserad av, så kontaktar vi dig och berättar mer om SIH och våra utbildningar. Välj en utbildning Speditör/Logistiker med miljöprofil Internationell inköpare Internationell redovisningsekonom IT-säkerhetsspecialist Digital marknadsförare Hållbarhetsspecialist Företagssäljare, inriktning innovation.

Polispreparandutbildningen är en terminslång eftergymnasial utbildning som vänder sig till den som vill bli Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär att som vuxenstuderande ta ansvar och aktivt delta i studier på heltid i annan skol- eller utbildningspersonal kan utföra handlingar som kan räknas som diskriminering yrkesutbildningar på eftergymnasial niv Om du inte har betyg i dessa fyra ämnen från gymnasiet utan istället har studerat på folkhögskola så räknas ditt studieomdöme om till ett motsvarande värde mellan 0 och 20 socialitets och passivitetsträning kommer att ske utanför de ramar som utbildningen ger

Frågor och svar om folkhögskol

ALLMÄN KURS HAR TVÅ OLIKA NIVÅERAllmän kurs- grundskolenivåKurslängd: 1-2 år. För dig med utländsk bakgrund som vill studera svenska som andraspråk och andra ämnen på grundnivå. Vi bedömer, utifrån dina tidigare studier och utifrån dina kunskaper i svenska språket, vilken nivå som är lämplig för dig. Den är ett. genomgått en ettårig, eftergymnasial hälsoutbildning på folkhögskola eller motsvarande utbildning. Arbetsformer. Vi strävar efter att variera arbetsformer och du kommer därför att arbeta både teoretiskt och praktiskt. En viktig del av kursen är den praktik som du genomför på klienter inom PT, kost och/eller inom manuell behandling Att studera på Svefi. Vi på Sverigefinska folkhögskolan är stolta över att med flera års erfarenhet kunna erbjuda unika och högkvalitativa utbildningar. Allt eftersom samhällstrender förändras förnyar vi vårt utbud så att vi ständigt kan erbjuda aktuella och skräddarsydda utbildningar för dig som studerar Studiehjälp kan du söka om du t ex studerar på Komvux eller på Folkhögskola och utbildningen räknas som gymnasienivå. Studiehjälp kan sökas fram t o m vårterminen det år man fyller 20 år. Studiemedel kan du söka för olika typer av utbildningsnivåer från gymnasienivå till eftergymnasiala utbildningar som saknar folkbokföring. I särskild kurs är deltagare i åldern 20-24 år, Eftergymnasial utbildning och män i högre grad de deltagarkategorier som saknar folkbokföring. I annan statistik används samma avstämningsdatum som för studieförbund - 1 november verksamhetsåret

Frågor och svar admanv 2018-03-06T13:11:54+01:00. 1. Vad är en folkhögskola? Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Något som utmärker folkhögskolan är. För dig som är anställd som fritidsledare sedan minst tre år på minst 50 % tjänst inom fritidssektorn. Utbildningen sker på distans med träffar några gånger/termin. Ditt arbete som fritidsledare utgör basen för diskussioner samt räknas som praktik. Utbildningen är tvåårig på halvfart och bedrivs på folkhögskola. Inträdeskra RESPEKTIVE FOLKHÖGSKOLOR ELLER ANNAN EFTERGYMNASIAL UTBILDNING Priserna avser licensavgift för musikanvändning i enlighet med gällande villkor (se nästa sida). Licensen riktas mot skolor som erbjuder utbildningar inriktade på musik, drama (exempelvis teater och film), media- och kommunikation samt dansutbildningar För dig som är anställd som fritidsledare sedan minst tre år på minst 50 % tjänst inom fritidssektorn. Utbildningen sker på distans med närträffar 3 helger/termin. Ditt arbete som fritidsledare utgör basen för diskussioner samt räknas som praktik. Utbildningen är tvåårig på halvfart och bedrivs på Karlskoga folkhögskola. Senast uppdaterad: 2020-09-01 Till eftergymnasial utbildning räknas förutom högskoleutbildning även olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning Ett IB-gymnasieprogram har för avsikt att ge grundläggande behörighet till högskoleutbildningar i Sverige

Vad är skillnaden mellan yrkeshögskola och högskola

Studera i Stockholm. Här hittar du våra utbildningar som vi erbjuder i Stockholm. Skolan ligger vid Slussen med sjöutsikt över Gamla stan. Klicka på någon utav utbildningarna för att läsa mer om den Dit räknas aktiviteter som kan användas i hälsofrämjande och utvecklande syfte för personer i behov av anpassat stöd på grund av olika hälsorelaterade problem. -HUI-området är på frammarsch och det behövs fler formella utbildningar inom området aktivitet som hjälper till att stärka kvalitet, effektivitet och säkerhet för både människa och häst eftergymnasial utbildning eller folkhögskola. Stöd kan även lämnas för att bygga hyresbostäder i en kommun om det finns brist på en viss typ av Om beloppet överskrider vad som är att betrakta som normal vinst ska stödbeloppet räknas ner i motsvarande grad

Eftergymnasial utbildning - Wikipedi

Antal veckor med studiemedel - CS

Eftergymnasial utbildning Linje/program Utbl. År - Bil. nr Utbl. År - Bil. nr Jag är medveten om och godkänner att de personuppgifter jag lämnat kommer att behandlas av Valla folkhögskola med hjälp av IT räknas som allmän praktik För att ansökan skall kunna behandlas på ett enkelt och korrekt sätt är det. Under respektive utbildningsinformation ser du vad som krävs för att vara behörig. Utbildningstid. dejtingsida för snygga cyklar Omfattningen av en kurs eller ett program räknas i högskolepoäng. Under ett läsår räknas 60 högskolepoäng som heltid. Alla utbildningar på högskola och universitet är uppbyggda av kurser Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalitet. Inga formella krav på tidigare utbildning. Den som har högskoleutbildning i näraliggande områden som t ex socionom, sjuksköterska, psykolog, diakon, lärare har oftast lättare att ta till sig utbildningen Sätergläntan sommarkurser. Här hittar du våra aktuella kurser, vi kommer lägga ut programmet för 2021 allt eftersom det blir klart. Vi håller oss uppdaterade på alla rekommendationer som gäller med anledning av coronaviruset och kommer vidta de åtgärder som behövs även 2021 för att kunna genomföra kurserna på ett säkert sätt Sätergläntans sommarkurser KVALIFIKATIONER Minst examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola med motsvarande inriktning. - Vara trygg i att utföra arbetsuppgifter enskilt och erbjuda stöd åt en klient i taget

Musikutbildning högskola. En vanlig musikutbildning på folkhögskola är Musiklinjen som erbjuder flera olika inriktningar. Musikproducent. För dig som inte vill bli musiker men ändå jobba med musik finns andra yrken i musikbranschen. Det finns till exempel högskoleutbildningar inom musikproduktion, bland annat som leder fram till yrket musikproducent Läs denna musikutbildning på distans En utbildning i folkhögskola anses vara fullföljd om en person rapporterats ha avslutat utbildningen och inte återkommer som studerande i folkhögskolekurs med samma kursinriktning närmast efterföljande kalenderår. Påbyggnadsutbildning räknas inte som eftergymnasial utbildning när det gäller studiestöd Maxpoäng 120 (motsvarar 180 högskolepoäng). Annan eftergymnasial utbildning Poäng ges för avslutad eftergymnasial utbildning, som t.ex. KY-utbildning eller YH-utbildning som är av relevans för det sökta yrkesämnet eller de sökta yrkesämnena. Kortare utbildning än en månad räknas inte. En termins studier ger 5 urvalspoäng

MSB organiserar en tvåårig eftergymnasial utbildning, Skydd Mot Olyckor, för den som vill bli högre studier har fått en grund att stå på när man har gått på en folkhögskola. Vad som räknas som fortbildning är dock högst godtyckligt och fritt för hem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grund-skolan, grundsärskolan, Vid universitet och högskolor ges eftergymnasial utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Till folkbildningen räknas bl.a. folkhögskolor och studie-förbund Tidigare utbildning. Eftergymnasial utbildning till Stödpedagog, 50 poäng. Max antal poäng för urvalsgrunden tidigare utbildning är 50. Yrkeserfarenhet. Yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Bedöms enligt följande (deltid räknas om till heltid): 1-3 år, 10 p; 4-6 år, 25 p; 7 år, 40 Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka krav som ställs för att en utländsk medborgare ska kunna erhålla uppehållstillstånd i Sverige pga. studier.Om en icke svensk medborgare vill studera på universitet, högskola, yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskola på eftergymnasial nivå i Sverige under längre tid än tre månader så ska denna ansöka om ett uppehållstillstånd. Läs så mycket matte du kan + Programmering 1 och 2, Webbutveckling 1 och 2, Systemuppbyggnad är också en bra kurs á 100 poäng som får läsas som programfördjupande. Angående eftergymnasial utbildning, så finns det alla högskoleutbildningar på www.studera.nu och alla yrkeshögskoleutbildningar på www.yhguiden.s

Marieborgs folkhögskola startar en tvåårig Musiklinje som inte liknar någon annan. - Men vi saknade eftergymnasial utbildning. Nu börjar vi lägga det pusslet! Det är inte betygen som räknas utan kunskap och engagemang Räknas KY-utbildning som gymnasie eller högskola? Tänker på CSN-lån. Lör 5 apr 2008 20:54 Läst 1924 gånger Totalt 11 svar. stardr­eam. Visa endast Lör 5 apr 2008 20:5 Vissa syriska utbildningar räknas som gymnasiala och de godkänner vi inte, säger Pernilla Ek, enhetschef på Socialstyrelsen. Kriterierna följer EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv och kravet är en 3-årig eftergymnasial utbildning. Ettårig utbildning finns. För Nda Abdullah närmar sig kunskapsprovet för sjuksköterskor 1 Poäng. Milla SYV SYV på FrågaSYV. den 19/5/16. Hej Lovisa! F i en Utökad kurs räknas inte med. Betyg i Utökade kurser räknas in - bara i två fall: om betyg i en U-kurs krävs för behörighet eller om det ger Meritpoäng. F betyg ger varken sig behörighet eller meritpoäng, därför räknas aldrig kurser med, som är Utökade och.

Uppehållstillstånd för högre utbildnin

Eftergymnasial utbildning är en utbildning efter gymnasiet. Jaha. Då förstår jag. Men nu var inte frågan vad det är utan om en KY-utbildning räknas som högskola enligt Arbetsförmedlingen. Jag försökte bringa klarthet i detta via mail istället och fick följande svar Yrkesutbildningar. Här kan du ta del av alla yrkesutbildningar som är tillgänliga via Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik. Yrkesutbildningarna nedan är framtagna utifrån ett regionalt behov på arbetsmarknaden. De flesta av kurserna ges på distans genom utbildningsföretaget Arena Utbildning. I en del kurser samarbetar vi med. Antal år eftergymnasial utbildning (1 poäng/avslutat år, oavsett inriktning på utbildningen, t ex räknas även studier inom vård, pedagogik, humaniora osv. Max 5 poäng). Branschspecifik arbetslivserfarenhet (vi tittar bara på inskickade arbetsgivarintyg, t ex räknas inte en meritförteckning/CV eller anställningsbevis räknas. Studier på eftergymnasial nivå • Vissa yrkesutbildningar på folkhög-skolan är på eftergymnasial nivå (d.v.s. samma nivå som högskolan) och på den nivån kan du få studiemedel i 240 veckor. Dessa kurser är markerade med eftergymnasial i Folkhögskole-katalogen och på Folkhögskola.nu. Längre tid för dig som fyllt 40 å har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1, är bosatt i Danmark, (minst två år) på eftergymnasial nivå inom event eller projektledning med inriktning musik- och eventbranschen, folkhögskola eller högskola. Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg

Vad är skillnaden mellan en vanlig - Hitta din utbildnin

Tillgodoräknande av utländsk eftergymnasial utbildning Meritvärde Sökande som behörighetskompletterar via studier i folkhögskola eller via basårsstudier, men som höjer jämförelsetalet om det räknas med. Tilläggskomplettering är bara tillåten för sökande med betyg utfärdade före 1 januari 2010 Eftergymnasial utbildning: 240 veckor som mest. Vanligtvis går det inte att få CSN-lån för längre tid än detta. I vissa fall kan det finnas undantag om det finns särskilda skäl till att studiemedel för en ytterligare tid skulle vara nödvändigt, men det är ingenting som man kan räkna med eller förvänta sig

Försörjningsplikt - Soctanter på näte

Här hittar du kurser och program inom Bygg & Anläggning. Blocket Utbildning hjälper dig att hitta utbildningar, kurser och program som passar just dig Har alltid haft en dröm om att bli läkare men aldrig gjort den till verklighet. Jag studerade teknik på gymnasiet utan en blekaste aning om vad jag ville bli. Jag var inte studiemotiverad och kände att eftergymnasial utbildning var något jag kunde b som rör folkbildning och folkhögskola är inte heller något lärarna värderar särskilt högt. Men andelen av lärarna som anser att det är viktigt att ha en folkhögskollä-rarutbildning eller annan lärarutbildning är betydligt större än den andel som i dag faktiskt har en sådan utbildning Här hittar du allt inom Börja plugga. Blocket Utbildning hjälper dig att hitta utbildningar, kurser och program som passar just dig

studier/examen från gymnasium, folkhögskola eller motsvarande; [medelhög [: eftergymnasial utbildning men ej examen från högskola/universitet; hög [: examen från högskola/universitet. 2. Barn över 16 år räknas som vuxna KHD/KHD-Y är en konsthantverk och design linje. KHD är på gymnasial nivå och KHD-Y är eftergymnasial och räknas därför på högskolekvoten. För dig som vill utvecklas konstnärligt och hantverksmässigt. Här har du möjlighet att bredda och fördjupa dina kunskaper, hitta dig själv och växa i ditt konstnärliga och personliga uttryck. Speciellt för KHD är att [ för att studera på folkhögskola. För vissa eftergymnasiala yrkesutbild-ningar finns dock ingen nedre ålders-gräns för ansökan om studiemedel. Detta gäller yrkesutbildningar som är markerade som eftergymnasial i Folkhögskolekatalogen samt på folk-högskola.nu, t.ex. utbildningar till fri-tidsledare, behandlingspedagog, jour Annan eftergymnasial utbildning Poäng ges för avslutad eftergymnasial utbildning, som t.ex. KY-utbildning eller YH-utbildning som är av relevans för det sökta yrkesämnet eller de sökta yrkesämnena. Kortare utbildning än en månad räknas inte. En termins studier ger 5 urvalspoäng Inspireras av populära utbildningar & kurser Utbildningar och kompetensförsörjning Som konstaterats tidigare krävs eftergymnasial utbildning för flera av de större yrkesgrupperna. I Blekinge bor 4287 personer med en utbildning på eftergymnasial nivå inom utbildningssektorn. 4 Mellan 2012-2017 har antalet minskat med 60 personer. Minskningen har framför allt skett i antalet.

äldre åldersklassen. Andelen med eftergymnasial utbildning är emellertid högst i åldergruppen 35-44 år (50,4 procent). Att åldersgruppen 16-24 år ligger lågt beror på att de flesta där ännu inte hunnit skaffa sig en eftergymnasial utbildning. Om tio år, när de personer som idag är 35 Inom folkhögskolan var volymen i långa kurser i princip oförändrad under Denna person kan delta i flera kurser och räknas då som − I allmän kurs minskade gruppen deltagare med eftergymnasial utbildning mest. Som ett resultat påverkades fördelningen a 2. utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan, 3. eftergymnasial utbildning, 4. jobbsökaraktiviteter, och 5. andra insatser som kan påskynda den nyanländes etablering i arbets- och samhällslivet Om du läser 100p i 20 veckor blir det 5p per vecka och räknas som deltid Räkna sedan antalet studieveckor, Vi är nu uppsagda från vårt arbete på grund av att vi är för lågt utbildade. Vi behöver ha minst 2 års eftergymnasial utbildning. Hur räknar jag om mina Komvux och folkhögskola - för dig som vägleder studerande Till eftergymnasial utbildning räknas förutom högskoleutbildning även olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning Yh-utbildningar varvar teori med praktik och innehåller ofta LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats äldre utbildningar kan uppgifter saknas som skulle kunna höjt en persons högsta utbildningsnivå. Studiedeltagandet avser höstterminen respektive år. Personer som deltagit i mer än en studieform räknas endast till den utbildning som betraktas som högst enligt en särskild prioriteringsordning