Home

Regementen Sollefteå

Västernorrlands regemente är ett infanteriförband inom svenska armén som verkat i olika former åren 1869-2000 och återigen från första kvartalet 2022. Förbandsledningen kommer vara förlagd i Sollefteå garnison i Sollefteå Den 12 oktober 2020 presenterade regeringen en överenskommelse om att från 2022 återetablera Västernorrlands regemente i Sollefteå. Man anger vidare att en återetablering i Sollefteå är viktigt för skyddet av förbindelserna till Trondheim, vilket bland annat berör amerikanska marinkårens förutplacerade utrustning i Trøndelag Den 24 september invigs Norrlands dragonregemente K 4, i Arvidsjaur. Därefter på tur står Älvsborgs amfibieregemente Amf 4, i Göteborg den 1 oktober, Upplands flygflottilj F 16, i Uppsala den 14 oktober, Dalregementet I 13, i Falun den 23 oktober och Västernorrlands regemente I 21, i Sollefteå/Östersund den 16 januari nästa år

Västernorrlands regemente - Wikipedi

Sollefteå eller Härnösand kan få regemente Uppdaterad 15 maj 2019 Publicerad 14 maj 2019 I Försvarsberedningen som presenteras i dag, finns förslag om två nya mindre regementen Fler regementen. Norrlands dragonregemente, K4, i Arvidsjaur återinrättas. Bergslagens artilleriregemente, A9, i Kristinehamn, Dalregementet, I 13, i Falun och Västernorrlands regemente, I 21, i Sollefteå, återupplivas. En utbildningsfilial till regementet i Sollefteå inrättas i Östersund

Ett utbildningsförband i Sollefteå för att stärka närvaron i Västernorrland. Fokus på typ luftvärn eller underhåll samt regionalt ansvar för utbildning av lokalförsvarsförband. Antingen i de gamla I 21-lokalarna eller om det anses mer värt bygga nytt på skjutfältet som finns kvar Regementet i Sollefteå etableras för att utbilda lokalförsvarsskyttebataljoner för skyddet av förbindelserna till norska Trondheim. Jämtlands fältjägarkår återuppstår därför i. När försvarsberedningen lade fram sitt förslag i maj föreslogs att fyra nya regementen ska startas. Två av dem ska enligt förslaget placeras i Göteborg och Arvidsjaur. För de två andra noterades att Härnösand, Sollefteå, Östersund och Falun visat intresse. Nu går alltså Härnösand och Sollefteå ihop om ett gemensamt förslag

Sollefteå garnison - Wikipedi

Helt orealistiska planer för etablering regemente i Sollefteå redan 2022. Mot Försvarsmaktens råd och utan finansiering togs med senaste försvarspropositionen beslutet att ett nytt regemente ska upprättas 2022 i Sollefteå. Detta är helt orealistiskt, annat än i egenskap av ett kontor med en kaffekokare Regeringens försvarsproposition för 2021-2025 läggs fram på torsdag, men redan nu presenteras förslaget på försvarets nya grundorganisation. Det innebär att Västernorrlands regemente i Sollefteå och Dalregementet i Falun återetableras. De två regementena lades ned år 2000

Nu etablerar Försvarsmakten nya förband - Försvarsmakte

 1. ister Peter Hultqvist (S) vill inte kommentera frågan innan regeringen fattat beslut. Det sker vid ett extra regeringssammanträde på onsdag i nästa vecka
 2. dre utbildningsenhet. Det uppger flera DN-källor
 3. Sollefteå blev köping år 1902 och stad år 1917. Sollefteå har varit en garnisonsstad med två regementen: Västernorrlands regemente (I21) samt Norrlands trängregemente (T3). Sollefteå bruk ligger vid Övergårdsåns mynning i Ångermanälven. Redan 1693 byggdes en kronosåg på platsen som försåg flottan med skeppsvirk
 4. Det innebär att Västernorrlands regemente i Sollefteå och Dalregementet i Falun återetableras. De två regementena lades ned år 2000. Så sent som i somras var regeringen inne på att i.
 5. Försvarsmakten vill starta nybyggen för regementet i Sollefteå-Östersund och hamnar därmed på kontrakurs med flera försvarspolitiker
Försvarsmakten regementen | trängregementet är en resurs

De två nya arméregementen som ingår i höstens försvarsbeslut kommer att placeras i Falun och Sollefteå. Det blev klart sent på fredagen, enligt källor till Dagens Nyheter 1984-1990 se I 21 (Sollefteå armégarnison) Inledning (äldre form) Kgl. Norrlands trängkår/Regemente T 3. Trängtrupperna som självständigt truppslag tillkom inte förrän 1885. Den största enheten tills 1901 års härordning tillkommit utgjordes av bataljonen. Enligt den nya härordningen organiserades trängen på sex kårer Därtill vill beredningen upprätta ett nytt regemente i Göteborg för amfibiebataljonen, två arméregementen för att utbilda territoriella förband. Det är däremot oklart var någonstans men Falun, Härnösand, Sollefteå och Östersund ska vara intresserade Strax efter klockan 11 på tisdagen fattade riksdagen beslutet - Sollefteå får ett nytt regemente. Sundsvalls Tidning, ST, är en dagstidning som getts ut sedan 1841. Nyhetsförmedling i Medelpads kommuner är ett uppdrag som vi har haft i över 180 år. Hos oss får läsarna både djupgående. Genom att placera regementen i Falun och Sollefteå så. Ser det ut som en större satsning än om du bara stärker upp befintliga. Vinner du en hel del lokal och regionalpolitiskt. Sen så har det ju funnits anläggningar i både Sollefteå och Falun i relativ närtid

Uppgift: Nya regementen i Falun och Sollefteå. De två nya arméregementen som ingår i höstens försvarsbeslut kommer att placeras i Falun och Sollefteå. Det blev klart sent på fredagen. 1986 var det 75 år sedan I 21 flyttade in i de då nybyggda kasernerna på Hågesta och 50 år sedan I 21 Kamratförening bildades. Detta firades vid ett jubileum.. Uppgift: Nya regementen i Falun och Sollefteå. De två nya arméregementen som ingår i höstens försvarsbeslut kommer att placeras i Falun och Sollefteå. Det blev klart sent på fredagen, enligt källor till Dagens Nyheter. Härnösand och Östersund har också nämnts i diskussionerna, men där blir det alltså inte några nya regementen Västernorrlands regemente i Sollefteå är enligt regeringen motiverat framförallt av militärgeografiska skäl samt ur beredskapshänseende. Regementet i Sollefteå ska kunna utbilda 200-250. Regemente Sollefteå - P4 Västernorrland | Sveriges Radio ; Falun och Sollefteå får Sveriges nya regementen. Uppdaterad 2020-10-13 Publicerad 2020. Västernorrlands regemente (I 21) är ett infanteriförband inom svenska armén som verkat i olika former åren 1869-2000 och återigen från första kvartalet 2022. Förbandsledningen kommer vara förlagd i Sollefteå garnison i Sollefteå. Västernorrlands regemente. (I 21) Vapen för Västernorrlands regemente tolkat efter dess blasonering

Bekräftat: Sollefteå föreslås få regemente I fredags kom uppgifter om att regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna skulle föreslå att Sollefteå och Falun får nya regementen - nu bekräftas uppgifterna av regeringen Sollefteå garnison var en garnison inom svenska Försvarsmakten som verkade i olika former åren 1897-2005. Från 1993 var garnisonen helt lokaliserad till Regementsvägen i Hågestaområdet i Sollefteå. Genom försvarsutredning 88 stod det klart att fyra brigadproducerande regementen skulle avvecklas Sollefteå- och Härnösands kommun var idag inbjuden till Försvarsutskottet för att informera om möjligheterna för att upprätta ett nytt regemente i Sollefteå och Ådalen. Försvarsberedningen har pekat ut behovet av två nya regementen i Sverige och både Sollefteå och Härnösand är aktuella som ny etableringsort Minnen från 40-50 talets Övergård i Sollefteå. Posted in Minnen från 1940 och 1950-talet, tagged Övergård spännande by med mycket militärer, hundar, hästar på 40-talet och framåt, ångermanland, regementen I21 Sollefteå, Sollefteå Nipornas stad, sopgropen Övergård kommunal soptipp on april 16, 2010| Leave a Comment » Regementen tillbaka i Falun och Sollefteå Förslaget innebär bland annat att Falun och Västernorrlands regemente i Sollefteå med utbildningsdetachement i Östersund återinrättas

Tidsplanen för etableringar av nya regementen. (I 13) i Falun, Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå med utbildningsdetachement i Östersund, Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg och Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala som egna grundorganisationsenheter från och med den 1 januari 2022. Bergslagens. Sollefteå . En kraftfull kommun. Sollefteå var tidigare en betydelsefull garnisonsstad med bland annat två regementen. Sollefteå blev stad 1917. I Nämforsen finns 2500 inristade figurer som är lämningar från en förhistorisk tid i form av 6000 år gamla hällristningar. Sollefteå är hemstad åt Jörgen Brink, trefaldig Vasaloppsvinnare Några regementen och utbildningsflottiljer som då återupprättas: Armén: A1 eller A5 A7 A4 eller A8 A6 I6, I7, I9, I12, I15, I16, I17 eller I20 I19, I20, I21 eller I22 Sollefteå, Falun och Härnösand (FM sa att det är rimligt att tro att man kan åstadkomma en) Uppgifter: Sollefteå får nytt regemente. 9 oktober 2020 21:18. Sollefteå får ett av två nya regementen, enligt uppgifter till Dagens Nyheter. Det andra nya regementet uppges läggas i Falun

Ett regemente i Sollefteå gynnar hela länet. Idag meddelade regeringen och dess samarbetspartier att Sollefteå och Falun föreslås som orter för nya regementen. Jag är glad över beslutet och vi gratulerar Sollefteå och Västernorrland, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S). − Vi är många som arbetat tillsammans. Idag meddelade regeringen och dess samarbetspartier att Sollefteå och Falun föreslås som orter för nya regementen. − Jag är glad över beslutet och vi gratulerar Sollefteå och Västernorrland Sollefteå. Den 1-3 oktober firade kamratföreningen för Västernorrlands regemente 85-årsjubileum på Hotell Hallstaberget. Jubileet inleddes med att regementschefen överste Jonas Karlsson presenterade sig och berättade om läget i återstarten av regementet: - Jag anmälde mitt intresse hos arméchefen. Jag ville ha uppdraget om det skulle bli något i Sollefteå, sa han Falun och Sollefteå återfår sina regementen senast 2022, föreslår regeringen i en överenskommelse med C och L. Enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S) är det till viss del.

Regementen till Falun och Sollefteå när försvaret ska växa

Handlingsplan för återetablering av - Sollefteå kommu

Regementena Minnen från Övergård i Sollefte

Uppgift: Nya regementen i Falun och Sollefteå De två nya arméregementen som ingår i höstens försvarsbeslut kommer att placeras i Falun och Sollefteå. Falun 9 oktober 2020 21:20 Uppgift: Nya regementen i Falun och Sollefteå De två nya arméregementen som ingår i höstens försvarsbeslut kommer att placeras i Falun och Sollefteå. Falun 9 oktober 2020 21:20. Det blev klart sent på fredagen, enligt källor till Dagens Nyheter Nya regementen blir det i Göteborg, Arvidsjaur, Falun, Sollefteå/Östersund och en ny flygflottilj i Uppsala.. De nya regementena kommer att bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga genom att vi får en mer uthållig organisation, vi utbildar fler värnpliktiga och inte minst genom att vi får geografisk närvaro i strategiskt viktiga områden, säger man.

Cornucopia?: MÖP-måndag: Nya regementen i Falun, Sollefteå

Regeringen bekräftar: Sollefteå får ett nytt regemente

PREMIUM. De två nya arméregementen som ingår i höstens försvarsbeslut kommer att placeras i Falun och Sollefteå. Det blev klart sent på fredagen, enligt källor till Dagens Nyheter. Härnösand och Östersund har också nämnts i diskussionerna, men där blir det alltså inte några nya regementen ÖB vill bygga nya regementen i Sollefteå. Försvarsmakten vill starta nybyggen för regementet i Sollefteå-Östersund och hamnar därmed på kontrakurs med flera försvarspolitiker. Läs hela artikeln »

Regementen till Falun och Sollefteå när försvaret ska växa

Nästan 100 nya jobb att söka - Försvarsmakten

Sollefteå eller Härnösand kan få regemente SVT Nyhete

 1. MÖP-måndag: Nya regementen i Falun, Sollefteå . Två nya vagnar i Kristinehamn av denna sort finns nu. Tyvärr har jag ingen bättre bild än denna. Men det kommer framöver.. Dom kommer från Karlstad. Hade en sådan på prov i Krhamn i våras/vintras
 2. Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser
 3. Faluns och Sollefteås regementen ska återuppstå. Men Försvarsmakten varnar för att det tar tid. Och det är dyrt att bygga upp ny verksamhet
 4. De två regementen som hänger i luften, enligt intervjun, är Kristinehamn och Sollefteå. Det är inför rikskonferensen Folk och försvar som ÖB intervjuas i SvD. Under tisdagen ska han hålla ett tal på konferensen som i år är digital
 5. Regementen återetableras i sex svenska städer, Falun, Sollefteå, Arvidsjaur, Göteborg, Uppsala och Kristinehamn. Försvarsbudgeten kommer att växa från 60 miljarder 2020 till nära 89 miljarder kronor 2025 1943 bildades A9 Bergslagens Artilleriregemente och fick sitt kasernområde i Kristinehamn. 1992 togs beslut att även flytta I2, Värmlands regemente dit

Så ska försvaret rustas upp - materiel, brigader, regemente

Uppgift: Nya regementen i Falun och Sollefteå Aftonblade . Regemente i Göteborg för den amfibiebataljon som föreslås för västkusten. Två arméregementen för att utbilda territoriella förband. Beredningen konstaterar att Falun, Härnösand, Sollefteå och Östersund har visat intresse för etablering Fem regementen och en flygflottilj återinrättas från 2022, men fullt verksamma efter 2025 A9 Kristinehamn, I13 Falun, I 21 Sollefteå, Amf 4 Göteborg och F16 Uppsala. Utbildning av fältjägarbataljon i Östersund ingår i I 21 Därutöver vill försvarsberedningen inrätta två nya regementen för utbildning av territoriella förband De är från Falun, Arvidsjaur, Sollefteå och Kristinehamn. Alla framför de ett indirekt tack till Vladimir Putin. Utan Putin hade alla dessa kommunpolitiker varit fortsatt sorgsna utan framtidstro. Men nu ska kommunerna få nya regementen för att skydda sig mot Putin som beskrivs som ett militärt hot mot Sverige Konkurrensen hårdnade genom statens nyliberala handelspolitik att importera kött från Sydamerika. Pengarna lades istället på att bygga nya breda motorvägar. I folkmun kallades det för skidspår mellan två regementen. Sollefteå gjordes åter igen till militär stad och regementena återuppstod. Staden hade fått motorvägar för Nato

Vilka regementen skulle ni helst vilja se återuppstå

 1. värvade regementen fram till 1630. Utöver Sveriges Krig, Gustav Adolf-verkets arkiv, volymerna 32e och 115b samt Svea Livgardes historia har jag även gått igenom Krigsarkivets kortkatalog över värvade regementen. Den ger dock endast begränsad information om regementen oc Falun och Sollefteå får Sveriges två nya regementen
 2. Sollefteå och Falun har haft regementen förut. Men de blev stängda. Nu kommer de tillbaka igen. De ska börja jobba om två år. Men först om sex år kommer de vara i full gång. Sollefteå ligger i Ångermanland. Falun ligger i Dalarna. 8 SIDOR. Dela på internet
 3. . Finns på Min sida. Publicerat måndag 12 oktober 2020 kl 09.13
 4. Uppgift: Nya regementen i Falun och Sollefteå → De två nya arméregementen som ingår i höstens försvarsbeslut kommer att placeras i Falun och Sollefteå. Det blev klart sent på fredagen, enligt källor till Dagens Nyheter... Läs mer → Norra Skåne / 2020-10-09 21:19
 5. Nya regementen ska stärka förbindelser västerut. 2020-10-12 15:24:00. Sollefteå och Falun får tillbaka arméregementena som lades ner i början av 2000-talet. Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet har enats om hur Försvarsmakten ska formeras när den ska växa de kommande åren. - Det känns helt fantastiskt
 6. Skidåkning i Sollefteå. En gång i tiden kallades Sollefteå för ett skidspår mellan två regementen. Jag vill påstå att Sollefteå är så mycket mer men det är onekligen så att skidåkning är stort här, både utför och längdför. På Hallstaberget finns en riktigt fin skidanläggning med flera pister och längdskidspår där.

Sollefteå åter garnisonsstad - klartecken från regeringen

Härnösand och Sollefteå går ihop om nytt regemente

 1. Övriga tre regementen: Dalaregementet, I 13, i Falun, Västernorrlands regemente, I 21, i Sollefteå och Östersund samt Bergslagens artilleriregemente, A 9, i Kristinehamn med övningsfältet i Villingsberg, är uppkomna ur politiken
 2. ister Peter Hultqvist hade tidigare föreslagit ett nytt regemente i Östersund men där blir det nu i stället en
 3. När försvarsuppgörelsen presenterades jublades det över nya regementen i Falun, Sollefteå och Kristinehamn. Nu hotas satsningen av kraftigt ökade kostnader för stridsflyget på tolv miljarder kronor. Foto: Ulf Palm/TTI regeringens propositionom totalförsvaret, framförhandlad med Centern och Liberalerna, finns förslag om sex nya.
 4. Nya regementen inte för Sveriges försvar. 17 oktober, 2020. 16 oktober, 2020. av Redaktionen. Utgivarna. I regeringens försvarsproposition för 2021-2025, som presenterades den 15 oktober, föreslås nya militära utbildningar på flera orter i landet och förslag till inriktning för det civila försvaret
 5. Under medeltiden var Sollefteå en viktig handelsplats, men landskapet Ångermanland omnämns i skrifter redan på 1100-talet. Från 1897 och ända fram till 2005 var Sollefteå en stor garnisonsstad med två regementen och en norrlandsbrigad, och kallades då även för militärstaden
 6. De två regementen som hänger i luften, enligt intervjun, är Kristinehamn och Sollefteå. Det är inför rikskonferensen Folk och försvar som ÖB intervjuas i SvD. Under tisdagen ska han hålla ett tal på konferensen som i år är digital
 7. Under Bosses uppväxt i Sollefteå rann det en mycket strid fors i stan - längst till vänster i bild - men beslut togs då att ett kraftverk skulle byggas mitt i denna vackra fors och det var det åtskilliga Sollefteåbor som inte tyckte om. Mellan kraftverket och campingen (en sträcka på några hundra meter) finns ett av Sveriges.

Cornucopia?: Helt orealistiska planer för etablering

Uppgift: Nya regementen i Falun och Sollefteå. De två nya arméregementen som ingår i höstens försvarsbeslut kommer att placeras i Falun och Sollefteå.. Läs mer på UNT Läs mer om Militärstaden Sollefteå och Statens Hundskola gjorde att det fanns mycket militärer runt omkring byn. torsdag 22 april 2010. Regementen Det fanns flera regementen i Sollefteå, T3 Norrlands trängkår och I21 Västernorrlands regemente och Statens Hundskola. Det innebar att det fanns mycket militärer i Sollefteå och på Övergård Fem regementen och en flygflottilj återinrättas från 2022, men fullt verksamma efter 2025 A 9 Kristinehamn, I 13 Falun, I 21 Sollefteå, Amf 4 Göteborg och F 16 Uppsala Utbildningsfilial i. Östersund var under många år en riktig militärstad med tre regementen Regeringen återinrättar flera regementen och flygflottiljen F 16 i Uppsala (Finwire) 2020-10-12 11:47. Regeringen kommer i Dalregementet i Falun och Västernorrlands regemente i Sollefteå är motiverade framförallt av militärgeografiska skäl samt ur beredskapshänseende Regementen återetableras i sex svenska städer, Falun, Sollefteå, Arvidsjaur, Göteborg, Uppsala och Kristinehamn. Försvarsbudgeten kommer att växa från 60 miljarder 2020 till nära 89 miljarder kronor 2025 1943 bildades A9 Bergslagens Artilleriregemente och fick sitt kasernområde i Kristinehamn. 1992 togs beslut att även flytta I2, Värmlands regemente dit

Regementen är platser där militären jobbar och utbildar nya soldater. Sverige ska få sex nya regementen, i städerna Falun, Sollefteå, Arvidsjaur, Göteborg, Uppsala och Kristinehamn. Det har.. Här hamnar Försvarsmaktens nya regementen. I sin slutrapport föreslår försvarsberedningen fyra nya regementen i Sverige Beslutet är en ny milstolpe i Sollefteå kommuns utveckling och efter nästan 20 år får Sollefteå åter militärverksamhet i kommunen Posts Tagged 'regementen I21 Sollefteå' Minnen från 40-50 talets Övergård i Sollefteå Posted in Minnen från 1940 och 1950-talet , tagged Övergård spännande by med mycket militärer, hundar, hästar på 40-talet och framåt , ångermanland. Det blir inget nytt regemente i Grytan. Regeringen skriver i ett pressmeddelande att beslutet är fattat om att Sollefteå och Falun får nya regementen, men inte Östersund 'Pew-pew, öhhhn-öhhhn-öhhhn, pang, pang!' - sannolika munljud från framtida soldater på övningsfältet i KristinehamnRegeringen har nu bestämt sig för att förutom de redan fastställda regementena och flygflottiljer på befintliga militärbaser i Göteborg, Arvidsjaur och Uppsala, så får Falun, Sollefteå och Kristinehamn helt nya regementen Jag låg i lumpen i Sollefteå som på den tiden hade två regementen, T3 och I21. Vi var tusentals unga stolta och virila svenska män som då gjorde Sollefteå osäkert.. Men trots det stora överskottet på män så hörde jag aldrig någonsin att en enda flicka blivit våldtagen, rånad, misshandlad eller på annat sätt ofredad

Regementen tillbaka i Falun och Sollefteå Sv

Falun och Sollefteå får Sveriges två nya regementen. Östersund som tidigare pekats ut får istället en mindre utbildningsenhet. Det uppger flera DN-källor..Därmed kan det bli två nya regementen, som dessutom ska etableras snabbare Kom ihåg att anmäla dig på byggtjanst.se Från Grundaren Rudolf Wall lär ha satt dit den med tanken att Dagens Nyheter inte bara är ett namn. säger Ingela Eriksson från Falun. Hittades i bokenHon hade trots allt hoppats att Sverige och de närmaste grannländerna skulle ryckte han in som skyttesoldat till Värmlands Regemente, I 2, Karlstad. Hittades i boken - Sida 140Uppsala. Uppgift: Nya regementen i Falun och Sollefteå. lördag den 10 oktober klockan 01:56. De två nya arméregementen som ingår i höstens försvarsbeslut kommer att placeras i Falun och Sollefteå. Det blev klart sent på fredagen, enligt källor till Dagens Nyheter Sollefteå och Falun var två regementen som stängde År 1812 delas Närke-Värmlands regemente i två nya regementen: • Värmlands regemente • Närke regemente Grills Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket. avser förhållandena vid mitten av 1800-talet, dvs efter delninge Lyssna: Nya regementen ska stärka förbindelser västerut Sollefteå och Falun får tillbaka arméregementena som lades ner i början av 2000-talet. Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet har enats om hur Försvarsmakten ska formeras när den ska växa de kommande åren

Less is more - Broarna runt i Sollefteå. Utflykter med massor av packning och expeditioner till svårtillgängliga utsiktsplatser i all ära, ofta kommer man långt med en vanlig promenad. Om man har barn som har för vana att sova i rullande vagn så blir det en del promenerande och varvet framför andra i Sollefteå vill jag påstå är. Klart med chefer till nya förband. 2021-06-18 -. Nu står det klart vilka som blir chefer för de nya regementen­a i Göteborg, Arvidsjaur, Falun, Sollefteå/Östersund och för den nya flygflotti­ljen i Uppsala. Fredrik Herlitz blir chef för Älvsborgs amfibiereg­emente, Amf4 i Göteborg, medan Teddy Larsson får basa över Norrlands. Svenska regementen 2021. Sverige ska få sex nya regementen, i städerna Falun, Sollefteå, Arvidsjaur, Göteborg, Uppsala och Kristinehamn. Det har regeringen och partierna Centern och Liberalerna kommit överens om

Så vill regeringen utöka försvaret – höjd budget och nyaBlogg/Nyhetsarkiv - I 21 KamratföreningValfrudners blågg: Sollefteå Kommun