Home

Nära anhörig

Nära anhörig - För dig som är nära anhörig Kvinnofridslinje

Med så kallad anhörigbehörighet kan du hjälpa en närstående med vardagliga ekonomiska handlingar. Den som är närmast anhörig får sin behörighet direkt från lagen - du behöver inte ansöka om behörigheten eller registrera den någonstans och du behöver ingen fullmakt från den du ska hjälpa Anhörig Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne. Närstående Som närstående omnämns vanligtvis den person som tar emot omsorgen.

Har du rätt till bostadstillägg? | Kil

Vem är anhörig

Det kan gälla vid nära anhörigs svårare sjukdom, bortgång, begravning, gravsättning och bouppteckning.Som nära anhörig räknas enligt AB 07 exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.Det sker alltså en bedömning från fall till fall, så man har inte automatiskt rätt till ledighet i 10 dagar. Direkt efter att en nära anhörig har avlidit så kan det kännas oerhört tungt att gå vidare i livet. Det krävs en viss tid att få bearbeta sorgen och det bästa kan ibland vara att inte arbeta utan få ledighet i samband med dödsfallet

Förslag: Vidga begreppet nära anhörig — Visio

  1. Svar: Begreppen anhörig, närstående, anhörigvårdare och närståendevårdare har diskuterats och debatterats flitigt av kommuner och företrädare inom området. Med anhörig avses enligt Socialstyrelsens termdatabas: person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna och med närstående avses: person som den enskilde anser sig ha en nära relation til
  2. Anhörig - närstående. Här finns information för dig som är närstående eller anhörig. Innehåll - Anhörig partner, sambo, syskon eller en nära vän. Anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Du som vårdar en närstående kan få stöd och hjälp för egen del
  3. Anhörig - närstående Anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen
  4. Anhöriga som lever nära någon med tvångsproblem har ofta misstänkt att något är fel under en längre tid, innan en läkare eller psykolog ställt diagnosen tvångsproblem (OCD). Man kan ha bekymrats över att den anhörige till exempel reagerat starkt på smuts, sjukdom, felställda föremål eller ställt oroliga frågor om och om igen
  5. Samlad information om vad du behöver tänka på när en anhörig dör. Till exempel dödsfallsintyg, bouppteckning och att deklarera dödsboet

När en nära anhörig genom oaktsamhet orsakat någons död så finns möjligheten att inte väcka åtal. Ingen anhörig har hört av sig och nu anses gravplatserna lediga igen. Det skedde efter att man inte lyckats få tag på en anhörig som kunde bekräfta att Michelle Knight faktiskt var försvunnen. En anhörig till mannen tog sig hit. Och vem räknas egentligen som nära anhörig? Handelsnytt reder ut vad som gäller när en närstående avlider. Anni Alm. Publicerad. 2 maj, 2018. Bild: Colourbox. Enligt lag har du rätt till ledighet vid trängande familjeskäl till exempel i samband med sjukdom eller dödsfall Om du vårdar eller hjälper en närstående, kan du själv behöva avlastning och stöd emellanåt. Anhörigstöd är till för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en familjemedlem, släkting eller vän. Den du stödjer kan ha fysisk eller psykisk ohälsa, en funktionsnedsättning, missbruk- eller beroendesjukdom

Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan man som anhörig själv behöva stöd. Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen (SoL) är skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära. Vilken typ av stöd man kan få Fortsätt läsa Vad är anhörigstöd Att se en familjemedlem eller nära vän lida av ett beroende gör ont. Ofta är det svårt för oss att veta vad vi ska göra. Om man själv inte har haft ett liknande beroende tidigare kan det ofta vara svårt att sätta sig in i personens situation. Nedan följer några tips på vad du kan göra om du vill hjälpa till. Tipsen kan vara användbara oavsett vilken typ av beroende det rör sig om Anhörig 3. Adress. Telefon kväll. Relation. Telefon dagtid. Mobil. Jag intygar att ovan angiven nära anhörig lämnat sitt medgivande till att dessa personuppgifter registreras hos företaget och att mina anhöriga är införstådda med registreringen. Uppgifterna kommer att gallras ut när anställningen upphör

Anhörig - Wikipedi

  1. När en nära anhörig dör har du laglig rätt till ledighet från ditt arbete. Lagen innefattar endast rätten till ledighet, inte rätt till betald ledighet. Om det finns ett kollektivavtal brukar det framgå vilka personer som räknas som nära anhöriga. Du bör kontakta din chef för rådgivning om du är osäker vad som gäller
  2. dre andel assistans från nära anhöriga, so
  3. Nära anhöriga. Som nära anhörig räknas maka, make, sambo, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, morföräldrar, farföräldrar och svärföräldrar. Erfarenheter. Eva 55 år Det tar enormt mycket tid! Även sådant som jag inte trodde att jag skulle behöva lägga tid och energi på
  4. Ersättning i form av närståendepenning kan betalas ut i 100 dagar till någon som i Sverige vårdar en nära anhörig som är svårt sjuk. Både vårdaren och den sjuke måste vara inskrivna hos Försäkringskassan. De hundra dagarna med närståendepenning tillfaller den som vårdas vilket innebär att flera anhöriga kan turas om med vården

Som anhörig/närstående behöver man råd, stöd och kunskap om demenssjukdomen och vilket förhållningssätt som är bäst gentemot den som är sjuk. Man behöver också veta vilka rättigheter man har och vart man vänder sig för att få hjälp att klara det nya livet. YouTube. Demensförbundet Officiell. 301 subscribers Nära Cancer finns här för dig som är ung och står nära någon som har cancer, eller saknar någon som har dött av sjukdomen. Här kan du lära dig mer om cancer, läsa intressanta artiklar, möta andra i liknande situation och ställa frågor till sjukvårdspersonal

ANHÖRIGA SOM VÅRDAR ELLER STÖDJER NÅGON DE STÅR NÄRA SOCIALSTYRELSEN. Stödet till anhöriga behöver bli både mer individanpassat och mer likvärdigt . Avsaknad av dokumentation och gemensamma definitioner och arbetssätt gör det svårt att kartlägga, följa upp och utvärdera kommuners och regioners stöd till anhöriga [4, 20, 21] - Ett sorgearbete pågår ofta i flera år efter att en nära anhörig gått bort och våra minnen är en viktig del i det. De är också en viktig källa till glädje. Det är däremot naturligt att minnena bleknar med tiden men det finns metoder för att hålla dem vid liv och minnas bättre När någon nära anhörig dör har du enligt lag rätt till ledighet från ditt arbete. Lagen reglerar endast rätt till ledighet, inte rätt till betald ledighet (så kallad permission). Permission. Permission innebär kort ledighet utan löneavdrag. Reglerna för att få permission regleras oftast i ditt kollektivavtal Nära. Före 1957 fanns det en laglig skyldighet i Sverige för vuxna barn att tillgodose föräldrarnas behov av vård och omsorg. I dag är grundprincipen den att vård och omsorg om äldre är ett offentligt åtagande och att vård och stöd från anhöriga alltid ska ges på frivillig basis. Ändå är den faktiska situationen den att.

Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem Om en nära anhörigs sjukdom är livshotande kan du få närståendepenning från Försäkringskassan och under den tiden har du rätt att vara ledig från jobbet, enligt lagen om rätt till ledighet för närståendevård. Ersättningen betalas i max 100 dagar och hör till personen som är sjuk. Flera anhöriga kan alltså dela på dagarna Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation. Vi verkar för anhöriga till människor, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder, behöver hjälp att klara sin vardag. Anhörigas Riksförbund organiserar drygt 4 000 medlemmar i ca 50 lokalföreningar runt om i landet. Läs me Nära anhörigs död. Nära anhörigs begravning eller urnnedsättning. Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig. 3. Vad är en nära anhörig? Nära anhörig = make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor- och farföräldrar. 4. För vem gäller detta med permission Hämta nära anhörig till Sverige. 2021-02-25 i Migrationsrätt. FRÅGA Hej!Jag fick nyligen put och vill att min mamma ska flytta till mig från ett annat land. Jag hjälper henne samla in alla dokument som migrationsverket kräver

Att vara anhörig. Ibland tar livet en vändning som gör att man hamnar i en situation som man inte i sin vildaste fantasi hade kunnat förutse. När din partner insjuknar i Alzheimers eller demens övergår relationen till att bli en anhörig som vårdar istället för en maka eller make. Livet blir inte riktigt detsamma och allt som man. När någon nära, vän eller anhörig har gått bort så brukar man enligt sed visa sin omtanke genom att skicka eller skriva en kondoleans till de anhöriga till den som avlidit. Du kan framföra din kondoleans personligen eller skicka en hälsning, Enligt gamla seder ska kondoleanser vara de närmast anhöriga tillhanda innan begravningen. Som nära anhörig. Som förälder, syskon eller nära anhörig påverkas du av utformningen och genomförandet av den personliga assistansen. Du kan även som nära anhörig arbeta som personlig assistent och får naturligtvis lön för ditt arbete. Tillsammans skapar vi den bästa assistansen utifrån era förutsättningar. Det som känns. Har du eller någon nära anhörig till dig drabbats av cancer? 2008-09-21. Ja (80 %) Nej (16 %) Jag vet inte (4 %) Antal röster: 2947. Annons

Coronakrisen - evl

Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor-och farföräldrar. Så i det kommunala avtalet finns mor-och farföräldrar med. Och det står även avses exempelvis så även här är det upp till chef att besluta Se till att bibehålla relationen med dessa personer. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit den som utsatts för våld kan vända sig för att få stöd och råd från professionella inom området. För dig som inte pratar svenska kan en tolk kopplas in. Ta kontakt med Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50

Lillängen - Södertälje kommun

Anhörigbehörighet Konsumenterna

Anhörig kan ansöka om god man. En nära anhörig, till exempel en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn, kan också göra ansökan åt den som behöver hjälp. Kommunens överförmyndare får ansöka om god man och ska då skicka med de handlingar som tingsrätten behöver Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. När man står nära någon som mår dåligt - oavsett om det är pga neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, depression eller trauma - finns det en risk för att man börjar må sämre själv. Kanske utvecklar man en egen psykisk ohälsa, vilket är ett av flera skäl till varför en. Titel Att vara nära anhörig till en person med MS - en kvalitativ intervjustudie Författare Johanna Sundin Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Handledare Elisabeth Carlsson Examinator Stig Wenneberg Adress Växjö universitet. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbet En anhörig kan vara exempelvis en maka, make, partner, sambo, särbo, ett syskon, en vän eller en granne till en person med språkstörning eller afasi. Anhörig eller närstående. Anhöriga eller närstående? Båda begreppen används för att beskriva personer som stå nära en person med funktionsnedsättning Du som anhörig kan företräda en person om det är uppenbart att personen inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi. Ett annat sätt att hjälpa till är att finnas där vid personens sida som ett tryggt stöd

Anhöriga som vill företräda en släkting måste inte bli god man utan det kan räcka med anhörigbehörighet. Att företräda utan att vara god man innebär att ingen ansökan eller beslut från överförmyndarnämnden krävs. Däremot kan ett personbevis som intygar att du är anhörig behövas när du uträttar ärenden åt den enskilde Hantera uppgifter om nära anhörig i Primula - instruktion till personalrollen. Ändamål . Vi lagrar information om nära anhörig till anställda i vårt personalsystem Primula. Uppgifterna används om vi behöver kontakta den nära anhöriga vid eventuellt sjukdomsfall eller olyckshändelse. Det är frivilligt att lämna u ppgifter om nära

av den sjuke upplevas som att han/hon är en börda för sina nära. Närstående ställs inför krav att anpassa sig till de nya förhållandena som råder under sjukdomsskoven. Det kan tolkas som att även de närstående drabbas av sjukdomen (Dahlqvist Jönsson, 2010; Skär, 2009) När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension. Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. När en nära anhörig har dödats genom brott kan de efterlevande få ersättning för bland annat sveda och värk. Högsta domstolen har i rättsfallet Den schabloniserade anhörigersättningen NJA 2017 s. 1208 bestämt schablonersättningen enligt en metod som för närvarande motsvarar ett belopp om 60 000 kronor

Vem är anhörig? - Anhörighandboke

Jag är nära anhörig till den avlidne. På vilken sida ska jag sitta i kyrkan/kapellet? Enligt huvudregeln ska de närmast anhöriga alltid sitta till höger längst fram i kyrkan/kapellet vid en begravning. I vissa undantagsfall sitter de närmast anhöriga i stället på vänster sida När en nära anhörig gått bort är det mycket att tänka på. Boka in dig för ett kostnadsfritt samtal med oss på Verahill Familjejuridik för att få vägledning i dödsbohanteringen kring bouppteckning, dödsboavveckling och arvskifte. Du förbinder dig inte till något. Om du väljer att gå vidare med uppdrag till oss kommer juristen. nära anhörigs begravning plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära anhörig. Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svärföräldrar samt mor- och farföräldrar nära anhörigs bortgång och i samband med begravning. Men vad som är en nära anhörig kan se mycket olika ut idag. Det kan vara en kusin, en granne, en gammal dagmamma, eller en partners son. Det är relationen som avgör och inte alltid släktskapet. Sorgen och behovet av att vara ledig vid till exempel livshotande sjukdo

Mariekällgården - Södertälje kommun

Vad gäller vid nära anhörigs bortgång? - Kommunalarbetare

upplevelsen av att vårda en nära anhörig med schizofreni samt vilka copingstrategier som används.16 vetenskapliga artiklar inkluderades i studien. Innehållsanalysen resulterade i kategorierna: anhörigas börda, sjukdomens inverkan på familjens livskvalitet, anhörigas upplevda känslor, kontroll över tillvaron, distansering geno släkt/anhörig. 20. I vår rekryteringspolicy tydliggör vi att nära anhöriga inte ska anställas i tjänst där det finns direkt rapporteringsväg mellan vår medarbetare och den anhöriga som söker tjänst. Vid ev. rekrytering av anhörig (utöver ovan) ska den medarbetare som är släkt ej delta i rekryteringen

Ledighet vid dödsfall och begravning - Begravningssidan

Som ensamstående utan barn och andra nära släktingar kan man uppleva en frustration över vem som ska ta hand om min begravning och vad som händer om jag t. ex. avlider i hemmet. Här svarar vi på några av frågorna som kan vara ett stöd för dig som går med de här tankarna Fullmakt anhöriga - om det är fler nära släktingar Om ni är flera som är lika nära släktingar, till den som behöver hjälp, kan ni antingen komma in tillsammans eller ge en fullmakt till varandra. Använd er av mallen från Svenska Bankföreningen, nedan. Fullmakt. Samtal 1 - Barn som nära anhörig - Ska du dö nu mamma. Ska du dö nu mamma är den första av fyra utbildningsfilmer riktade till vårdpersonal. Temat för filmerna är att vara närstående med olika perspektiv till en person som har en svår sjukdom som kan leda till döden (barn som nära anhörig, nära anhörig, att följa någon.

En introduktion till kunskapsöversikten som handlar om vuxna anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa kommer att ges. Det finns få studier kring äldre personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga, och förståelsen för denna grupp bygger ofta på generaliseringar från forskning inom andra områden Som nära anhörig räknas make/maka/sambo/partner i registrerat partnerskap, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, samt mor- och farföräldrar. På begäran ska permission beviljas även vid. Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall nära anhörigs begravning plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig. Som nära anhörig räknas make/maka, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor- och farföräldrar, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap Vård av nära anhörig. Under vissa förutsättningar har du rätt att vara ledig för att vårda en nära anhörig i hemmet. Rätten till ersättning regleras av Försäkringskassan. Läs mer om närståendepenning på Försäkringskassans hemsida. Starta ege

Hur tolkar man begreppen närstående och anhörig

Sunnanäng är en ideell förening som erbjuder professionellt stöd till barn och unga som förlorat en förälder eller motsvarande nära anhörig. Att mista en förälder under uppväxten är en svår och smärtsam händelse. Det känns ofta som om hela livet vänts upp och ner och gått sönder MiniFinder - Genom våra personlarm och trygga GPS spårsändare kan du övervaka din nära anhörig, när, var och hur du vill. Smidig och enkel lösning för alla Till nära anhöriga män räknas bland annat make, son, pappa, bror och barnbarn. Utöver dessa räknas även måg (dotters make), svåger (till exempel makes/makas bror), svärfar och så vidare som nära anhöriga män. Även kusiner, morbror samt farbror kan bära vit slips om de önskar

Vårdguiden

Video: Anhörig - närstående - 1177 Vårdguide

Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av den som behöver hjälp eller nära anhörig; dennes make/maka, sambo, barn, förälder, syskon eller barnbarn. Tillsammans med ansökan ska du skicka: • Läkarintyg (särskilt intyg gällande behov av god man ) • Personbevis (kan beställas hos Skatteverket SKADEANMÄLAN - Hel arbetsoförmåga, vård av nära anhörig BL13_0176/10.17 Grunduppgifter Bankuppgifter Sjukdom/ Olycksfall/ Vård av nära anhörig För- och efternamn Clearing nummer Är du/ nära anhörig fortfarande sjukskriven nära anhörig drabbas av demens i tidig ålder En litteraturstudie Pauline Henningsson Petra Öhman Sjuksköterska 2017 Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap. Påverkan på dagligt liv i en familj när en nära anhörig drabba

Anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en

Hel arbetsoförmåga, vård av nära anhörig, sjukhusvistelse BL13_0229/09.2019 Grunduppgifter Kontouppgifter i Lån & Spar Bank Sjukdom/ Olycksfall/ Vård av nära anhörig För- och efternamn Clearing nummer Är du/ nära anhörig fortfarande sjukskriven? Ja, till och med: Nej, friskskriven från och med: Läkarens namn och kontaktuppgifter Inlägg om nära anhörig skrivna av Tofflan. På onsdag är det dags igen för livet att vända. I åtta nya avsnitt får vi tittare följa Anja Kontors samtal med personer som har överlevt svåra saker. Tunga, jobbiga saker som kunnat få livet att stanna nära anhörig) på grund av: 6.1.1 Olycksfallskada eller sjukdom för vilken försäkringstagaren/ nära anhörig uppsökt läkare eller erhållit vård och som inträffat eller som försäkringstagaren/ nära anhörig drabbats av inom 12 månader närmast före försäkringens ikraftträdande. Detsamma gäller för definierad kronisk sjukdom so Barn som förlorar en nära anhörig. Barn kan drabbas svårt om en nära anhörig dör efter en oväntad allvarlig sjukdom. Sorg i samband med covid-19 riskerar att bli en komplicerad och smärtsam process eftersom restriktioner för pandemin också påverkar avskedet. Här har Poa Samuelberg, leg

Dräger Alcotest 5820 - MHF

Att leva nära någon med tvångssyndrom - Region Uppsal

Kondoleansblommor. Kondoleansblommor skickas oftast före begravningen och hem till anhöriga och familj som förlorat en nära eller kär. Det vanligaste är att kondoleansblommor går i ljusa, skira färger. LEVERANS SAMMA DAG I SVERIGE HANDBUNDNA BUKETTER. Beställ före kl. 14.00 på vardagar och kl. 12.00 på lördagar för leverans samma dag Som nära anhörig räknas make/maka, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor- och falföräldrar, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap. Jag tolkar det som så att du inte har rätt till betald ledighet då det är din sambos mormor och inte din Kan anhöriga arbeta som personlig assistent åt sitt eget barn eller en närstående? Svaret är ja. I många fall kan det ge stor trygghet att arbeta som personlig assistent åt anhörig - till exempel om du är förälder till barn med autism. Nedan kan du läsa mer om anhörigassistans

RÅD- OCH STÖDSAMTAL – Kvinnojouren FrideborgFullsatt föreläsning om demenssjukdomar i Malmö

När en anhörig dör Skatteverke

jaa morförälder och farförälder räknas som nära anhörig. cloudb­erry79 Visa endast. Ons 13 okt 2010 21:46 #6. ×. Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Lägg till kommentar. Avbryt Det förekommer även särskilda grupper för unga anhöriga. Fråga på sjukhuset. tala om det vardagliga livet och först och främst bibehålla kontakten med alla nära och kära. Det kan vara svårt att ta initiativ till kontakt när man är sjuk och trött Engelsk översättning av 'nära anhöriga' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Att vara anhörig eller närstående. När någon närstående drabbas av en hjärt-, Om vi lyckas bearbeta, komma vidare och lär oss leva med att en av våra nära har drabbats av hjärt- eller lungsjukdom och börjar se mer positivt på livet igen,.

Per Oscarssons hem nedbrunnet

En nära anhörig blir svårt sjuk Enligt lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har du rätt att få tjänstledigt i samband sjukdom eller olycksfall relaterat till en nära anhörig och där din omedelbara närvaro är nödvändig. - Vi dessa tillfällen kan inte arbetsgivaren neka dig ledighet säger Anna-Karin Mattsson Om en anhörig till dig gått bort . Om du har en anhörig som gått bort och han eller hon har fått ersättningar från Försäkringskassan kommer dessa i de flesta fall att upphöra automatiskt. Här kan du läsa vad som gäller för varje enskild ersättning. Aktivitetsersättning Om en anhörig eller närstående blir sjuk och inte kan ta hand om sin vardagsekonomi eller juridiska ärenden finns hjälp att få. Läs mer om alternativen Som nära anhörig, kan du i vissa fall bli sjukskriven och få sjuklön eller sjukpenning. Detta gäller om ledighet när en anhörig dör. Erfarenheter. Maria 43 år Det blir ställningstaganden om saker som jag inte ens visste om, hela tiden. Det tar enormt mycket energi